Sisene

Foorumid

Küsimused ja arvamused automarkidest

foto@auto24.ee

Küsi spetsialistilt

Tehnika

Sõidukite modifitseerimine ja tuunimine

Mototehnika

Teised sõidukiliigid

Muud foorumid

Autosport

 
Laki tänava tehnoülevaatus (sissesõit territooriumile, kus töötame, asub Laki 11A vastas Tallinnas) alustas oma tööd aprillis 2002. Autode kontrollimisega olen ise tegelenud 10 aastat. Olen valmis vastama Teie küsimustele, mis puudutavad sõiduautode ja kuni 3,5t täismassiga veoautode tehnoülevaatust ja sellega seonduvat.

Tean, et tehnoülevaatust puudutavat ei saa alati võtta üheselt kuna palju oleneb hetkesituatsioonist, probleemküsimuste kogumi suurusest ja seaduse tõlgendusoskusest. Kui probleemide lahendamisel leitakse kompromisse, siis ei tohi need seadusega vastuollu minna. Vaatamata sellele, et tuginen oma vastuses kehtivatele seadustele, ei saa igas olukorras võtta minu selgitusi kui absoluutset tõde. See tähendab, et minu infot ei tohi kasutada à la Mait Millert ütles, et nii on õigem.

Minu poolt juhitav Maitene OÜ on eraõiguslik juriidiline isik, kes on sõlminud halduslepingu ARK-ga. Mainitud leping annab õiguse teostada riiklikku järelvalvet, st mootorsõidukite ja nende haagiste tehnoülevaatust. Vaatamata sellele, et minu seisukohad ühtivad enamasti ARKi ametnike seisukohtadega, pean vajalikuks ära märkida, et Maitene OÜ ega mina isiklikult ei saa foorumites esindada Riiklikku Autoregistrikeskust, ametnikke ega nende seisukohti. Haldusleping ei näe ette sellist võimalust.

Mait Millert
Maitene OÜ tegevjuht
telefon 715 4246
www.maitene.ee
 

TEEMA: NÕUDED MIS PANEVAD KULME KERGITAMA.

12:31 04.10.2019
Mait Millert (Laki tänava tehnoülevaatus)
Re: Nõuded mis panevad kulme kergitama.
Kuna ülevaatajatele pakutud reeglites vahel ühe sõna puudumine toob kaasa arusaamatusi siis 6.2.3. Uksed (sh luugid) 6) luuk ei sulgu korralikult = EOV. Minu teada ka sõiduauto pagasiruumi katet nimetetakse luugiks? Oletan, et määruse koostaja mõtles siin veoauto kasti luuki. Samas ma ei mõista miks ei loeta sellist puudust OV puuduseks kui niikuinii kommertsvedusid tegev veoauto saab korduvaga liiklemispiirangu. Miks on nii, et halvasti sulguva tagaluugiga ei saa ülevaatuselt ära sõita remondikohta, vaid peab autole kutsuma evakuaatori? Lohakat seaduseteksti jagub ülevaatuse reeglites päris palju.
11:00 06.10.2019
Mait Millert (Laki tänava tehnoülevaatus)
Re: Nõuded mis panevad kulme kergitama.
Tobeduse tipp on minu jaoks see, et paljud kodanikud PEAVAD taotlema maanteeametist auto kasutamise luba … Alates 1998 tekkis tootjatele kohustus paigaldada autole andmesilt kus on andmed auto tootjast, tüübikinnituse number, vin-kood ja auto telgede kaalud ja veel ühte koma teist. Kõik need andmed on olemas ka registripidajal st. maanteeametil. Juhul kui see andmesilt on riknenud või mitteleitav siis peate minema maanteeametisse, et saada reg. tunnistusele märget - VÕIB KASUTADA ILMA ANDMESILDITA. Kui sellist märget ei ole, siis auto ei tohi saada ülevaatusel positiivset otsust mis sest, et masin ise on ideaalses seisukorras. Bürokraatide võim ja see kuidas seda kasutatakse näitab, et siin riigis on rahvas riigi jaoks ja see riik ei ole oma kodanike jaoks.
12:18 06.10.2019
Eesti inimesest (registreerimata)
Re: Nõuded mis panevad kulme kergitama.
Kes on lugenud Orwelli teost "Loomade farm", peaks teadma eestlase eeskuju, lausa ehk isegi prototüüpi, hobust nimega Tümpsa.
Kes pole lugenud, faabullana:
Tümpsa oli tööhobune, kes rügas ja kõikude oma ebaõnnestumiste põhjuseks pidas seda, et ta teeb liiga vähe tööd ja rügas veel rohkem.
Sead, kes kogu pulli kamandasid, kiitsid Tümpsat, kui soovisid, et ta rohkem rügaks, siis laitsid ja "Ma teen liiga vähe tööd!" oli Tümpsa järeldus.
Ühel päeval oli Tümpsa end läbi töötanud ja sead saatsid/viisid ta lihakombinaati.
Peasiga pidas lühikese mälestuskõne...
Eestlane ju samasugune, rabab ja sureb, elu polegi olnud, töö on.
Sama kehtib ka muus, ka asjaajamises, sest kui nii öeldi- ju siis nii on.
Mida sellise "andmesilt puudu" keisi korral teha? Kaevata kohtusse, kuna Maanteeamet ei luba teil kasutada teile kuuluvat vara, mis on ülevaatusel identifitseeritav ka ilma selle sildita ja kõik andmed regtunnistuselt kättesaadavad.
Kas Millert leiab meile ka mingi seletuskirja sellele nõudele?
Kui Maanteeamet pole selgitanud adekvaatselt, milleks selline nõudmine ja millega kodaniku vara kasutamise piirang on põhjendatud- siis on see kõik õigustühine.
Nimelt peab keegi selle sildi puudumise tõttu kahju kannatama, sõiduk muutuma selle puudumisel liiklusohtlikuks vms. Vastasel juhul on nõue lihtsalt tagumiktundide tulemus ja tühine.
Mina olen Maanteeametiga vaielnud, kuid asi kohtusse ei jõudnudki, sest nad said aru, et nad PEAVAD ühte ja teist tegema ja ma tean, et peavad.
Ja tegidki.
Kui ma ei teadnuks, missugused on seaduses nõuded ja kohustused neile pandud- kõik olekski sinnapaika jäänud.
Sellele loodetaksegi, et keegi ei tea.
Igale koormisele, nõudele vms peab olema seletuskiri! Vastasel juhul võib mingi "amet" kohustada teid istuma pühapäeval rooli nt täpilise kikilipsuga, naisi aga roosa kübaraga vms.
6 aastat tagasi tegi perearst mulle selgeks, et nad ei väljasta enam paberkandjal tervisetõendeid, ma peaks ise midagi ära täitma, Maanteeametist olla kiri tulnud.
Kirja näitasid- seal polnud mitte ühtegi viidet seadusele, mille alusel minul ja teil lasuks sarnane kohustus, seega oli nõue 100% õigustühine ja selle eesmärk oli see, et kodanikud teeksid Maanteeameti töö ära.
Kuid alati jõuame selleni, et ametid, järelevalveasutused, riigi repressiivorganid jne esindavad riiki.
RIIK absoluutselt ei kontrolli nende diletantlikku tegevust ja kodanikud peavad läbi kohtuotsuste idiootsusi siluma.
Mida see tegelikult tähendab?
Tähendab seda, iga kodaniku esmane kohus ja kohustus on end kaitsta riigi eest!
Tegelikult on julm, kuidas on loodud pretsedent, milles riik ja teda esindavad institutsioonid teevad kõik selleks, et kodanikul oleks raskem, kulukam, keerulisem, ajuvabam jne omi asju ajada.
Selle eest on siit massiliselt põgenetud kohtadesse, kus riik oma kodanikega vastupidiselt käitub.
Seni, kui käitume kuis hobune Tümpsa- asi progresseerub muide, mitte isegi ei peatu, veel vähem väheneb.
IGA mingilt ametnikunässaka poolt tehtud otsust nõudke selle õiguslikku põhistust. Kui seda pole- ärge täitke, sest see võib olla ametniku luul.
20:13 06.10.2019
Mait Millert (Laki tänava tehnoülevaatus)
Re: Nõuded mis panevad kulme kergitama.
Mõtlesin mõnedele Teie mõtetele lisada oma kommentaarid.

