Sisene

Foorumid

Küsimused ja arvamused automarkidest

foto@auto24.ee

Küsi spetsialistilt

Tehnika

Sõidukite modifitseerimine ja tuunimine

Mototehnika

Teised sõidukiliigid

Muud foorumid

Autosport

 
Laki tänava tehnoülevaatus (sissesõit territooriumile, kus töötame, asub Laki 11A vastas Tallinnas) alustas oma tööd aprillis 2002. Autode kontrollimisega olen ise tegelenud 10 aastat. Olen valmis vastama Teie küsimustele, mis puudutavad sõiduautode ja kuni 3,5t täismassiga veoautode tehnoülevaatust ja sellega seonduvat.

Tean, et tehnoülevaatust puudutavat ei saa alati võtta üheselt kuna palju oleneb hetkesituatsioonist, probleemküsimuste kogumi suurusest ja seaduse tõlgendusoskusest. Kui probleemide lahendamisel leitakse kompromisse, siis ei tohi need seadusega vastuollu minna. Vaatamata sellele, et tuginen oma vastuses kehtivatele seadustele, ei saa igas olukorras võtta minu selgitusi kui absoluutset tõde. See tähendab, et minu infot ei tohi kasutada à la Mait Millert ütles, et nii on õigem.

Minu poolt juhitav Maitene OÜ on eraõiguslik juriidiline isik, kes on sõlminud halduslepingu ARK-ga. Mainitud leping annab õiguse teostada riiklikku järelvalvet, st mootorsõidukite ja nende haagiste tehnoülevaatust. Vaatamata sellele, et minu seisukohad ühtivad enamasti ARKi ametnike seisukohtadega, pean vajalikuks ära märkida, et Maitene OÜ ega mina isiklikult ei saa foorumites esindada Riiklikku Autoregistrikeskust, ametnikke ega nende seisukohti. Haldusleping ei näe ette sellist võimalust.

Mait Millert
Maitene OÜ tegevjuht
telefon 715 4246
www.maitene.ee
 

TEEMA: ÜLEVAATUSE REFORMIMISEST

10:35 02.06.2017
Mait Millert (Laki tänava tehnoülevaatus)
Ülevaatuse reformimisest
Kuna tehnoülevaatuse natsionaliseerimine võtab järjest tuure siis tahaksin teada kas olen ainuke rumal siin riigis kes enam ei mõista mis ülevaatuse organisaatorite peades toimub? Täie tõsidusega on Maanteeamet muutmas suhtumist, vastavalt millele EI VASTUTA autoomaniku ees ühegi otsuse pärast ega käitumise eest tehnoülevaataja. Et paremini mõistaksite panen siia ühe väljavõtte Maanteeameti poolt saadetud ametlikust dokumendist

Kuivõrd HMS kohaselt on haldusorganiks ka halduslepinguga avaliku halduse ülesandeid täitma volitatud isik, siis annab haldusmenetluse (haldusmenetlus on haldusorgani tegevus määruse või haldusakti andmisel, toimingu sooritamisel) raames välja haldusakti (otsus ülevaatuse läbimiseks/mitteläbimiseks) justnimelt ettevõte, mitte ülevaataja.

Maanteeameti ja ministeeriumi ühistööna 8 aastat tagasi alustatud tehnoülevaatajate alandamistele ja mõnitustele on tulemas lõpp sest ametnike kompetents on andmas viimast kõige alandavamat surmahoopi ülevaatajatele kes muudetakse tühisteks linnukeste tegijateks - see ongi see millest olen aastaid kirjutanud. Jah me elame õigusriigis sest riigil on õigus. Mida kirjutasin ei ole süüdistus vaid ahastus - mida te meiega teete? Tegelikkuses peaksime meie olema riik ja riigiametid peaksid meid teenima. Keda siin süüdistada kui rahvas kes vähegi saab, põgeneb siit hädaorust kuna see riik ei ole mitte oma rahva jaoks vaid rahvas on valitseva klanni jaoks.
11:27 02.06.2017
........ (registreerimata)
Re: Ülevaatuse reformimisest
No ülevaatja kui füüsiline isik ei ole ju üksik eraettevõtja, kes vastutab isiklikult- ta on ettevõtte töötaja ning peab toimima nii, et tööandjale kahju ei sünniks. Meie riigis on vaid üks juriidiline isik, kes vastutab kogu täiega- see on FIE. Kõiksugu garantiitööde ja muude asjadega pöördud alati ju konkreetse firma poole, kes müüs teenust või kaupa. Ning kui tekibki mingi probleem, siis pärast ettevõtja karistab konkreetset töötajat.
14:13 02.06.2017
Mait Millert (Laki tänava tehnoülevaatus)
Re: Ülevaatuse reformimisest
Võimalik, et Teil hr. ……… ongi õigus ja riigikodanike kasutuses olevate autode ohutus on ülevaatuspunktide omanikest ärimeeste vastutusala sest mainitud ärimeestel on isegi oma MTÜ – Eesti Tehnoülevaatajate Liit. Tegelikkus ongi nii, et kui käib jutt tehnoülevaatajast siis mõeldakse ülevaatuspunkti omanikust ärimeest.

Minule absoluutselt ei meeldi kui riiklik tehniline järelevalve korraldamine on ka autoasjandust mitte tundvate amatöörautojuhtidest ärimeeste pärusmaa.

Minule absoluutselt ei meeldi kuidas “kotitakse“ inseneriharidusega autospetsialisti kes oli kunagi “lugupeetud mees külas“.

Minule absoluutselt ei meeldi, et tehnoülevaatajate kutse standard on 90% ärimeeste tehtud st. inimeste poolt kes ei ole päevagi tehnoülevaatust teinud.

Minule absoluutselt ei meeldi kui ülevaataja ei oma vastutust autoomaniku ees sest ta annab vastust ainult oma leivaisale.

Ma tahan, et ülevaataja oleks spetsialist keda usaldatakse ja austatakse tema teadmiste ja oskuste pärast ja makstakse temale väärilist palka ja ta omaks selget vastutust ja missioonitunnet – mida EI TUNNE ÄRIMEES.

Ju siis ongi aja märk, et kui arst Teil operatsioonil mingi vale asja välja lõikab - peate üles otsima haiglaomaniku…
14:40 02.06.2017
........ (registreerimata)
Re: Ülevaatuse reformimisest
No ma ilmselt ei mõista seda teemat täielikult, aga kui keegi on lõpetanud mõne õppeasutuse, saanud kätte diplomi ehk siis oskusi näitava paberi ja läheb kuskile tööle, on ta täielikult nö tööandja alluvuses (tööleping, kollektiivleping) ehk siis teeb oma tööd oskuste ja mõistmise parimal viisil ja kui ta on ebakompetentne, siis lastakse ta lahti. Kui tehnoülevaataja oleks meie seadusandluse mõistes FIE ja looks oma üv punkti, siis vastutaks ta ise kogu tehtud töö eest. Hetkel siiski tegu tavaliste ettevõtete ja neis töötavate töölepinguga spetsialistidega. Eks see tehnoülevaatajate liit teebki sellised kutsestandardid nagu neile sobivamad on. Kas see kõik muidugi ka lihtinimesele, st autoomanikule kasulik on, on iseasi. Aga eks meil ole see elu nagu ta on- käime valimas, võiksime ju oma valitud saadikutele oma rasket elu kurta ja nõuda paremat ning tema, tubli inimene, ehk ajabki asja korda, kuid reaalne elu on hetkel kahjuks teistsugune.
16:09 02.06.2017
Mait Millert (Laki tänava tehnoülevaatus)
Re: Ülevaatuse reformimisest
Tehnoülevaatajate Liit ajab oma rida ja teeb asju nende liikmete so. ülevaatusärimeeste soovidest ja põhikirjast lähtuvalt. Minul ei ole neile etteheiteid, toimetagu oma parema äranägemise järgi. Jah nende käes on ka olulise info monopol mida nad eriti ei jaga liitu mitte kuulujatele aga olgu see nende õigus. Minul on etteheited riigiametnikele kes täiega ignoreerivad ülevaatajaid ja ei lase meid õigusloome juurde kui spetsialiste. Õigusloome praktika tavaks loetakse kui regulatsioonide juurde kaasatakse huvigruppe. Millegipärast ei peeta aga ülevaatuse autospetsialiste huvigrupiks. millegipärast riigi kodanikega otseselt suhtlevaid ja teemat hästi jagavaid teenindajaid peetakse II sordi inimesteks ja seda ka neile otse näkku öeldakse. Minu kirjalikud pöördumsied ülevaatuse paremaks muutmisele on saanud Maanteeametist hinnangu: "Millerti tõsielulised ilukirjanduslikud teosed on huvitavad lugeda..."
17:49 02.06.2017
........ (registreerimata)
Re: Ülevaatuse reformimisest
Meie õigusloome on ju teada- see luuakse teatud huvigruppide soovi kohaselt, mitte rahva heaolu silmas pidades- kes teeb paremat lobitööd ja tassib kilekotte, saab ka soovitud seaduse.
14:01 18.06.2017
kt2401 (registreerimata)
Re: Ülevaatuse reformimisest
Tsiteeritud sätte (HMS § 8 lg 1) järgi on antud teemas haldusorganiks oü Maitene, kellel on tehnoülevaatuse haldusleping MNT-ga. Lepingus on kindlasti määratud osapoolte kohustus ja vastutus. Leping on sõlmitud juriidilise isiku (oü Maitene) ja riigiameti (MNT) vahel. Nii, et esitatud andmete järgi ma ei saa nurinast aru, tõenäoliselt oleks vaja teemat täiendada, et point välja paistaks.
15:48 18.06.2017
Mait Millert (Laki tänava tehnoülevaatus)
Re: Ülevaatuse reformimisest
Minu nurin seisneb selles, et minule ei meeldi kui vastavalt riigiametnike nägemusele kaotatakse riigi ja riigikodaniku vahelt autotehnilise haridusega isik. Kes toetudes teadmistele otsustaks ühe või teise liiklusvahendi hetkeseisukorra üle - on liiklusvahend siis liikluses ohtlik või ei? Kas kujutaksite endale ette olukorda kus lapse teadmistele annab hinnangu koolimaja rentiv eraettevõte ja selle juhatus? Kas kujutate ette olukorda kus ebaõnnestunud operatsiooni eest vastutab haigla aga mitte patsiendi - vabandust kliendi kõhtu käärid unustanud kirurg... Kui ülevaataja kogemused, teadmised ja ametieetika asendatakse kontorirottide koostatud VIGADETABELIGA siis mille kuradi pärast peab teadma ülevaataja
a)— mehaanika,— dünaamika— sõiduki dünaamika,— põlemissüsteemid,— materjal ja materjalide töötlemine,— elektroonika,— elektrisüsteem,— sõiduki elektroonilised osad,— IT-rakendused;
b) vähemalt kolmeaastane dokumenteeritud kogemus või samaväärne kogemus, nagu dokumenteeritud nõustamisalane tegevus või õpingud, ning ta on läbinud sobiva väljaõppe eespool nimetatud sõidukite valdkonnas.

