Sisene

Foorumid

Küsimused ja arvamused automarkidest

foto@auto24.ee

Küsi spetsialistilt

Tehnika

Sõidukite modifitseerimine ja tuunimine

Mototehnika

Teised sõidukiliigid

Muud foorumid

Autosport

 
Laki tänava tehnoülevaatus (sissesõit territooriumile, kus töötame, asub Laki 11A vastas Tallinnas) alustas oma tööd aprillis 2002. Autode kontrollimisega olen ise tegelenud 10 aastat. Olen valmis vastama Teie küsimustele, mis puudutavad sõiduautode ja kuni 3,5t täismassiga veoautode tehnoülevaatust ja sellega seonduvat.

Tean, et tehnoülevaatust puudutavat ei saa alati võtta üheselt kuna palju oleneb hetkesituatsioonist, probleemküsimuste kogumi suurusest ja seaduse tõlgendusoskusest. Kui probleemide lahendamisel leitakse kompromisse, siis ei tohi need seadusega vastuollu minna. Vaatamata sellele, et tuginen oma vastuses kehtivatele seadustele, ei saa igas olukorras võtta minu selgitusi kui absoluutset tõde. See tähendab, et minu infot ei tohi kasutada à la Mait Millert ütles, et nii on õigem.

Minu poolt juhitav Maitene OÜ on eraõiguslik juriidiline isik, kes on sõlminud halduslepingu ARK-ga. Mainitud leping annab õiguse teostada riiklikku järelvalvet, st mootorsõidukite ja nende haagiste tehnoülevaatust. Vaatamata sellele, et minu seisukohad ühtivad enamasti ARKi ametnike seisukohtadega, pean vajalikuks ära märkida, et Maitene OÜ ega mina isiklikult ei saa foorumites esindada Riiklikku Autoregistrikeskust, ametnikke ega nende seisukohti. Haldusleping ei näe ette sellist võimalust.

Mait Millert
Maitene OÜ tegevjuht
telefon 715 4246
www.maitene.ee
 

TEEMA: MÕLGID TEHNOÜLEVAATUSEL

09:52 18.01.2018
mahno2
Mõlgid tehnoülevaatusel
Kui "sile" peab auto olema näiteks Teie ülevaatuspunktis ülevaatuse läbimiseks, eeldusel, et tehniliselt on auto korras (klaasid terved, tuled põlevad, pidurid töötavad, vedelikud ei tilgu, heitgaasid on korras)?

Kas näiteks (suvaline auto24 leitud pilt) niisuguse kerega auto mõlkide poolest veel sobiks? http://www.auto24.ee/used/2626416

Miks ma tahan sõita mõlkis autoga? Sellepärast et ma toimetan temaga peamiselt omal maal ja metsas, kus paratamatult temaga üht-teist juhtub ja ma ei näe, et auto siledakspahteldamisest mingit tulu tõuseks. Aga ülevaatust on vaja, sest kasvõi ühelt maatükilt teisele sõit käib mööda avalikke teid.
10:48 18.01.2018
Mait Millert (Laki tänava tehnoülevaatus)
Re: Mõlgid tehnoülevaatusel
Meie ülevaatuspunktis ei pöörata tähelepanu mölkidele. Varasemalt jah seda tehti, küll vähesel määral aga tehti ikka. Pärast seda kui ülevaatuspunktidele anti selgesõnaline korraldus lähtuda otsuste tegemisel ainult MKM 77 https://www.riigiteataja.ee/akt/122072011001?leiaKehtiv lisa 4 olevast, millest leiate 6.2. Kabiin, kere ja pealisehitus. Kuna määruses ei mainita mölkidest midagi siis vastavalt Haldusõigusele ei tohi ülevaataja vormistada kordusülevaatust. Olen aastaid olnud sellise lähenemise vastu kuid kuna riigiametnikel on õigus - elame ju õigusriigis, siis ongi nii, et kui puuduse kirjeldust ei ole siis korduvat vormistada ei tohi.

Foorumisse postitamiseks peavad küpsised (cookies) olema lubatud.

FOORUMI REEGLID

Juhime tähelepanu, et foorumi kasutamisel tuleb järgida Kasutustingimuse punktis 7 toodud piiranguid Sisu lisamisel. Nende piirangute täpsustamiseks ja neile lisaks on Haldaja kehtestanud Lisatingimused foorumi kasutamiseks järgmiselt:

VASTA TEATELE

Nimi
Teema 
Pildid + lisa pilte
Sisu
Soovin vastuseid   e-postile:
Kontrollkood
Sisesta pildil nähtav kood. Registreerinud kasutajad ei pea seda tegema.