Sisene

 

Foorumid

Küsimused ja arvamused automarkidest

foto@auto24.ee

Küsi spetsialistilt

Tehnika

Sõidukite modifitseerimine ja tuunimine

Mototehnika

Teised sõidukiliigid

Muud foorumid

Autosport

 
Laki tänava tehnoülevaatus (sissesõit territooriumile, kus töötame, asub Laki 11A vastas Tallinnas) alustas oma tööd aprillis 2002. Autode kontrollimisega olen ise tegelenud 10 aastat. Olen valmis vastama Teie küsimustele, mis puudutavad sõiduautode ja kuni 3,5t täismassiga veoautode tehnoülevaatust ja sellega seonduvat.

Tean, et tehnoülevaatust puudutavat ei saa alati võtta üheselt kuna palju oleneb hetkesituatsioonist, probleemküsimuste kogumi suurusest ja seaduse tõlgendusoskusest. Kui probleemide lahendamisel leitakse kompromisse, siis ei tohi need seadusega vastuollu minna. Vaatamata sellele, et tuginen oma vastuses kehtivatele seadustele, ei saa igas olukorras võtta minu selgitusi kui absoluutset tõde. See tähendab, et minu infot ei tohi kasutada à la Mait Millert ütles, et nii on õigem.

Minu poolt juhitav Maitene OÜ on eraõiguslik juriidiline isik, kes on sõlminud halduslepingu ARK-ga. Mainitud leping annab õiguse teostada riiklikku järelvalvet, st mootorsõidukite ja nende haagiste tehnoülevaatust. Vaatamata sellele, et minu seisukohad ühtivad enamasti ARKi ametnike seisukohtadega, pean vajalikuks ära märkida, et Maitene OÜ ega mina isiklikult ei saa foorumites esindada Riiklikku Autoregistrikeskust, ametnikke ega nende seisukohti. Haldusleping ei näe ette sellist võimalust.

Mait Millert
Maitene OÜ tegevjuht
telefon 715 4246
www.maitene.ee
 

TEEMA: KOLLASED ESIGABARIIDID

09:45 22.04.2008
speedbird1229
Kollased esigabariidid
Tervist!

Sooviks teada, et kas praegu on veel mingiks probleemiks USA autode kollased esigabariidid? Lülitasin nad enda masinal ka sisse (oli enne tehase poolt Euroopa jaoks kohandatud) ja kas ülevaatusel on sellest mingeid probleeme? Olen viimasel ajal näinud isegi mitmeid uusi Volvosid samasuguste gabariitidega, rääkimata rohketest USA sõidukitest.

Täname!
17:37 23.04.2008
Mait Millert (Laki tänava tehnoülevaatus)
Re: Kollased esigabariidid
Seadus ei tunne sõna esigabariidid. Arvan, et räägite ääretuledest.
Pärast 01.01.1997 arvele võetud masinal ei ole kollased ääretuled probleemiks kui need on ühitatud küljesuunatulega.
Enne 01.01.1997 arvele võetud autodel erandina võib eesmiste ääretulede värvus olla merevaigukollane sõidukil:
a) mis on saadud pärandvarana;
b) mis kuulub ümberasujale;
c) mis on välisriikide diplomaatiliste esinduste ja nende välisriikide kodanikest töötajate omanduses või valduses;
d) mis on välisriikide sõjaväelaste omanduses või valduses;
e) mis on lepingulisel tööl olevate välisriikide kodanike omanduses või valduses;
f) mis on esmakordselt kasutusele võetud enne 1. oktoobrit 1994. a;
17:52 23.04.2008
Mait Millert (Laki tänava tehnoülevaatus)
Re: Kollased esigabariidid
Olgu selle seadusega kuidas tahes aga tänaseni ei ole ARK muutnud seisukohta mis vastavalt 03.08.2007 märgukirjale on:
Teadmiseks!
Sõidukitel mis on kantud liiklusregistrisse enne 1. jaanuari 1997. a, võivad valgustusseadmed olla valmistaja juhendi kohased.
Näiteks:
1. Eesmiste ääretulede värvus – KOLLANE
2. Tagumiste küljeääretulede värvus - PUNANE
3. Tagumiste suunatulede värvus - PUNANE