Tehnoülevaatuse arengusuund on võetud kontrollijate teadmiste kasutuskeelule kuna iga otsus mis ei lähe kokku kontorivaikuses koostatud reeglitega on korruptsioon. Mina olen võimeline koolitamaks iga koduperenaist 3 tunniga ülevaatajaks sest meie ülesanne on leida vigade tabelist veakirjeldus ja üles otsida kas ülevaatusele esitatud autol on midagi sarnast... Sisuliselt on tulevik minu nägemuse järgi järgmine – annate auto koos dokumentidega ühest august sisse ja teisest saate auto ja otsuse. Ülevaataja ei ole enam mitte keegi kui, et tasu eest palgamaksja tahte täitja ja palgamaksja on Maanteeameti tahte täitja.
18:22 18.06.2017
.............. (registreerimata)
Re: Ülevaatuse reformimisest
Ma juba eespool püüdsin selgitada, et vastutab ettevõtja ehk siis nö firma. Tööle võetakse inimene siiski kutseoskuste põhjal ja nende põhjal teeb ka ta oma tööd. Kui näiteks elektriku ametikohal on nõutav B pädevus, siis töölesoovija peab seda pädevust tõestama ning hiljem tööd tehes täidabki neid nõudeid. Kui tööd tehes neid nõudeid ei täida ning põhjustab mingi õnnetuse, siis esimesena hakatakse firmale turja ning kahjud maksab kinni ettevõte ja pärast klaarib ta ise oma töötajaga arved. Ja nagu eespool mainisin, siis keegi ei keela sul FIE-na tegutseda ja oledki ainuisikuliselt vastutav. Aga et FIE vastutab kogu oma isikliku varaga, siis kahjude puhul võib laks väga valus olla.
Lõppkokkuvõttes on see tehnilise haridusega isik ju tegelikult täitsa olemas, ei kao ta kuhugi, sest töötab ettevõtte töötajate nimekirjas ja teeb tööd, mida tööandja talle annab. Vastavalt haridusele ja oskustele.
20:36 18.06.2017
Mait Millert (Laki tänava tehnoülevaatus)
Re: Ülevaatuse reformimisest
Muutes tehnoülevaatuse tuimaks haldusõiguseks tehakse karuteene autoomanikele sest auto kontrollimise protsessist on kadumas spetsialist, kes omas varasemalt ametiuhkustki kuna teadis, et vastutab oma professionaalsete otsuste eest. Ülevaataja oli inimene kelle juurde tuldi nõu küsima. Aga kui temalt võetakse isiklik otsustusõigus ja vastutus kliendi ees siis sellega kaob ka professionaalsus, kaob soov areneda, kaob oskus ja tahe kaalutleda ning asemele tuleb tuim saamatu ning juhenditest sõltuv palgatöötaja. Paistab, et kommenteerijatele meeldibki selgus kus auto tehnilisele seisukorrale koostatakse haldusakt kindlates haldusõiguse raamides vaatamata sellele, et reeglistik on algeline. Tähendab, et esmatähtis ei ole mitte niivõrd ohutu auto kui, et autol ei oleks kabineti vaikuses koostatud vigade nimistus olevaid puuduseid. Kui kliendi ees vastutab juriidiline isik läbi juhatuse liikmete ja omanike siis kelle käest konkreetselt peaks nõudma ülevaataja kuulekust ja allumist haldusõigusele? Küllap selle käest kes allkirjastab juhatuse nimel halduslepingu. Usun, et tundun paljudele vanamoeline ja minul on aeg hakata kohanema uute oludega kus ei tohi autot tunnistada mitte korrasolevaks kui avastatud olulist puudust ei ole vigade nimekirjas sest nii nõuabki ju haldusõigus mis on kohati väga kaugel autotehnilisest ehituse- ja ohutusreeglitest.
21:27 18.06.2017
siberia (registreerimata)
Re: Ülevaatuse reformimisest
No minule on kaasaegsete ülevaatuspunktide roll üldse arusaamatuks jäänud. Auto korrasoleku eest vastutab ju tootja. Lähed esindusse, ütled, et olgu korda tehtud ja kogu lugu. Lihtsustatult.

Eestis häda on muidugi see, et autoremonditöökoja saab avada iga jorss, kes teab kas mutrit keeratakse lahti päripäeva või vastupäeva. Saksamaal minumeelest ilma litsentsita nii keerulise asja ligi nagu auto ei lubata.

Ülevaatus on nõukaaja jäänuk, ajast kus palju remonditöid tehti ise ja miilits pärast kontrollis, et "kas sai vähemalt instrumendilegi pihta" Kui on just hädasti vaja süsteemi reformida, võiks minumeelest eraõiguslikud ülevaatuspunktid üldse ära kaotada ja autode korrasoleku eest peaksid vastutama pädevad töökojad. (see tooks muidugi kaasa hulga garaazibokside sulgemise ja taevani tõusva hädakisa)

Ei maksaks karta, et töökoda soovitab oma p... se hoidmises alati uue auto osta. Vähemalt mina olen leidnud töökoja, täiesti võõrad inimesed kusjuures, kes oskab soovitada, et "see asi tuleks küll ära vahetada" või "kle, inimesed sõidavad hullemagi loksuga veel oma 20 000 "
Kes liiga pedantseks läheb, sel kipub klientidest puudus tulema: ja kel kliente piisab, see igaks juhuks töid ei pea ette võtma.

Kui herr Millert tunneb sisemist põlemist inimesi aidata, siis peaks ta muutuvas olukorras pigem autoremondile keskenduma. Raha ja lugupidamist on samapalju, otsustusõigust jääb muidugi vähemaks. Aga tundub, et seda soovivad ministeeriumihärrad talt nii või naa ära võtta.
22:53 18.06.2017
Viimasele (registreerimata)
Re: Ülevaatuse reformimisest
Auto korrasoleku eest vastutab ju tootja
Autode korrasoleku eest peaksid vastutama pädevad pädevad töökojad.
Kumb siis?
23:27 18.06.2017
kt2401 (registreerimata)
Re: Ülevaatuse reformimisest
Mait, haldusotsus saab olla ka kaalutlusotsus, kui on reeglitega jäetud kaalumisruumi.
23:51 18.06.2017
siberia (registreerimata)
Re: Ülevaatuse reformimisest
Mis siin nüüd keerulist on, "viimasele"? Auto ehitamine algab mingist inseneritööst ja lõpeb tehaseväravast välja veeremisega. See on pigem erandjuhtum kui auto viiakse hooldusse valmistajatehasesse. Tavaliselt hooldab margiesindus või mõni muu töökoda, mis vastavad juhised on saanud.
Noh - lendab turvapadi tootmisdefekti tõttu omale näkku - on põhjust tehase käest raha küsida. Lendab ratas logiseva laagri tõttu vastutulijale kümnesse - see küsimus kuulub hooldaja isikliku mure kategooriasse, sest tehase poolt talle antud instruktsioonid sellist lõtku ette ei näe.
23:56 18.06.2017
Mait Millert (Laki tänava tehnoülevaatus)
Re: Ülevaatuse reformimisest
To: Viimasele
Teel liikleva auto korrasoleku eest vastutab kõigepealt see kes rooli istub sest nii on kirjas liiklusseaduses. Seejärel vastutab auto nõuetele vastavaks tunnistamise haldusreeglite täitmise eest eraõiguslik juriidiline isik ehk firma siis jaguneb vastutus omanikele aktsionäridele ja juhatusele kui firmas teostatakse tehnoülevaatust. Vastavalt Maanteeameti nägemusele vastutab ka koristaja ja raamatupidaja kuna ülevaataja poolne oluline haldusmenetluse rikkumine võib kaasa tuua ka firmaga lepingu tühistamise ja eelmainitud töötajate töö kaotamise.
To: kt
Mida siin kaalutleda kui see vähenegi vigade loetelu mis meil kasutusel, on kontoriametnike poolt juba ammu 90% ulatuses koos otsustega paika pandud. Lisaks tulevad veel juhendid ja nii ongi olukord selline, et ma ei ole varem nii palju tuuleklaasiprobleemidega masinaid korrasolevaks tunnistanud kui viimasel ajal. Olen solvunud, et ülevaataja surutakse kõige madalaimale astmele pidades teda pelgalt käsutäitjaks kellel ei ole sõnaõigust ega vähimatki võimalust kaasa rääkida ülevaatusarengutes.
00:40 19.06.2017
kt2401 (registreerimata)
Re: Ülevaatuse reformimisest
See, et rumalaid reegleid kehtestakse on tõesti jube probleem. Maadlen ise hetkel MNT-ga kohtus, sinna kirjutatakse sellist lollust, et anna kannatust. Kusjuures selliste jobude poolt, kes ei oska mutrivõtitki käes hoida, kuid pudised näpud klaviatuuril muudkui jooksevad.
00:41 19.06.2017
Marko
Re: Ülevaatuse reformimisest
Mait, olen Sinu võitlustele aastaid, kahjuks küll passiivselt, kaasa elanud vaatamata sellele, et nad tunduvad vastavalt süsteemi ülesehitusele juba eos läbikukkumisele määratud olevat. Neid asju ilmselt ei saa läbi foorumi parendada, aitaks rahvasaadiku kaasamine või TOM portaali taastamine. Oli selline tore asi, kus rahvas sai kaasa rääkida, Täna Otsustan Mina. Õiguskantsleri hambutust on siin kusagil juba mainitud...

PS Kunn, mis vihtled siin? Aita Maidul natu süsteemi õõnestada, sul on selleks piisavalt teadmisi ja ka kogemust!
00:48 19.06.2017
kt2401 (registreerimata)
Re: Ülevaatuse reformimisest
Kuidas tuuleklaasiprobleemide masinatest aru saada, kas reeglid keelavad, kuid juhi vaatevälja jaoks probleemi pole või vastupidi, on probleem, kuid reeglid ei keela?
00:52 19.06.2017
kt2401 (registreerimata)
Re: Ülevaatuse reformimisest
Marko, ma nagu mainisin, olen nendega kohus ja võin öelda, et süsteem on lausjobusid täis, õõnestamine seal ei päästa. Võiks isegi öelda, see on organiseeritud kuri- või äritegevus, mis seal toimub. Ma lihtsalt ei viitsi enne kohtuotsuseid seda lugu kirja panna, kuid ausalt öeldes, ma olen ka veendunud, et vähemalt 1. astme kohus toetab seal toimuvat jaburdust.
01:04 19.06.2017
jarru (registreerimata)
Re: Ülevaatuse reformimisest
TO: kt2401 Oleks huvitav teada, mis küsimuses MNT-ga kohtus vaidled ja võiks ka lõpptulemusest teada anda? Vihjete järgi otsustades ei ole sa nõus teatud tehniliste teemadega?
01:18 19.06.2017
kt2401 (registreerimata)
Re: Ülevaatuse reformimisest
On tehniline teema 1 mootoriruumist põlenud sõiduki taastamisega, kuid mis MNT poolt osavalt keerati omandiküsimuseks, kuna nad tehniliste argumentidega ei suutnud mind "nurka suruda". Kuid see pikem jutt ja pole see koht selle arutamiseks, see Maidu teema siin.
01:27 19.06.2017
kt2401 (registreerimata)
Re: Ülevaatuse reformimisest
Nii palju mainin, et meil on omandi müügil vaja teha vähemalt 3 tehingut- kohustustehing, mis seisneb müügilepingu sõlmimises (võlaõiguslik tehing), rahakäsutus ja asja kästus. Meil kehtib asjaõiguses lahusprintsiip, mis tähendab, et omandi üleminekuks tuleb sõlmida veel eraldi asjaõiguslik kokkulepe. Tavaliselt vallasasja puhul seda keegi ei tee, vaid lähtutakse isikute tahteavaldustest ja tegelikust tegustemistahtest. Kuid sellega on ilus selle hetkeni, kui 1 jobu hakkab teise jobuga mingil põhjusel koos lolli mängima (2. jobu riigiametis ja pigistab 1.-l mune, et miks ta selle põlenud auto üldse müüs, kui tuli lammutada hoopis- siin tekkis tehniline küsimus, mille ma kiiresti nullisin ja jäi järgi variant mängida omandiküsimuses lolli). Ja siis sünnib selline kamarajura, et anna kannatust. Kuid nüüd aitab.
06:33 19.06.2017
........... (registreerimata)
Re: Ülevaatuse reformimisest
minu teada ameerikas pole ülevaatust. võis siis vähemalt mõnes osariigis. meie siin euroopas elame ülereguleerituse õhkkonnas, kus iga eluala tuleb määrustega paika panna. tegelikult pole ülevaatust vajagi- kuna meil on kohustuslik liikluskindlustus, siis nagunii vastutame oma sõitude eest ja kui teed avarii või teise või kolmanda, on kindlustusmakse lõpuks selline, et kaob isu autot omada. või on kindlustuse saamise eelduseks pädeva remondikoja tõend (kord aastas), et auto on sõidukorras. selleks võib olla esindus või muu nö pädevust omav korralik töökoda. kui seda tõendit ei saa, ei saa ka kindlustust osta ja see tähendab, et autot kasutada ei saa. lihtne ja loogiline süsteem- see kes autot remondib, kirjutab ka välja paberi, et auto korras.
Aga Mait ei saa ikka aru, et see tehnilise haridusega töötaja, kes tahab sellel töökohal töötada, ei kao ju kuhugi ning tema tööst sõltub ka edaspidi auto liikluses osalemine. Või küsi oma töötajatelt, kas nad tunnevad ennast mingite tähtsusetute mutrikestena, kellest ei sõltu midagi ja käivad töö juures vaid aega surnuks löömas ning palka vastu võtmas?
Kui riik mingeid ettekirjutusi ei teeks, kuidas siis ülevaatus käiks- kas iga üv punkt teeks omad reeglid?
10:48 19.06.2017
Mait Millert (Laki tänava tehnoülevaatus)
Re: Ülevaatuse reformimisest
Ega´s ma tahagi süsteemi õõnestada. Pigem on minu kommentaarid siin foorumis kui appihüüd sest tean kui lugupeetud inimene oli kunagi Tehnoülevaataja. Tänaseks on temalt ära võetud „Tehno“ ja alles jäänud lihtsalt ülevaataja kuna tegemist on tõesti pelgalt vaatlejaga kes vaatab autot ja võrdleb seda algelise vigade nimekirjaga kuna ta toetub eurodirektiivile mis ongi miinimumnõuded ja käivad ka nendele riikidele kus ülevaatus on alles „lapsekingades“. Tuleb „kassiahastus“ peale kõrvalt vaadates kuidas riigiametnikud räägivad liiklusohutuse arengutest ise samal ajal muutes reegleid mis suurendavad ohtlike autode hulka tänavatel. Maanteeameti peadirektor ütles hiljuti oma nägemuse, et ülevaataja võiks olla kodaniku jaoks veel lisaks kontrollijana olemisele ka veel nõuandja ja juhendaja. Mina näiteks ei pea paljuks minna United Motors´isse kaitsma abitu naisterahva huve kui näen kuidas ja kui julmalt tänapäeval ärimehed „kotti pähe tõmbavad“. Igas autoesinduses leiab totakaid kes julmalt valetavad ja hiljem veel irvitavadki. Näiteks Toyota esindaja kes kirjutas, et Avensise piduripedaali vajumine vastu põrandat on normaalne ja taheti läbi suruda üleeestilist valejuhendit sellel teemal. Hädaldan siin foorumis nagu vanamutt kuna loodan, et ehk leidub mõni riigiametnik kes satub lugema minu arvamusi lootuses, et mõni märkab küsida miks Millert nii arvab? Ministeeriumisse, õiguskantsleri poole, Maanteeametisse ja kolleegide poole pöördumised on jäänud kui „hüüdja hääleks kõrbes“
To: ……….
Ka venemaal ei ole ülevaatust. Seal käivad ülevaatustalongi tahtmas need kes tahavad kaskokindlustust, alarmsõidukid ja kommertssõidukid. Ma tunnen muret ülevaatajate pärast keda survestatakse igalt poolt ja keda peetakse siin riigis pigem sulideks, keda ei tunnustata, kes teevad ränkrasket tööd esindamaks riiki. Tegelikkuses teavad ainult ülevaatajad kuidas ja kuhu on arenemas ülevaatusmaastik – ja see ei ole lootustandev ja ma ei hakka esitama sellel teemal küsimusi oma töötajale sest töötan ise 22 aastat tegevtehnoülevaatajana. Muidugi on meie hulgas enamuses mehed kes käivad tööl ja keda ei huvita muud kui tööpäeva lõpp kuid leidub ka neid kellel on missioonitunnetus, kes veel usuvad, et on riigivõimu esindajad, kes arvavad, et teevad tähtsat ja vajalikku tööd. Viimati mainutud töömehi hakkab aga üha vähemaks jääma kuna ülevaatusarengud kõik tekitavad tahtmise üldse käega lüüa sest ülevaatuse läbiviimine kõlbab täna ka tehnilist haridust mitte omavatele penskaritele ja ja koduperenaistele. Meie ei vastuta autoomaniku ees ega pea sisuliselt suurt midagi midagi otsustama, piisab kui teame autol 10 sõlme nimetust ja oskame lugeda vigadetabelis olevaid veakirjeldusi ja sõlmede praakimise juhendeid… Kui ei ole vastutust siis ei ole ka tunnetust, et oled midagi väärt, kui ei ole vastutust siis on kõik pohhui.
11:25 19.06.2017
........... (registreerimata)
Re: Ülevaatuse reformimisest
Kui mina oma autodega ülevaatusel käin, siis vaadatakse üle sillad, pidurid, heitgaasid, tuled ja ongi kõik, mis vaja teada saada auto sõidukorras olemisest. No antakse ka törts signaali ning ilmselt kogenud pilk hindab ka asju, mida lähemalt uurida pole vaja, aga mis on olulised.
Vahel märgitakse ära, et kuskile hakkab lõtk tekkima või saadetakse remonti, sest mõni sõlm on potentsiaalselt ohtlik nagu näiteks roostetav piduritorustik. Võib ju vaielda, et peab ehk veel aastakese küll vastu, aga samas endal hooletum, kui tehakse asi korda ning järgnevate aastate jooksul seda enam tegema ei pea. Kuna mu autod on korras, st püüan neid alati jooksvalt korras hoida, siis ülevaatusel mingit peavalu ei ole (eks muidugi enne minekut kerged kõhklused, sest aastaga võib paljutki juhtuda) ja näha on, et ülevaataja teeb vajaliku ning ei hakka otsima kohti, kus norida võiks. Eks neid leiab mingil määral ilmselt iga auto juures. Mina küll ei taju, et ülevaataja kuidagi frustreeritud oleks või tunneb ennast kolmandajärgulisena- teeb, mis vaja ning mina sõidan ära ja tuleb järgmine sisse.
11:51 19.06.2017
kt2401 (registreerimata)
Re: Ülevaatuse reformimisest
Eks probleem ole ka selles, et autod muutuvad järjest keerukamaks, vanad käibetõed nende tehnilises osas "lendavad pea peale". Näiteks tulede osas on nad nüüd nagu "juudi jõlupuud" ja tõenäoliselt erinevate mudelite tulede lülitumise algoritme ei suudagi mitte ükski ülevaataja teada. Või siis pidurite osas, kus autod otsutavad juba ise, millal ja kui intensiivselt pidurdada jne. Kuid mina ei laseks ennast haldusorgani staatusest heidutada, pole vahet mis värvi kass on, pea-asi, et veel hiiri püüab. On väga mõistlikke haldusorganeid (olen ehitusasjadega mõnede vallavalitsustega kokku puutunud) ja väga põikpäiseid (näitena sama MNT).
Mait, ma ei saanud selgust, mis nende esiklaasidega on?
12:17 19.06.2017
kt2401 (registreerimata)
Re: Ülevaatuse reformimisest
Mait kirjutas:"Hädaldan siin foorumis nagu vanamutt kuna loodan, et ehk leidub mõni riigiametnik kes satub lugema minu arvamusi lootuses, et mõni märkab küsida miks Millert nii arvab? Ministeeriumisse, õiguskantsleri poole, Maanteeametisse ja kolleegide poole pöördumised on jäänud kui „hüüdja hääleks kõrbes“"