19:28 23.04.2008
Niru- (registreerimata)
Re: Kollased esigabariidid
sellest võiks järeldada et kollased ääretuled võivad olla nii enne 97a. ja pärast 97a.(määrus 50 lisa1 ja 2). e. kollased ääretuled on lubatud?või täpsemalt, mis tähendab ühitatud küljesuunatuledega, mõtleb siin kollaseid küljeääretulesid, mis uuematel Volvodel küljes?
21:41 23.04.2008
speedbird1229
Re: Kollased esigabariidid
Huvitav oleks siis teada, et kas kui masinal olid Euroopa jaoks kohandamise käigus kollased ääretuled eemaldatud, kuid Ameerika versioonis on nad olemas ja Ameerika E-tähisega tuled koos pesa ja korpusega on peale keeratud, siis on see põhimõtteliselt lubatud? Ausalt öelda jäi see aastate jutt minu jaoks sutsu segaseks. Masin on jah võetud arvele esmakordselt 1996, seega võiks ta kuuluda sellesse "valmistaja juhendi kohasesse" kategooriasse. Kui Ameerikas on nad autol peal, siis kas see on valmistaja juhendi kohane ja kuidas seda kindlaks tehakse?

Küsiks veel juurde, et kui sooviks lisada esiakna päikesesirmi, mille sees on keskel kolm järjestikust kollast õrna lampi (USA truckidele kohane), siis mis selle kohta arvamus oleks? Jällegi paljud ameeriklased linnas taoliste katusetuledega liiklevad.

Tänud!

Muudetud 23.4.08 21:44

22:47 23.04.2008
Mait Millert (Laki tänava tehnoülevaatus)
Re: Kollased esigabariidid
Seadus ei selgita mida tähendab ühitatud. On selgitus selle kohta, et kui lähituli on ühitatud kaugtulega siis võib esilaternat reguleerida lähitule reguleerimisega ja sellega saab ka kaugtule paikka. Oletan, et siin on tegemist laternaga kus kasutatakse ühist kahe hõõgniidiga "pirni" või ühest tükist reflektorit mis omab eraldi kaugtule peegelpinda ja eraldi lähitule peegelpinda ühes tükis (ühitatud). Auto tulede kohta käiv eurodirektiiv http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?val=51800:cs&lang=et&
amp;list=51800:cs,&pos=1&page=1&nbl=1&pgs=10
&hwords=&checktexte=checkbox&visu=#texte
ei tunne mõistet "ühitatud". Eks siin peab tehnoülevaataja lähtuma Eesti keele oskusest ja koolis saadud haridusest, et lõpuni aru saada, mida tähendab ühitatud. Mina kardan selgitusi anda sest minu emakeele teadmised ei ole nii head kui seaduseseppadel.
Enne 1997 registrisse kantud autodel võivad olla ääretuled kollased kuna ARK poolt saadetud märgukiri lubab seda. Ministri määrusest (seadusest) loetavad sätted ja ARK ametniku tõlgendused võivad vahel tunduda vastuolulised ja praktika näitab, et ARK ametniku seisukoht omab suuremat jõudu. Isegi õiguskantsler kardab (minul on paberkandjal olemas) võtta menetlusesse ARK poolt kehtestatud reeglit mis paistab olevat vastuolus seadusega.
Pärast 01.01.2007 arvele võetud autodel võivad eesmised ääretuled olla kollased kui nad süttivad koos numbritule ja tagumiste ääretuledega ja pärast suunatule sisselülitamist hakkab sama tuli vilkuma koos esiporitiival asetseva suunatulega või ilma selleta kui see suunatuli on nähtav vaadates autot külje pealt.

Minu pika ja segase selgitustöö lõpuks tahaks öelda, et tegelikult ei pea meie seadusi tõlgendama sest seda teevad meist targemad riigiametnikud kes väljastavad autodele reg. tunnistuse koos tüübiknnitusega.

23:12 23.04.2008
speedbird1229
Re: Kollased esigabariidid
Selge, seega tundub, et minu masinaga ei tohiks nagu väga probleemi olla 1996 aasta puhul. Aitäh!