Siis sul peaks juba selge olema, et KÕIK autondusega seonduv on SUUR äri ja juhtival kohal olevad ametnikud sellega kuidagiviisi seotud ja väikestel kohtadel olevad ametnikud on nende tegelaste kuulekad käsutäitjad. Mida lollimad või hästi juhitavad need väikesed on, seda parem juhtidele. Asjale lisab veel jumet tehnilise hariduse ja käelise oskuse allakäik. Varsti saab nii olema, et autoremont muudetakse üldse keelatud tegevuseks ja sul, Mait, tuleb ka ülevaatusel hüpata täpselt nii kõrgele, kui ette nähtud, :). Kui ülevaatust kui sellist jääbki, sest selgi võib mõte ära kaduda. Täpselt nii, nagu suurtele ärimeestele kasulik. Näiteks võivad AMTEL-i tüübid ninad kokku panna, MKM-is ja MNT-s läbi lobistada, et tehnilistele nõuetele vastavust kontrollib vaid margiesindus. Milleks peab seegi raha neilt välja minema?
12:51 19.06.2017
Mait Millert (Laki tänava tehnoülevaatus)
Re: Ülevaatuse reformimisest
Ülevaatajad ei ole frustreeritud. Neil on siiber sellest kuidas riigiametnikud, kliendid ja tööandja neid kahtlustavad, neil on siiber sellest kui peavad kliendile tõestama miks saastab keskkonda mitte põlev numbrivalgustus. Neil on siiber riigiametnikest ülevaatuspunkti kontrollijatest ja nende poolt kontrollimise käigus "vindi ülekeeramisest" teades, et alles oli tööl ülevaatusepunkti inspekteeria kes tunnistas ametlikus dokumendis omavoliliseks heitgaasitorustiku ümberehituseks roostes summutit. Minul hakkab sees keerama kui tuletan meelde Maanteeameti "eksperdi" murekirja sellest, et kuidas mina kogenud ülevaatajana suudan oma tööd teha kui ei otsi tehaselaternal lähi/kaugtule markeeringuid. ET kuidas ma saan aru, et autole on ikkagi paigaldatud lähi/kaugtule laternad? Minule absoluutselt ei meeldi see, et nii korralikke ülevaatajaid ja pätte koheldakse ühetaoliselt nõudes väikese käibega firma kogu aastakasumi kulutamist videoseadmetele + 1 Gb võrgu lisatasud (on olemas 170€ maksma läinud süsteem ja see ei kõlba kuna peab olema 6000€ maksev). Kui soovin omada tööd mida armastan siis pean täitma kõik käsud, ka need mis tunduvad mitteasjalikud. Mina ei tunne ennast pidevalt kolmandajärgulisena, lihtsalt seda tuletetakse minule vahetevahel meelde kui suhtlen riigiametnikega. Tegelikult on ka neid ametnikke kes minusse suhtuvad heatahtlikult.
13:13 19.06.2017
Mait Millert (Laki tänava tehnoülevaatus)
Re: Ülevaatuse reformimisest
To:kt
Autoesindustega on minul kogemusi küllaga, ühes käisin kohapeal näitamas kuidas tuleb auto piduripedaalile vajutada piruritest tegemisel. Minu ülevaatuspunkti stend näitas suurt erinevust teljel ja autoesinduse sama stend näitas, et piduritel ei ole suurenenud erinevust. Läksin siis mureautoga kohapeale kus stendi juurde tuli 4 "lipssärklast" ja ma sain seal samuti suure pidurierinevuse... Üks kena töökoda vahetas autol kogu heitgaasisüsteemi alates kollektorist lõpetades summutiga ja maksma läks kõik natuke alla 700€, tegelikkuses oleks piisanud peene prao kinnikeevitamisest... Olen arvamusel, et tehnoülevaatus peaks olema sõltumatu remontijatest.
13:46 21.06.2017
Mait Millert (Laki tänava tehnoülevaatus)
Re: Ülevaatuse reformimisest
Selles on Teil õigus, et ülevaatajad on vahel ka jama läbi lasknud. Vahel on see tingitud teadmatusest, vahel isegi hajameelsusest. Minulgi tuli alles kodus meelde, et oleksin ühe auto puhul pidanud kirja panema heitgaasitorustiku riputusprobleemi. Tegelikkuses on minul "sinisilmsus" st. positiivne arvamus ülevaatajatest kui kolleegidest tugevasti vähenenud, kui lugesin Maanteeametist hiljuti saadetud kohtuotsust ühe ülevaataja kohta. Kirun siin riigiametnikke sest paljud reeglid tunduvad loogikavaesed, aga ega siis üldiselt võetuna ülevaatustehno olukord nii väga hull ei ole.
14:20 21.06.2017
kt2401 (registreerimata)
Re: Ülevaatuse reformimisest
Ma tegelikult soovisin Markolt, et ta 19.06 kell 21.55 kirja kustutaks, sai natukene hoogu mindud. Nii, et kui võimalik, palun võtke see ise maha ja vabandan.
15:36 21.06.2017
Mait Millert (Laki tänava tehnoülevaatus)
Re: Ülevaatuse reformimisest
Aga palun. Foorumi kasutaja soov on minule kui administraatorile kohustus.
00:24 22.06.2017
kuno24
Re: Ülevaatuse reformimisest
Ma kirjutan nüüd logituna. Mait kirjutas: "aga ega siis üldiselt võetuna ülevaatustehno olukord nii väga hull ei ole.". Ok, sellega saime joonele, kuid see mis MNT-s üldiselt toimub, on ikka täielik müstika. Näiteks Postimehes avaldatud lugu http://parnu.postimees.ee/4152243/eksimus-tee-ehitusel-havit
as-elumaja?_ga=2.24415802.1006697257.1496392735-1065680429.1
496392735
, millesse ma riskisin oma nime all väita:"Maanteeameti tüüpiline jamps, kodanik on selle ameti jaoks ümmargune null." Kommentaariumi hinnang sellisele väitele oli hetke seisuga +40 ja -0, seega rahva arvamus mu suht sõgedale väitele oli heakskiitev.

Muudetud 22.6.17 09:36

13:59 22.06.2017
Mait Millert (Laki tänava tehnoülevaatus)
Re: Ülevaatuse reformimisest
Tead Kuno. Oleme Sinuga siin “hädaorus“ nii kaua elanud, et peame kahjutundega tunnistama – siin riigis ei austata kodanikku sest meil on kehtestatud ametnike diktatuur mida toetab korrumpeerunud õigussüsteem. Ametnike omavoli ja tühikargamise näiteid tuleb lugeda mitu korda nädalas ja need on juhtumid mis avalikustatakse… Eksimused “peidetakse“ aegumise reegli taha olenemata sellest kas probleem on alles ja süvenenudki, lihtsalt kaebamise tähtaeg on aegunud. Riigivastutuse seadus on paljas sõnakõlks ja ebaausate riigiametnike poolt rahva kallal läbiviidav mentaalne genotsiid toimub igas majandusharus ja omavalitsuses. Mina ei suutnud 12 aastat riigile selgeks teha, et 47% on vähem kui pool sest ühe riigi poolt antud eksperdi kirjalikus lõppsõnas oli – aga see on ikkagi rohkem kui pool…Täna vaatan eemalt vanaisale kuulunud supermaja mis laguneb ilma elaniketa. Jah ei ole see Maanteeamet mingi erand ka seal töötavad ametnikud kelle hulgast võib leida jobusid. Kuidagi peame aga hakkama saama sest meie inimestele meeldib selline riigikorraldus muidu nad ei valiks ikka ja jälle neidsamu kes on riigi toonud sinna kus ta täna on. Siin riigis mõiste õiglus võid toppida sinna kuhu on luba ainult proktoloogil.
11:57 30.06.2017
kuno24
Re: Ülevaatuse reformimisest
Mul tuli ringkonnakohtust ilus otsus, mille asjalikum "pirn" on järgmine:"üksnes vajadus heastada õigusvastast tegu ei saa olla haldusasjas esialgse õiguskaitse kohaldamise aluseks." Sisuliselt ütles kohus, et isik võib valetada, teha muid õigusvastaseid (mis lähevad ilusti karistusseadustiku kooseisu alla) tegusid ja kohut selle tagajärgede likvideerimine vähemalt esialgse õiguskaitse raames ei huvita. Hea eeskuju?
13:44 30.06.2017
Mait Millert (Laki tänava tehnoülevaatus)
Re: Ülevaatuse reformimisest
Elame ju Õigusriigis mis tähendab, et riigil on alati ÕIGUS
13:11 20.07.2017
Qwerty..... (registreerimata)
Re: Ülevaatuse reformimisest
Selline pikk hala tundub küll esimese lugemisega, tüüpiline, tuttav lugu sest nüüd istutakse tavaliselt paku peale ja kirutakse kui halb riik meil ikka on, nõuka ajal poriseti vaikselt lauda taga sama moodi ja kui oleks ikka oma riik. Seda suurt õiglust kõigi jaoks ei saa kunagi olema, mulle näiteks see väiksem vastutus isegi meeldiks rohkem kui variant et keegi hakkab kohe kätt või pead maha saagima. Kui nüüd ajas tagasi tulla siis varem oli ülevaataja tõesti märksa kõvem kunn, igatahes suurem otsustaja kui nüüd ja eks seda rahakrabinat kostis siis ka ikka väga palju rohkem ja kõik olid ka vist rohkem rahul, aint need kuradi ametnikud on seda kraani vist riigis ikkagi jupp maad koomale tõmmanud :) Ja vahelduseks võiks mõne teema teha mis meil hästi on, või on? Kirumine on muidugi emotsionaalsem tegevus.
18:26 20.07.2017
Mait Millert (Laki tänava tehnoülevaatus)
Re: Ülevaatuse reformimisest
Proovin veel natuke halada. Kui ülevaatajalt võetakse otsene vastutus auto kontrollimise eest siis see on sisuliselt sama kui arsti kätel pimesoole probleemiga surnud patsiendi surma eest vastutab haigla omanik kes ei pruugi meditsiinist teade mitte midagi. Kui Teile selline asi meeldib siis minule ei meeldi.

Hästi on see, et riik muretseb korruptsiooni eest ning nõuab ülevaatajate kulul 6000€ maksvaid videoseadmeid, et saaks tuvastada kas ülevaatusele tuli kaubik või kabriolett ... Hea on, et Maanteeamet varustas ülevaatuspunkte korruptsioonivoldikutega mida peaks jätkuma vähemalt 30 aastaks ja need voldikud on ANULT põlisrahvale suunatud kuna on ükskeelsed sest ülevaatust viiakse läbi riigikeeles. Alles üleeile hakkas üks kili-kili minult nõudma positiivset otsust ja kui näitasin temale korruptsioonivoldikut siis käskis ta minul seda tõlkida. Hästi on see, et enam ei tehta märget kordusülevaatuse kohta auto dokumentidesse, mis annab võimaluse mitte korrasolevaks tunnistatud auto kasutamiseks nende poolt kes seda ei tea. On ju auto reg. tunnistusel viimane märge, et ülevaatus kehtib näiteks käesoleva kuu lõpuni. Hästi on, et Venemaale sõites piisab omakäelisest ülevaatuse märkest reg. tunnistusel kuna templit ei pea olema. Hästi on, et mittepõlev numbrituli on tunnistatud liiklust ohustavaks puuduseks sest vastupidisel juhul siis kui auto Sinust üle sõidab, Sa ei näe ju reg. numbtit üles kirjutada. Meil on ülevaatusel kõik korras kuna seda korraldavad pädevad riigiametnikud ja jummal tänatud, et ala professionaalid ülevaatajad on eemale tõugatud ülevaatusprotsesside arengutest sest muidu näivad riigiametnikud meie kõrval nii mõneski asjas elukauged.
22:10 20.07.2017
Qwerty.... (registreerimata)
Re: Ülevaatuse reformimisest
Neid ihu ja hingega oma ala professionaale on tegelikuses väga vähe, keskmine vanus on vist 50+ ja mõnel juhul hea kui kaasaegse tehnikaimega ühest kanali otsast teise saab sõidetud. Margi- ja mudelipõhist asjatundmist oleks raske tahta, sest kuidas ülevaatajast peakski saama tegelane kes nt. Teslat läbi ja lõhki tunneb ning ostusooviga kodanikule häid soovitusi oskaks jagada.

Need korruptsioonivoldikud on küll lahedad, hea et neid kastide kaupa saadeti - kõik ju krabavad koju ka lugemiseks kaasa......seda kogust võiks lennukilt puistata nagu marutõve vaktsiini rebastele.

Templitest loobumist ma ei põe, ükskõik, vastutulek rahvale - võimaldab läänes sõitvatel masinatel tõesti ise kirjutatud ülevaatustega ringi sõita ja palju need euroopa politseinikud seda templiteemat ikka mõikasid, ainuke risk et ilma ülevaatuseta avarii korral ei pruugi kasko kinni maksta.