Aga oskate öelda mu teise küsimuse osas, kus on jutt kollastest õrnalt hõõguvatest lampidest esiklaasi kohal? Need peaks ju liiklusohutuse seisukohalt autot ainult paremini nähtavaks tegema ja kindlasti ei pimesta nad kedagi vms.
23:20 23.04.2008
Mait Millert (Laki tänava tehnoülevaatus)
Re: Kollased esigabariidid
Liiklusohutus autoomaniku arvamusena ei loe midagi. Kõike reguleerib seadus. Mis puudutab valgustuseadmeid siis siin on tegemist karmi reegliga. Point on selles, et lubatud on ainult see mis on seadusega lubatud ja ülejäänud kõik on keelatud. Keelav seadus ei ole nii karm karm kuna seal on kõik lubatud mis ei ole keelatud.
23:45 23.04.2008
sfxw. (registreerimata)
Re: Kollased esigabariidid
Kas saan aru õigesti, et terminid "arvele võetud" ja "kantud liiklusregistrisse" tähendavad Eesti ARKi? Auto esmane kasutuselevõtt riigis X pole oluline?
00:07 24.04.2008
Mait Millert (Laki tänava tehnoülevaatus)
Re: Kollased esigabariidid
just nii:https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=12896328
§ 2. Nõuded sõidukile
(1) Teeliikluses osaleva sõiduki tehnoseisundile ja varustusele esitatavad nõuded kehtestatakse järgmiselt:
1) pärast 1997. aasta 1. jaanuari liiklusregistrisse kantud või kantavale sõidukile kehtivad nõuded on toodud lisas 1;
2) enne 1997. aasta 1. jaanuari liiklusregistrisse kantud sõidukile kehtivad nõuded on toodud lisas 2;
00:39 24.04.2008
speedbird1229
Re: Kollased esigabariidid
Paistab, et seda seadust uurides on ääretuled ja ka gabariidid isegi küllaltki tervitatavad. Suhteliselt keeruline on seda teksti muidugi nende lühendite ja terminite tõttu täielikult mõista.

Kood 211. Eesmised ääretule laternad

Nõuded: 1) M, N ja üle 1600 mm laiusel O kategooria sõidukil peavad olema alumised eesmised ääretule laternad ja alates 1. jaanuarist 1994. a esmakordselt kasutusele võetud üle 2100 mm laiusel M, N ja O kategooria sõidukil peavad olema ülemised eesmised ääretule laternad (tähis «A»). Lubatud on paigaldada alumisi eesmisi ääretule laternaid O kategooria sõidukile, mille laius ei ületa 1600 mm ning ülemisi eesmisi ääretule laternaid 1800 kuni 2100 mm laiusele M, N ja O kategooria sõidukile. Alumiste eesmiste ääretule laternate:
a) valgusava välisserva kaugus sõiduki külgservast ei tohi M ja N kategooria sõidukil ületada 400 mm ja O kategooria sõidukil 150 mm;
b) valgusavade siseservade vaheline kaugus peab olema vähemalt 600 mm, kuid sõidukil, mille laius ei ületa 1300 mm, võib kaugust vähendada 400 mm-ni;
c) kõrgus teepinnast peab olema vähemalt 350 mm, kuid ei tohi ületada 1500 mm. Kui sõiduki kereehituse eripära tõttu ei ole võimalik laternaid paigaldada 1500 mm kõrgusele, võib neid paigaldada kuni 2100 mm kõrgusele.
Ülemiste eesmiste ääretule laternate:
a) valgusava välisserva kaugus sõiduki külgservast ei tohi ületada 400 mm;
b) kõrgus teepinnast peab olema võimalikult suur arvestades sõiduki kereehituse eripäraga, kuid mootorsõidukil ei tohi nad asetseda tuuleklaasi ülaservast madalamal;

[RTL 2007, 37, 636 – jõust. 7.05.2007]

Arvasin esialgu, et loeb ikkagi esmane registreerimine. Masin kanti Eesti registrisse 2007 lõpp, seega läheb uuema seadustiku alla järelikult.

Kas "ülemised eesmised ääretule laternad" ongi need kollased katuseäärel olevad tulukesed? Nagu aru saan, siis minu täpselt 1800 mm laiale masinale on lubatud ülemised ääretuled, kuid ma ei saa hästi aru, kas selle jutu järgi on ka need alumised suunatuledega ühtivad lubatud? Kas põhimõtteliselt kõik, mis seal ei ole kirjas "lubatud" sõnaga, on keelatud? Oi kui raske ikka see asi... :)
21:21 08.06.2008
speedbird1229
Re: Kollased esigabariidid
Tirisin oma vana teema nüüd välja, kuid tekkisid sarnasel teemal veel mõned küsimused. Lugesin seadusest, et seisutule laternad võivad olla ka kollased. Samas on seaduses juttu veel päevatuledest. Ma ei saa hästi aru, mis vahe neil tegelikkuses on, aga igatahes minu huvi on täpsemalt sellise sõiduki osas nagu 93-98 põlvkonna Jeep Grand Cherokee. Pilt: http://i22.photobucket.com/albums/b315/redrunner_87/offroad/
offroading004.jpg


Sooviks teada, et kas tolle lähi/kaugtule laterna kõrval oleva gabariiditule valge lambi tohib vahetada kollase vastu? Selle all suunatule korpuse serval olev ääretuli on niikuinii kollane ja seetõttu arvan, et kollane gabariidituli sinna juurde oleks lihtsalt kenam.

Kas esimesed suunatuled (lähitule laternast alumine pikk riba) võib tervenisti hõõguma panna konstantselt (lülituks koos gabariitidega sisse)? Kui suunatuld näidata, siis ta hakkaks vahelduma täie võimsuse ja hõõgumise vahel. Olen seda mitmetel ameeriklastel märganud Eestis.

Tänud!
14:46 12.06.2008
väike lugeja (registreerimata)
Re: Kollased esigabariidid
ma ei leia seeduse sellist lõiku kus oleks kollaseid ääretuled lubatud juhul kui need on on ühitatud küljesuunatulega. äkki näitab keegi mulle seda
16:20 12.06.2008
speedbird1229
Re: Kollased esigabariidid
Olen selle mõtte juba magama pannud, et ühitada suunatule lambiga. Eraldiseisvad ääretuled juba kenasti põlevad ja nendega ei tohiks probleemi olla tõenäoliselt.
11:09 14.06.2008
Lugeja (registreerimata)
Re: Kollased esigabariidid
to: väike lugeja

eesmised ääretuled ja küljeääretuleg ei ole samad asjad.

http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?val=51800:cs&lang=et&
amp;

amp;list=51800:cs,&pos=1&page=1&nbl=1&pgs=10
&hwords=&checktexte=checkbox&visu=#texte
4.5.9. Võib olla "vastastikku ühendatud"
AINULT SEISUTULELATERNAGA.
1.5.5. Vastastikku ühendatud laternad
Vastastikku ühendatud laternad – seadmed, millel on eraldi valgusallikad (või erinevatel tingimustel töötav üks valgusallikas), täielikult või osaliselt ühised klaasid ja ühine korpus.
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=12896328
Kood 204. Seisutule laternad
Kui seisutuli on ühitatud küljeääretulega või küljesuunatulega, siis peab nende värvus olema merevaigukollane.
13:25 14.06.2008
speedbird1229
Re: Kollased esigabariidid
Kas saan õigesti aru, et seisutule latern on sama, mis nii öelda gabariidituli, ehk auto eesotsas põlevad õrnad lambid, mis ei valgusta?

Siis peaks vist kõik mul klappima kui seisutuled on ühendatud küljeääretuledega ja mõlemate värvus merevaigukollane.
16:42 14.06.2008
Lugeja (registreerimata)
Re: Kollased esigabariidid