See udutule, nr.tule ja veel mõne tulukese liigitamine ohtlikuks pole just helge idee ja külvab massilist nende vigade mittemärkimist, sest tegelikult pole tegemist ohtlike vigadega, aga ei nuta - ülevaatus koosnebki suurematest ja väiksematest vigadest, kui seda punktuaalselt tegema hakata oleks keskmine korduvate % 10 asemel vähemalt esimesel aastal 50-60%.
23:05 20.07.2017
Mait Millert (Laki tänava tehnoülevaatus)
Re: Ülevaatuse reformimisest
Ausalt öeldes mind ei sega mitte niivõrd numbritule puudumise liiklusohtlikuks puuduseks lahterdamine kui see, et riigiametnikud omavad piiramatut õigust omatahtsi tõlgendada seadusetekste. Kes kurat on andnud neile õiguse otsustada, et mittepõlev numbrituli ohustab liiklust või saastab keskkonda??? Tegin vastavasisulise määruseteksti muudatusettepaneku ministeeriumisse aga nagu ikka minu emakeel ei ühti ametnike emakeelega. Isegi õiguskantsler ei mõista mis toimunud on ja toimub edasi. Ülevaatajate vastu suunatud kurjus on mõnede juhtude tagajärjel nii mõnegi hea töötaja elu rikkunud sellepärast, et ta ei mõtle nii nagu nn. pädev riigiametnik. Ülevaatuste inspekteerimine on nüüd selleks korraks lõpetatud sellisel kujul kui seda tehti ja tulemus on olemas - kõik kardavad Maanteeameti inspektorit. Algselt räägiti, et inspekteeritakse koolitamise ja aitamise eesmärki silmas pidades aga kukkus hoopis nii välja, et tehti nii mõneski ülevaatuspunktis puhastustööd. Mind teeb kurjaks kui loen ametlikku dokumenti kus riigiametnik peab roostetama hakanud summutit autoomaniku poolseks heitgaasisüsteemi ümberehituseks. Mind teeb kurjaks kui selline roostes summuti loetakse liiklust ohustavaks rikkeks kuna temal ei ole loetavad tootja markeeringud. VT.https://www.mnt.ee/sites/default/files/content-editors/Failid/ettekirjutused/steve_luiv-otsus.pdf vaadake lk. 2 punkt 6.1.2.4. Isegi kui Steve rikkus mitmeid reegleid siis ikkagi on temal õigus õiglaseks menetluseks ja mina olen selle loo kohta teinud mitme leheküljelise arvamusloo mis on saadetud ka asjaomastele. Täna mina ei arva, et Maanteeameti inspektor oleks olnud aus ja ma ei tea kes on suurem kurjategija kas see kes tahtlikult võltsib selleks, et karistada või see kes oma lollusest ja naiivsusest eksib? Mind teeb kurjaks kui ülevaatuspunkti tuleb inspektor kes ei ole päevagi teinud ülevatust ja tuleb mind õpetama, et miks ma ei kontrollinud udutulede reguleeritust ise teadmata kui suur võiks olla antud masina esiuduka valguse langemisnurk. Mind teeb kurjaks, et auto kontrollimise metoodikaid ei arutata selle töö tegijatega ja lugematu arv kabinetivaikuses koostatud juhendeid teevad ülevaatajatest otsustusvõimetud kaalutlusoskuseta ja pidevalt juhise eksimise kartuses olevad blanketisodijad. Mind teeb kurjaks, et tehnoülevaatajaks loetakse ülevaatusfirma omanikust ärimeest kes ei tea tihtilugu ülevaatusest mitte mõhkugi. Mind teeb kurjaks, et ka autoharidust mitte omav ülevaatuspunkti omanik saab õiguse otsustada kas tema töövõtja kontrollis masinat piisava põhjalikkusega ja tühistada ülevaatust. Mind teeb .... jne. jne.
23:49 20.07.2017
Qwerty.... (registreerimata)
Re: Ülevaatuse reformimisest
vanaks oled jäänud, virised ja filosofeerid palju, elu tuleb võtta huumoriga :)
Mis imet see ülevaataja taustaga ametnik siis ära teeks (nii nagu ülevaatuseski sõltub päris palju inimesest), keeraks kõik heaks ve? Samasugune siunamine kostaks edasi, võibolla kellegi teise suust. Milline see reform ära oleks? Ja inspekteerijad on alati olnud lõbus rahvas, nö piibel (määrus) on ülevaatajal piisavalt paks et tööd tehes eksid alati millegi vastu ja alati saab küsida miks seda või toda ei teinud. Ma ütleks et ametnikud on läinud vähe paremaks, vanasti ARK ajal sinna helistamiseks võtsid enne ikka validooli ja pärast kõnet jõid suhkruvett peale ning palvetasid et hr. Rõõmu.... su kõnet vastu ei võtaks, see Veiks.... oli ikka vähe inimlikum kondimurdja.
00:31 21.07.2017
Mait Millert (Laki tänava tehnoülevaatus)
Re: Ülevaatuse reformimisest
Jah võib-olla ongi ametnikud läinud paremaks, üks eriti agar näiteks kõrvaldati ülevaatuspunkti inspektori ametist ja saadeti teele masinaid kontrollima. Teiste ametnike kohta kirjutab riigi tuntud advokaat sellest, et Maanteeameti ametnikele ei lähe korda riigikohtu kohtulahend. Isiklikult aitasin ühel riigikodanikul autot arvele võtta kuna arvelevõtja kuritarvitas oma ametiseisundit ajades segamini arvele võtmise reeglistiku ülevatuse reeglistikuga - jah ametnikud on läinud vähe paremaks.
Olengi vanaks jäänud ja seda ka tunnistanud ja tunnistan ka edaspidi sest vanusega tuleb soov, et oleks kord majas ja asjaajamine aus. Veiks oli see kes esimese asjana pani ülevaataja templi oma taskusse kui sisenes ülevaatuse kontorisse ja Rõõmussaar oli kõigele vaatamata ikkagi aus mees. Oli teine kerge kiiksuga ja olgu muld talle kerge sest sain Arvoga hästi läbi ning nii mõnigi asi sai temaga läbi arutatud sest siis peeti minust veel lugu ARK-s.
00:33 21.07.2017
Qwerty.... (registreerimata)
Re: Ülevaatuse reformimisest
Eks erinevatel inimestel ole erinevad mälestused, ju ma jätsin Veiks....le parema mulje millalgi ja minusse suhtumine oli ok. Rõõmu....ga oli ju siis teil parem klapp, meil oli küll et inspekteerimise ajal sõltus väga palju mis tujus mees sisse astus ja samuti nõudis ühelt templit ja teisele lubas kohe kutsemeisterlikuse eksamit läbi viima hakata. Aga jah, mis seal vanu asju ikka heietada.
00:46 21.07.2017
Mait Millert (Laki tänava tehnoülevaatus)
Re: Ülevaatuse reformimisest
Kes ei mäleta minevikku sellel ei ole tulevikku.
00:52 21.07.2017
jarru (registreerimata)
Re: Ülevaatuse reformimisest
Aga Qwerty...., tee teema selle kohta, mis meil hästi on. Ka mulle tundub, et näiliselt hästi on ainult niikaua, kuni oled sunnitud näiteks suhtlema kadeda ja silmakirjaliku, või siis üleoleva naabriga. Sest normaalseid naabreid ei ole eriti valida. Meie tänaval on ka selline frukt, kes kaebab vallavalitsusse oma naabri peale ja see saab siis trahvi. No näiteks siis, kui ei ole mõnest krundil olevast ehitisest õigeaegselt valda teada andnud. Ühtlasi on see mees ka riigiametnik. Peaaegu nagu Paides, kui liikluspolitsei tegi trahvi oma isale. Mis need naabrid siia puutuvad? Aga seda, et kellega siis üldse krt siin elus normaalselt suhelda? Ametnikud trukivad, liikluses sõidetakse iga päev taga poolemeetrise pikivahega, on olnud aeg minu elus, kui 2 autot olid korraga remondis, mõlemale tagant sisse sõidetud. Õnneks peres mõni sõiduk veel, nii et elu siiski päris seisma ei jäänud. Linnadest väljas ju tänapäeval ka ühistransport suht olematu...Pika jutu peale küsimus---Millise Eesti eest peaks minema kaevikusse, kui see vajadus peaks tekkima? Neid nalju ei ole ju sobiv enam teha, et kuulutame Rootsile sõja ja anname 5 minuti pärast alla, äkki saame siis siia paremad juhid ja ühiskonna? Aga milliseid nalju siis sobib...Senikaua püüan meie väärastunud ühiskonna liikmetega suhelda nii vähe kui võimalik. Hea veel, kui tagakiusamismaania diagnoosi ei saa. Või jälitusmaania. Meditsiiniametniku käest. Ok tänaseks.
06:36 21.07.2017
Tsuhtsuh (registreerimata)
Re: Ülevaatuse reformimisest
Jah, raudtee lammutamine käib ammugi kõikjal ja täiega. See aeg, kus rong uppi läheb, on lähedal ning päästjaid ei näe!!
07:46 21.07.2017
looder23
Re: Ülevaatuse reformimisest
Mitte päästjaid ei näe, vaid neid ei olegi. Ja see kes üritab, see nullitakse kiirelt ära, sest ei saa luua olukorda, kus rahvas tunneks, et riik on nende jaoks. Peab olema olukord, et rahvas on riigi jaoks. Ei ole mõtet süüdistada rahvast, et lambad, ikka valivad sellised tagasi. Aga nii kaua kui kehtib selline seadus nagu praegu on, et valitakse broiler aga pukki saab ikkagi vana ja vilunud rebane. Ja kui keegi üritab midagi teha, siis see koolitatakse vana nomenklatuuri poolt kiiresti ilusti sitsivaks koerakeseks. Nii kaua kui siin valitseb praegune tsunft, ei muutu siin midagi. Vahet ei ole, mis nimi on parteil, mentaliteet on kõigil üks.
11:00 21.07.2017
Täpselt nii, (registreerimata)
Re: Ülevaatuse reformimisest
kogu süsteem on häälestatud kavalalt enesehävitamisele! Kõik näevad ja teavad, aga siin pole enam selle muutmiseks jõudu!
00:44 22.07.2017
kt2401 (registreerimata)
Re: Ülevaatuse reformimisest
Ametnikud saavad ülbitseda, kui isikud, kelle kallal nad seda rakendavad, ei võta kokku, ei püüa seda ametnikku kinni, ei aja kotti ning ei anna talle peksa. Muu ei aita. Ma täna hommikul naisega arutasin, et lolluse raviks aitab ainult ihunuhtlus. Algatuseks 25 kepihoopi läbi kadalipu. Kui ka siis ei parane, aitab ainult kuklalask.
Muideks, ma tuvastasin väikeses mudamaadluses MA-ga, mille ma vohava lolluse tõttu (muideks see vohab ka halduskohtus, ainult pedendus on seal nüüdseks in nagu läbi meedia on käinud) lõpetasin, et Maanteeameti lollus saab kindlalt alguse MKM-i juhtivametnikest, MA peadirektorist jne. Väiksemad "kalad" on ülevalpool persetavate/ peeretavate tegelaste nägu ja tegu.
Elu on tegelikult ilus, kui seda lollust ees ei oleks...
22:16 02.08.2017
T. (registreerimata)
Re: Ülevaatuse reformimisest
Jäi silma selline artikkel https://auto.geenius.ee/uudis/uku-tampere-sisepolemismootori
te-keeld-ehk-kui-hambaid-labi-tagumiku-valja-tommata-tahetak
se/