speedbird1229 olete valesti aru saanud. Tehke ennem selgeks mis on eesmised ääretuled ja mis on küljeäretuled. Eesmised- mis on sõiduki ees paigaldtud ja nimetakse veel gabariidituli ja need peavad olema valged. Küljeääretuled - paigaldatud sõiduki külgele ( näiteks bussidel või poolhaagisel küljel terve rida kollased lampid) või sõiduautodel eesmisel tiival küljel pisike suunatuli mis võib täita ka seisutuli nõuete.
23:19 10.10.2008
usakas (registreerimata)
Re: Kollased esigabariidid
Ikkagi jäi segaseks see kollaste tulede teema esiklaasi kohal. Haagise veol ei ole haagise veo tunnuse tuled enam kohustuslikud, aga ei ole ka keelatud. Aga kui ma sõidan mõni päev ilma haagiseta, kas siis tohivad need tuled põleda? Sellist tulede lülitusskeemi aga pole ka uutel autodel (rekkadel) kohanud, et panen haagise taha, lülitan tuled põlema; võtan haagise tagant, kustutan katusel olevad haagise veo tunnustuled.
17:49 23.02.2009
külastaja (registreerimata)
Re: Kollased esigabariidid
Lugesin teemat, aga ei saanud ikka päris selgust - tegu eelmisel aastal Šveitsist toodud USA päritoluga autoga, esmaregistreerimine Šveitsis 1991. Plaan oleks autot hoida originaalsena ning huvitakski, kas peab tegema midagi eesmiste kollaste ääretuledega, mis on hetkel ühitatud suunatuledega ühte laternasse? Muud valgustusseadmed vastavad nõuetele - taga on juba tehasest kollased suunad ning punased külgmised ääretuled puuduvad.
20:34 23.02.2009
Mait Millert (Laki tänava tehnoülevaatus)
Re: Kollased esigabariidid
Õigem oleks kui esitate oma küsimuse ARK tehnoosakonnale.
16:02 25.02.2009
BigMazzy (registreerimata)
Re: Kollased esigabariidid
Mis seaduse punkti alusel võivad uutel 5. seeria BMW-del eesmised ääretuled olla kollased. Küljepealt on kõik ok - kollased aga sama tuli paistab ka ettepoole ja on kollane
17:35 25.02.2009
Mait Millert (Laki tänava tehnoülevaatus)
Re: Kollased esigabariidid
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13117818 Kood 204. Seisutule laternad
Kui seisutuli on ühitatud küljeääretulega või küljesuunatulega, siis peab nende värvus olema merevaigukollane.
14:15 28.02.2009
N (registreerimata)
Re: Kollased esigabariidid
eesmiste ääretulede kohta võib välja lugeda kood 211 alt järgmist:
5) eesmiste ääretulede värvus peab olema valge. Erandina võib eesmiste ääretulede värvus olla merevaigukollane sõidukil:
a) mis on saadud pärandvarana;
b) mis kuulub ümberasujale;
c) mis on välisriikide diplomaatiliste esinduste ja nende välisriikide kodanikest töötajate omanduses või valduses;
d) mis on välisriikide sõjaväelaste omanduses või valduses;
e) mis on lepingulisel tööl olevate välisriikide kodanike omanduses või valduses;
f) mis on esmakordselt kasutusele võetud enne 1. oktoobrit 1994. a;
kas võib aru saada et need mainad mis tehtud enne 01.10.1994 võivad kasutada kollaseid ääretulesid, kui valmistaja on ette näinud ja peale seda mittesel 03.08.07 märgukirjal on ka ikka mingi seaduse jõud olemas?
14:20 28.02.2009
Mait Millert (Laki tänava tehnoülevaatus)
Re: Kollased esigabariidid
Märgukirjal ei ole seaduse jõudu.
14:51 28.02.2009
mehkin (registreerimata)
Re: Kollased esigabariidid
Miks ei võiks olla kõik nii nagu peab olema? Ikka leidub mingeid "tarkureid", kes püüavad oma maitse järgi koguaeg midagi muuta. Seadust järgides ei ole probleeme ka seadusesilmadega.
21:51 28.02.2009
Mait Millert (Laki tänava tehnoülevaatus)
Re: Kollased esigabariidid
Kui ARK oleks seadust järginud siis ei oleks 03.08.07 märgukirja tehtud kuna kiri ei lähe kokku kehtiva seadusega. Õigem probleemilahendus olnuks tuled seadustada (st. kollased esigabariidid ja punased tagasuunatuled kuni 1997 lubatavaks) aga ei peetud vajalikuks nii teha.
19:03 22.05.2017
tuwak
Re: Kollased esigabariidid
Tere,

mootorratta esimesed suunatuled (kollased) hõõguvad/põlevad õrnalt pidevalt (USA pill). Kas see on lubatud või ei tohi põleda?

Foorumisse postitamiseks peavad küpsised (cookies) olema lubatud.

FOORUMI REEGLID

Juhime tähelepanu, et foorumi kasutamisel tuleb järgida Kasutustingimuse punktis 7 toodud piiranguid Sisu lisamisel. Nende piirangute täpsustamiseks ja neile lisaks on Haldaja kehtestanud Lisatingimused foorumi kasutamiseks järgmiselt:

VASTA TEATELE

Nimi
Teema 
Pildid + lisa pilte
Sisu
Soovin vastuseid   e-postile:
Kontrollkood
Sisesta pildil nähtav kood. Registreerinud kasutajad ei pea seda tegema.