selline lõik sealt - Ja Eesti kontekstis: tehnoülevaatus on Eestis üks tsirkus. Peamiselt seetõttu, et vohab korruptsioon ja igasugune prügi saab endiselt meie teedel liigelda.
14:21 03.08.2017
Mait Millert (Laki tänava tehnoülevaatus)
Re: Ülevaatuse reformimisest
Kirjutan oma firma kodulehel, et ülevaatus on palagan mille põhjustajaks on peaasjalikult ärimees keda ei huvita muu kui mammona kokku ajamine ning riik vaatab abitult seda kõrvalt. Mis puutub korruptsiooni siis ikka ja jälle peab tõdema, et "kala hakkab mädanema peast" mis tähendab, et korruptsiooni alged on ministeeriumis ja temale alluvates allorganisatsioonides. Mina näen tehnoülevaatusel paljudes arengutes vähikäiku kus tagasimineku põhjusena pean nn. pädevust mis antakse kodanikele koos ametiseisundi andmisega. Riigiametites on vaja täita vastavad ametikohad ja kuna ei ole piisavalt palju kogemustele ja erialastele teadmistele toetuvat kompetentsi siis ongi nii, et nn. pädevus ruulib. Tuleb noor kutsekooli kasvandik ja hetkega on tema juba ekspert sest ta täidab vastavat ametikohta ja nii vaatamegi meie pealt kuidas sedaankeredega sõiduautod muutuvad kaubikkerega veoautodeks - ilma ühegi vasaralöögita. Vaatame pealt kuidas ühel ülevaatajal on kohustus panna Teie diiselmootoriga autole heitgaasi norm 0,5 ja teisel on lubatud panna samale autole normatiiv 3,2. Riigiametnike pädevus (mis ei ole seotud kompetentsiga) ei ole suutnud 10 aasta jooksul leida lahendust kuidas korraldada ülevaatust, et kõik saaks varustatud ÕIGETE heitgaaside normatiividega vaartamata sellele, et seda nõuab vastav Eurodirektiiv.
12:47 04.08.2017
.............. (registreerimata)
Re: Ülevaatuse reformimisest
Jäi kuskilt silma, et muudatuses oli mõte vabastada ülevaatuse aeg reg. numbri viimasest numbrist ning võid käia suvalisel ajal, peaasi, et kord aasta või kahe jooksul käidud oleks- viidi see muudatus ellu või ei?
Heameelega teeks oma hobiautole üv juba sügisel ära, kui auto veel liikvel ja siis oleks kevadel hooletu- kohe sõitu kui ilmad ilusad.
17:28 04.08.2017
Mait Millert (Laki tänava tehnoülevaatus)
Re: Ülevaatuse reformimisest
11:00 26.08.2017
kt2401 (registreerimata)
Re: Ülevaatuse reformimisest
Leidisin artikli, kus endine MA juhtivtöötaja Raimo Ronimois räägib suu puhtaks http://arvamus.postimees.ee/3793583/raimo-ronimois-maanteeam
eti-reformide-varjatud-kulg?
16:59 26.08.2017
roigas1 (registreerimata)
Re: Ülevaatuse reformimisest
Mind näituseks väga huvitaks, miks Aris 2 vigade loend on tehtud ilmselt mingist üldlevinud EU keelest kodumaisesse keelepruuki Google Translateri abiga.
Siin mingis ringkirjas sai mingi tunkedega tegelane kontrollostu käigus mööda päid ja jalgu ja muid kehaosi selle eest, et üks mittepõlev kaugtuli klassifitseerus mitteohtlikuks veaks, mida antud Aris 2 ainuvõimaliku tõlgendusena ka pakub.
09:40 28.08.2017
Mait Millert (Laki tänava tehnoülevaatus)
Re: Ülevaatuse reformimisest
Vot kui kodanik ei kavatse kaugele sõita, siis milleks kaugtuli? Selle laheda nalja ütles minule MA töötaja kellest pean lugu tema asjalikkuse pärast. Kui lähitulevikus lubatakse liiklusesse juba 60 päevaks puudustega masinaid siis sellega täidetakse liiklusohutuse programmi usaldades kodanikku. Ülevaatajaid aga ollakse valmis karistama iga väiksemagi hajameelsusvea pärast, mis annab minule mõtte, et üle 60 aasta vanuseid ei tohiks lasta ülevaatuse läbiviimisele. Teen vähemalt ühe "apsaka" igal tööpäeval mis teeb minust paadunud rikkuja aastases läbilõikes. Käisin halduskohtus vaatamas ühte kohtuistungit kus nägin psüühiliselt muserdatud kolleegi keda süüdistati heitgaasitesti tulemuste nihverdamises. Nägin ka tolle auto ülevaatuse kontrollkaarti mille peale vaadates oli üheselt serlge, et ülevaataja ei ole mitte midagi valesti teinud ja mõõtmistulemus igati õige ja korralik. Ametnike tehtud heitgaasitesti väljatrükil on aga mootori temperatuuriks 37 kraadi ning heitgaasid normist kõrgemad. Ilmselgelt ei ole ametnikud teinud mõõtmist õigesti st. ilma katalüsaatorit kütmata ja ma ei tea mis tolle õnnetu mehega lõpuks saab igastahes on tollel mehel ülevaatustegevuse võimalus katkestatud. Jah dietantidest ametnikud ruulivad ja ma tean vähemalt kaht ülevaatajat keda on süüdistatud lollustes mille on korda saatnud just ülevaatajat kontrolinud ametnikud ... Tänaseks on kurikuulus süüdistuskomisjon laiali saadetud ... aga inimeste ees ei vabandata sest ei ole kontrolli kes kontrolliks kontrolli! Jah enamus süüdistusi on MA poolt tehtud õigustatult aga kui on tegemist inimese edasise saatusega siis peaks MA süüdistus olema 101% kaalutletud ja aus ja proportsionaalne rikkumise raskusega.
22:24 02.09.2017
vaba mees (registreerimata)
Re: Ülevaatuse reformimisest
Eks igaüks näe endasse puutuvaid probleeme oma mätta otsast kõige paremini,siiski oleks tarvis nii auto omanikule kui ka ülevaatajale üheselt mõistetavat nõuete kogumikku.
Kuidas mõista näiteks ülevaataja juttu roolihoovastiku lõtkust,mille asukohta ta ei suutnud tuvastada. Kirja pandi muidugi mingi üldsõnaline definitsioon.
Autoomanikul üldjuhul pole midagi avastatud rikete kirjapanekust,sest paljudes remondikohtades puudub vastav kontrollaparatuur kui aga asi läheb meeleheitlikuks veaotsinguks iga hinna eest ?
10:27 03.09.2017
joppenpuhh (registreerimata)
Re: Ülevaatuse reformimisest
mittepõlev kaugtuli klassifitseerus mitteohtlikuks veaks, mida antud Aris 2 ainuvõimaliku tõlgendusena ka pakub- ja see ongi mitteohtlik viga sest pirni vahetus on kättevõtmise asi ja kui tekib vaba hetk et minnna ülevaatusele siis enne seda meeleheitlikult pirni vahetama hakata on küll mingi erilise kotrollifriigi märg unenägu
15:44 03.09.2017
xxxxxxl (registreerimata)
Re: Ülevaatuse reformimisest
4.1. Lähi- ja kaugtulelaternad
4.1.1. Seisund ja toimimine
2) Valgusallikas on defektne või
puudub (tuli koosneb üksikust
valgusallikast; LED valgusallika
puhul töötab alla 1/3)
OV
12:00 06.09.2017
KaamerameesE.S.T. (registreerimata)
Re: Ülevaatuse reformimisest
http://reporter.postimees.ee/4233507/reporter-ulevaatuspunkt
idesse-pannakse-tood-jalgima-videokaameradKas 2018 aasta juuni kuus on oodata ülevaatuspunktides erakordselt pikki järjekordi? Paljudel autodel on järgmise aasta esimene pool ilmselgelt viimane võimalus veel ülevaatus positiivselt läbida.
13:20 06.09.2017
Mait Millert (Laki tänava tehnoülevaatus)
Re: Ülevaatuse reformimisest
Võimalik. Kui pidevalt kaamerasilma all töötav pensionieelik (ülevaatajate keskmine vanus 58 aastat) peab pidevalt mõtlema, et ta mitte midagi kahe silma vahele ei jätaks siis muutub ta aeglasemaks. Proovige ise teha tööd kui keegi Teid pidevalt ja pingsalt jälgib! Näiteks Rootsi päästeteenistuse inimesed lõpetasid oma töö just video jälgimiskaameratest tekkinud stressi tõttu ja abiks pidid tulema naaberriikide päästeteenistused. Kindlasti muutub auto kontrollimine tunduvalt pikemaajaliseks kuna peab hakkama ROHKEM tähelepanu pöörama pisiasjadele nagu akende tõstukid ja ohuvöö maksimaalse pikkuse kontroll koos rihma tagasirullimise võimekuse kontrolliga .... 6000 maksmad kaamerad peavad olema 1 juuliks ja ühest numbrimärgi tuvastamise kaamerast ei jätku sest peab oleba veel teinegi mis tuvastab ka auto taga asuva reg. numbri. Helisalvestust ei nõuta ehk vaidlused ja info kas mõõdeti heitgaase õigesti st. õigetel tõstetud pööretel ei ole oluline.
15:17 06.09.2017
KaamerameesE.S.T. (registreerimata)
Re: Ülevaatuse reformimisest
Stress tekib ainult neil kes siiamaani harjunud tööd ebaausalt ja pealiskaudselt tegema. See kes kaameratesse skeptiliselt suhtub on ise ka ilmselgelt patune. Linnapilti vaadates oleks juba ammu aeg ülevaatusel toimuv natukenegi läbipaistvamaks muuta. Mis raha see 6000 ikka tänapäeval firma jaoks on, ühe kuu kasum kvaliteedi parandamisesse investeerida ei tohiks küll probleem olla. Pigem tuuakse seda summat igalpool esile ettekäändeks kaameraid mitte paigaldada ja lootuses äri samamoodi jätkata.
16:14 06.09.2017
Mait Millert (Laki tänava tehnoülevaatus)
Re: Ülevaatuse reformimisest
Minul on aasta kasum 6000€ ja ma pean totaalset usaldamatust solvavaks. Miks ei ole videokaameraid nende riigiametnike tööruumides kes kaameraid iga hinna eest nõuavad? Kui tulete minu juurde siis andke endast märku ja ma luban teha tööd väga ja väga korrektselt ning kontrollin sellegi ära kui suur on rõhk tagavararattas ja mõõdan eesmise udutule kõrguse. Vaatan, et bensiini paagi korgi avamisel tekiks vaakumile iseloomulik sisin. Kontrollin, et kõikidel ohurihmadel oleksid küljes vastavad E lipikud. Kontrollin, et auto kaalud ja mõõdud kõik vastaksid. seega varuge vähemalt 60 minutit ausaks ülevaatuseks.
19:28 06.09.2017
jljkkj (registreerimata)
Re: Ülevaatuse reformimisest
Stress tekib nüüd autoomanikele, kellele loetakse kõik pisiasjad üles millele varem tähelepanu ei pööratud. Lühidalt tähendab see kliendile kordusülevaatust + lisaaega ,raha jne..
10:29 07.09.2017
AutoMees2019 (registreerimata)
Re: Ülevaatuse reformimisest
Pigem tähendab see kliendile korras autot. Jube lugu küll kui Lätist jääb paar 6-pakki ostmata sest peab autol sharniiri ära vahetama.
20:16 07.09.2017
jljkkj (registreerimata)
Re: Ülevaatuse reformimisest
Kas siin räägib keegi MA ametnik ?
21:45 07.09.2017
Mait Millert (Laki tänava tehnoülevaatus)
Re: Ülevaatuse reformimisest
AutoMees2019 ja KaamerameesE.S.T. ilmselt ei ole ametnikud vaid äripartrnerid kes on ära hüpnotiseerinud Maanteeameti juhtivtöötaja, pannes tema uskuma, et kulla hinda maksvad kaamerasüsteemid vähendavad altkäemaksu andmise võimalust. Kõik ikka selleks, et maha parseldada 1 000 000€ eest üle mõistuse kallist videotehnikat. Ega siis asjata ei nõuta KAHTE reg numbrit (üks eest teine tagant) tuvastavat kaamerat ühe auto jaoks, mida rohkem seda uhkem ...
15:07 08.09.2017
AutoMees2019 ja KaamerameesE.S (registreerimata)
Re: Ülevaatuse reformimisest
Ei ole ma üks ega teine, ja olen nõus et numbrituvastuse nõue on täiesti ebavajalik ning mõttetult kallis. Arusaamatu on ka see kuidas ei leia riik vahendeid, et ise rahastada kaamerate panekut. Nalja teeb ainult see, et miks Hr.Millert tegelete ettevõtlusharuga mille tingimused Teile nii vastumeelt on. Kas poleks lihtsam ja endale tervislikum tegeleda oma garaazis sildade reguleerimisega, autode pesemise või muu taolisega mis tagaks ka teile 6000 eurise aastakasumi kuid kordades vähem stressi ja närvikulu mis tuleneb võitlusest nn. juhmakatest ametnikega? Edu!!
15:13 08.09.2017
Marko
Re: Ülevaatuse reformimisest
Ehk on inimesel tahtmine midagi paremaks teha? Kui kõik vaikivad, siis lähevad ametnikud veel rohkem ülekäte.

Kuidas on võimalik, et see vale temperatuuriga mõõtmistulemuse alusel fabritseeritud süüdistus reaalse karistuseni jõudis?
18:00 08.09.2017
Mait Millert (Laki tänava tehnoülevaatus)
Re: Ülevaatuse reformimisest
Minule ei paku nalja rumaluse vastu astumine. Tehnoülevaatustemaatika ei ole minule vastumeelne hoopis vastupidi, see on minu kutsumus ja hobi ja üks vähestest eneseväljendamise võimalustest kui saan olla abiks ja nõuks kodanikele siis tunnen et olen midagi väärt. Jah minule on vastumeelt riigiametnike totaalne usaldamatus. Minule on vastumeelt arutu Maitene OÜ raha ja ressursside raiskamine teades, et miljonitega opereeriv Maanteeamet pidas vajalikuks kokku hoida 2000€ aastaseid kulutusi milleks lõpetati templimajandus. Minule on vastumeelt osta kaamerad 4000 - 6000 euro eest, mida FAKTILISELT vaja ei lähe sest meil ei kasutata doonorautosid, sest meil ei tee tehnoülevaatust suvalised kodanikud sest meil ei võeta altkäemaksu. Meil ei võeta isegi õuna ja kui toodi assortii siis avasin karbi koheselt et pakkuda järgmistele klientidele. Meil kontrollitakse autosid piisava põhjkalikkusega ja meil piisab klientidega vaidluste hilisemaks lahendamiseks ka 20€ maksvast digitaalsest diktofonist.

To: Marko
Ongi võimalik sest riigiametnikud isegi kui eksivad siis nad oma eksimust ei tunnista ja karistamatus annab jõudu uuteks rumalusteks sest ei ole kontrolli kes kontrolliks kontrolli.
14:14 09.09.2017
.... (registreerimata)
Re: Ülevaatuse reformimisest
Võib olla peaks kaamerad paigaldama vaid nendesse üv punktidesse, kus on vahele jäädud ning puhtad kohad sellest jamast vabastama? Praegu pannakse kõik ühte patta- olete üv punkt, järelikult ka potentsiaalsed pätid.
Küsida abi õiguskantslerilt? Karta aga on, et sealt tuleb ümmargune mittemidagiütlev vastus. Võtta kokku kõik "korralikud" üv punktid ja minna kohtusse? Koos ehk hääl tugevam.
Aga eks need kaamerad maksavad kinni autoomanikud, sest ilmselt tuleb teenuse hinda tõsta.
16:10 09.09.2017
Mait Millert (Laki tänava tehnoülevaatus)
Re: Ülevaatuse reformimisest
Kõike on proovitud välja arvatud õiguskantsleri poole pöördumine. Viimati kui pöördusin õiguskantsleri poole siis naisterahvas jäi uskuma Ministeeriumi selgituskirja, et - niikaua kui Maanteeameti peadirektor ei anna välja käslkkirja, niikaua ülevaatajad ei pea oma tööd korralikult tegema ja kõiki puuduseid ülevaatusprogrammis fikseerima ... Lihtsamalt öeldes meie riigiametid ja nende ametnikud on seadustest üle ja nende poolel on ka õiguskantsler kuna ta jäi uskuma ministeeriumist saadetud iba sisaldavat bdokumenti. On olemas ka kohtunik kes võttis osa ülevaataja diskrimineerimisest - kes mõistis AUSA ülevaataja 2 kuuks vangi kolme aastase katseajaga ja eksperdi ütlus kohtusviibijate kuuldes: "Sina mees tegid kõik õigesti, sa ei pea midagi kartma" ei aidanud mehel karistusest pääseda... Mis puudutab "Korralikud" punktid arvamusesse siis juba 8 aastat tagasi küsisin ARK tehnoosakonna juhataja käest: "Minu firmal ei ole mitte ühtegi probleemi olnud ja ei tule kah, kuidas oleks kui kaametare asjades kasutaks ""Piitsa ja prääniku meetodit?"" Meid oli siis 8 ülevaatuspunkti omanikku riigiametniku ümber seismas kui ta vastas: "Meie kohtleme teid ainult piitsa ja piitsaga!" Mida sa enam pöördud kohtusse kui Eesti tuntuima advokaadi vastulausetega lepingupunktide kohta ei arvestatud ja lepingule on juba allkiri antud. Tehnoülevaatajate Liidu juht ütles selgelt reporterile: "Tegemist on võta või jäta lepinguga" Isegi koos hääl ei maksa midagi sest kaamerate oma raha eest soetamise vastu olevasse tehnoülevaatajate liitu kuulub ligi 50 firmat. On ka midagi head. Nimelt täna saabus kiri Maanteeametist, vastavalt millele tühistati 2 aastat ja 4 kuud kehtinud käsk RIKkUDA MÕÕTESEADUST, mis tähendab, et jälle peavad ülevaatajad hakkama täitma mõõtemääramatuse kasutamise kohustust täies ulatuses vastavalt akrediteerimisele.
14:06 11.09.2017
küsija3 (registreerimata)
Re: Ülevaatuse reformimisest
Kui varem oli sõidupiduri erinevus lubatud 30% vist ,palju siis nüüd see olla võib selle mõõtemääramatusega ,et üv läbi saada?
16:03 11.09.2017
Mait Millert (Laki tänava tehnoülevaatus)
Re: Ülevaatuse reformimisest
Ülevaatuselt positiivse otsusega haldusakti saamiseks võib sõidupiduri erinevus olla 45% kaasaarvatult (mitte väga kauges minevikus oli 25%). Minul on kõikide mõõtesuuruste (22) kohta koostatud tabel mis vastab akrediteerimisega antud kohustusele mõõtemääramatuse kasutamiseks. Saatsin selle tabeli MA tehnoosakonnale ja akrediteerijale lootuses saada vastust kas olen õigesti mõistnud reeglistikku ja kuna neilt vastust ei ole tulnud siis loen seda nõusolekuks.
08:14 12.09.2017
Mait Millert (Laki tänava tehnoülevaatus)
Re: Ülevaatuse reformimisest
Meie riigi esidiletantide juhtimisel toimunud üleminek haldusõiguse reeglite segamisele autoehituse reeglitega ei ole minu jaoks vastuvõetav. Selleks, et minul oleks ka edaspidi raha teenimise võimalus, pean alluma kehtivale korrale ja hakkama välja andma haldusakti MITTE KORRAS piduritega masinatele, tunnistades Maitene OÜ nimel sõiduriista nõuetele vastavaks. Mitte tehniliselt korrasolevaks vaid just nõuetele vastavaks. Omades nii “südant kui tunnistust“ ütlen kindlasti autoomanikule, et mõõtemääramatuse abil positiivse otsusega masin võib vihmamärjal siledal asfaldil sooritada avarii kuna füüsika reeglite järgi on auto OHTLIK. Nii ongi, et haldusõigus ei lase auto tegelikule tehnilisele seisukorrale adekvaatset hinnangut anda kuna on riigiametnike arvates eespool autoohutusnõuetest. Kuna auto on üsna keeruline tehniline vidin kus hinnangu andmiseks peab vahel kasutama ka autotehnilist tarkust mida EI SAA panna primitiivsesse inimeste vahelisi suhteid reguleerivasse haldusõigusesse. Sellepärast oleme varasemalt pidanud klientidele korduvalt ütlema – Teie auto on juriidiliselt korras aga tehniliselt ei ole. Haldusõigus peaks reguleerima seda kuidas peaks olema korraldatud ülevaatus ise, millised on suhted Maanteeametiga jne.
Täna mina „maadlen“ ühe prouaga kes absoluutselt ei mõista, et tema Touareg maasturi elektriline seisupidur vajab hooldamist kuna mehhanismi liikumine on raskendatud ja sellest suure viivisega. Nüüd siis jällegi on teemasse “sisse lennanud“ haldusõigus mis ütleb, et sanktsioneerida saab AINULT nende asjadega mis on kirja pandud juhendites ja algelises määruses. Konkreetsest juhtumist rääkides, KUNA ei ole olemas juhendit – kui kaua peaks seisupidur rakenduma siis olen kurjategijaks tembeldamise kandidaat? Autol ei olnud suuteline näitamaks seisupiduri testis korralikku pidurdust 10 sekundi jooksul ... Seega kui ei ole juhendit siis võib ülevaataja tõmmata seisupiduri kangi kasvõi kiirusel 1 cm minutis. Ükski autoinsener ei ole taibanud, et võib leiduda riiki kus kodanikud vajavad juhendit tõmbamaks seisupiduri hooba (vastavalt e-reegel 13H võrdsustatakse elektriline seisupidur traditsioonilise seisupiduriga) Joppenpuhh, mida peaks tegema, et riigiametnikud mõistaksid – ülevaatuspunkti saab allutada haldusõigusele KUID ei saa allutada AUTOT ennast riigivalitsemise korrale!
17:11 12.09.2017
.... (registreerimata)
Re: Ülevaatuse reformimisest
17:28 15.09.2017
kt2401 (registreerimata)
Re: Ülevaatuse reformimisest
Mulle jääb arusaamatuks, millise sätte aluselt tembeldati kurjategijaks väidetavalt eksinud tehnoülevaataja? Kuid ülevaatajad võiksid korruptsioonisüüdistuse ennetamiseks kehtesda 2 hinda- korras auto ülevaatus ja risu auto ülevaatus. Kui hinnad ametlikud, siis ei saa kuidagi korruptsiooni olla. Vastasel korralt tekib korruptsioonikahtlus ka siis, kui arve on 40, aga makstakse 50-lisega.
22:01 15.09.2017
Mait Millert (Laki tänava tehnoülevaatus)
Re: Ülevaatuse reformimisest
To: kt2401
Kõigepealt tegi Maanteeamet ettekirjutuse kus muuhulgas on kirjas:
Nimelt ei olnud XXX heitgaasi testi tulemused tegelikkuses normi piirides, kuid erinevaid mittelubatud võtteid kasutades saavutas Urmas Kähär XXX ja XXX abiga heitgaasi testi aparaadil normipärased mõõtmistulemused.

Siit kohe ka küsimus minu poolt, et kuidas on võimalik mittekorras masinal mõõta korras heitgaase. OOt OOt masin väidetakse olevat mittekorras aga temalt on võimalik saada korras heitgaase mis joba ajamine? Milliseid konkreetseid mittelubatavaid võtteid kasutatakse saavutamaks tuksis mootoriga masinalt korras mootoriga heitgaaside näitajad? Selleks võetakse ju tavaliselt korras olev nn. "doonorauto", siin aga jälgiti mõõtjat salaja kontrollide poolt ja ülevaataja ei saanud kasutada doonorautot??? Hilisemalt tegid kontrollid ise mõõtmise valesti ja saidki halvad mõõtmistulemused RIKKUDES mõõtmise juhendit. Mõeldes karistatud ülevaatajat tahaks küsida, et kas mootori töösoojaks soojendamine, kas katalüsaatori kohustuslik kütmine ongi nn. mittelubatavad võtted ja kontrollide poolt KÜLMA mootoriga tehtud test on ÕIGE? Kohtus paljude tunnistajate ja kohtuniku ja minu juuresolekul ütles kohale kutsutud sõltumatu ekspert Urmasele: "Sina tegid kõik õigesti. Sa ei pea midagi kartma!"
Ja siis loen õhtulehest http://www.ohtuleht.ee/824965/mustalt-tehnoulevaatuselt-auto
d-labi-lasknud-sullerid-moisteti-suudi

Väljavõte õhtulehest - Urmasele mõistis kohus dokumendi võltsimise eest karistuseks kaks kuud vangistust. Tegelikult süüdistati Urmast veel paaris tühises episoodis AGA ikkagi - vanglakaristus. Vangi peaks panema sulidest kontrollid kes on elu ära rikkunud pensionieelikul sest süüdistuse raskuskese oligi sellel ühel ja ainukesel heitgaaside mõõtmisel - nii olen mina asjast aru saanud.
01:23 16.09.2017
kt2401 (registreerimata)
Re: Ülevaatuse reformimisest
Hakkame peale mõistetest. Wikipeedia: "Võltsimine on sihilikult dokumendi, väärtpaberi või raha järeletegemine või nende ümbertegemine[1][2]. Võltsimise tulemus on võltsing". Kui väidetavat eksimust heitgaasitestis saab mahutada selliste definitsioonide alla, siis on jeesti riigis midagi väga mäda. Ehk võltsida saab vaid juba olemasolevat dokumenti, raha jms-t ja TAHTLIKULT. Kuid ma ei imesta, sest 1 prokurörihakatis tegi Tartu juurekellukoolis MAGISTRItöö, milles jahvatas, et auto KERE on ka dokument, pitsat või blank (VIN-i ümbertõstmise kontekstis).
01:30 16.09.2017
kt2401 (registreerimata)
Re: Ülevaatuse reformimisest
Ja mõõtmise põhipostulaat: Mõõdetavat suurust me kunagi ei tea. See tähendab, et füüsikaline arv ei ole kunagi teada. Ehk kui tehakse kordukatse, siis tulemus ei pruugi olla sama. Sel puhul on tegu füüsikaga ja juura võib siin piltlikult öeldes (VABANDUST) emmi imeda. Soovita see jamps tungivalt kuni riigikohtuni edasi kaevata.
03:29 16.09.2017
kt2401 (registreerimata)
Re: Ülevaatuse reformimisest
Nagu eelnevalt sai öeldud, mõõdetav suurus ja mõõteriistal kuvatav number on tegelikult erinevad asjad. Võib püsti panna küsimuse, et kas tegelikust füüsikalisest suurusest (mida me ei tea) erineva mõõtetulemuse paberile kandmine on ka võltsimine? Jutt tundub targutamisena, kuid nagu ise näed, karistusnormi venitatakse nagu kummi, kuigi selle laiendav tõlgendamine ja analoogia põhjal kohaldamine on keelatud.

PS. Kontrollkood imeb täiega ehk on rikkis.
09:06 16.09.2017
Mait Millert (Laki tänava tehnoülevaatus)
Re: Ülevaatuse reformimisest
56 aastane Urmas nägi Tallinna Halduskohtus (kaevati Maanteeameti otsuse peale) välja kui 70 aastane, nii muserdatud oli see inimene. Ta istus kössis ja üldsegi ei rääkinud sellel ajal kui Maasnteeametit esindav jura praalis ja kohtunikku korrale kutsus. Ma ei taha seda palagani siin uuesti läbi elada, palagani kus Urmase vastu tunnistav kurjategijast ülevaataja LUGES VASTUSEID PABETILT. Ei tea mis edasi saab ja kas saabki sest nagu kirjutasin - mees oli nii löödud ja maha tambitud ehk vaevalt tal enam emotsionaalset jõudu jätkub?
11:11 16.09.2017
kt2401 (registreerimata)
Re: Ülevaatuse reformimisest
Kas see asi kaevatakse ringkonnakohtusse edasi või mitte?

PS. Jälle väitis 1.-l katsel, et vale kontrollkood!
11:55 16.09.2017
kt2401 (registreerimata)
Re: Ülevaatuse reformimisest
Näide, kuidas venitatakse auto kere dokumendiks:
"Sõiduki VIN-koodi manipuleerimisega pannakse toime dokumendi võltsimisele vastav süüteokoosseis KarS § 344 lg 1 alusel. Lähtudes asjaolust, et suurema osa inimeste jaoks eeldab dokument paberit või viimasel ajal järjest enam digitaalset kuju, siis võib mõneti ootamatult mõjuda, et keskmiselt pooleteise tonni raskune ja keeruka ehitusega insenertehnilist lahendust metallkonstruktsiooni kujul saab pidada dokumendiks. Tõsi, dokumendiks muudab selle konstruktsioonile kantud väga spetsiifiline identifitseerimistunnus
(VIN-kood). Dokument on kirjalik akt, mis kannab inimese mõtteväljendust ja tõendab õiguskäibes juriidilise tähtsusega asjaolusid ja mille alusel on tuvastatav väljaandja (käesoleval juhul tootja). Inimese mõtteväljendus peab olema väljendatud püsival kujul. Seega on metalli sisse pressitud unikaalne sümbolite kombinatsioon igati vääriline vorm dokumendile." Allikas: http://dspace.ut.ee/bitstream/handle/10062/47012/sepp_ma_201
5.pdf?sequence=1
lk 51.
Pistan selle jutu siia illustreerimaks, kui karistusnormid KarS 344 ja 345 kirjutavad selgelt dokumendist, pitsatist või plangist, kuid kui auto VIN-i manipuleerimisel karistavat normi ei leia, siis tegutsetakse "eesmärk pühendab abinõu" meetodil. Selline tõlgendus on ülimalt ohtlik, sest auto küljes on tuhandeid muid detaile, mis on samuti markeeritud unikaalse tootja koodiga. Ehk teeb tee lahti mingi osa vahetamisel mitteoriginaali või isegi teise markeeringuga (kood ja aastaarv teised) originaali vastu võimalusele kohaldada KarS 344, 345. Anna ainult põhjus. Kuna eelnevalt viitasin, et KarS-i normi ei tohi laiendavalt tõlgendada, siis selge keelelise loogika tarbeks pidanuks auto VIN-i muutmine olema karistusnormi enda sõnastuses. Aga ei ole ju. Ja prokurörihakatis, selmet pöörduda Riigikogu poole, et nad normi täiendaksid, hakkab ajama meelevaldset jura. Oma MAGISTRItöös ja Tartu juurakellukool lasi sellise asja läbi ning tundub samuti, et selline on ka karistuspraktika. Riigikohtu lahendeid kahjuks pole. Kuna kuriteost teatamine on iga ausa kodaniku kohustus, seda enam vastava oskusega ettevõtluses tegutseva isiku, siis nüüd tead, et kui autol on mingi jupp vahetatud, esitatad kohe kuriteoteate. Kui ei esita, siis võetakse varsti sind ennast vahele, :). Vb olla tundub siin mu arulage jutt, kud midagi pole välistatud.
12:10 16.09.2017
kt2401 (registreerimata)
Re: Ülevaatuse reformimisest
Märkasin nüüd, et prokurörihakatis teeb vea keskmise sõiduauto kere kaalu väljendamisel. Kere ise kaalub vahemikus 200- 500 kg. Seega on ta oma "loogikas" auto kerele muud detailid juurde pookinud ja tundub, et tõepoolest võibki muutuda karistatavaks, kui selle "keeruka tehnilise konstruktsiooni" mõni jupp on vahetatud (ei vasta enam tootja poolt vormistatule ehk VIN-ile). Kordan selguse mõttes veel üle, et tema loogika järgi ei hõlma tehasetähis vaid keret, vaid sõidukit tervikuna. MOTT.
03:56 09.11.2017
solksolk
Re: Ülevaatuse reformimisest
Räägitakse uuest seadusest ülevaatuse teemal, kas see on kindel ja millal see kehtima hakkab?
Uus seadus, kus hakkad ülevaatusel käima, siis kui tahad ja peale selle kuu lõppu vist hakkab aasta kehtima? Kui ma nüüd õigesti olen aru saanud.
Samuti muutub väheohtliku veaga võimalikuks sõitmine kuu jooksul?

12:52 26.11.2017
Mait Millert (Laki tänava tehnoülevaatus)
Re: Ülevaatuse reformimisest
Hommikul kell neli pole und?
Uus seadus, kus hakkad ülevaatusel käima, siis kui tahad ja peale selle kuu lõppu vist hakkab aasta kehtima - hakkab kehtima 01.01.2018 seal on väiksed erisused.
Samuti muutub väheohtliku veaga võimalikuks sõitmine kuu jooksul? - kehtib juba mitu kuud, seal on väiksed erisused.
Foorumisse postitamiseks peavad küpsised (cookies) olema lubatud.

FOORUMI REEGLID

Juhime tähelepanu, et foorumi kasutamisel tuleb järgida Kasutustingimuse punktis 7 toodud piiranguid Sisu lisamisel. Nende piirangute täpsustamiseks ja neile lisaks on Haldaja kehtestanud Lisatingimused foorumi kasutamiseks järgmiselt:

VASTA TEATELE

Nimi
Teema 
Pildid + lisa pilte
Sisu
Soovin vastuseid   e-postile:
Kontrollkood
Sisesta pildil nähtav kood. Registreerinud kasutajad ei pea seda tegema.