Mida sellise "andmesilt puudu" keisi korral teha?
Soovitate kohtusse kaevata asutuse vastu mis sülitab ka riigikohtu lahendile http://hansalaw.ee/las-koerad-hauguvad-karavan-liigub-ikka-e
dasi-ehk-maanteeamet-ja-mta-ruulivad-vaatamata-riigikohtu-ju
histele-edasi/
ega vist ei ole mõtet. Pealegi on inimesed kuulekas lambakari ja koogutavad võimu ees nagu mina kes ma täidan ülevalt tulnud juhiseid pannes kodanikule kohustuse lahendada absoluutselt mittevajalik andmesildiga seonduv.

Kas Millert leiab meile ka mingi seletuskirja sellele nõudele?
Seletuskirja ei ole, on olemas selgituskiri maanteeameti eksperdilt, samalt kes nõuab ebaseaduslikult auto teistkordset identifitseerimist kui masin tuleb kordusülevaatusele, samalt kelle märgukirjaga keelati LED valgusallikate kasutamist hõõgniitpirni asemel. Seda olukorras kus kõik otsivad kuidas vähendada sõidukite emissiooni sest tegelikkuses ka vanadel masinatel võib 90% osas valgusallikad vahetada LED vastu, millega üleriigiliselt vähendaks päris palju heitmete koguseid. Kuna väheneb generaatorile, LED kasutuselevõtu puhul, koormus kuni 5 korda siis oleks kokkuhoid päris suur, seda kahjuks ei mõista ametnikud. Samalt kes esitas kahtlustuse minu kompetentsi kohta esitades küsimuse, miks ma ei otsi tehase laternal tähiseid (mis väga paljudel on nähtavad alles laterna eemaldamisel), et kuidas ma saan aru laterna otstarbest kui ei vaata mis tähistus on tulel?

Tegelikult on julm, kuidas on loodud pretsedent, milles riik ja teda esindavad institutsioonid teevad kõik selleks, et kodanikul oleks raskem, kulukam, keerulisem, ajuvabam jne omi asju ajada.
Nii ta kahjuks on kui ei ole kontrolli kes kontrolliks kontrolli sest ei ole kompetentsi ja ülevaatajad, kes seda omavad on käsualused, mitte partnerid ametnikele.

Kui seda pole- ärge täitke, sest see võib olla ametniku luul.
Ametnike kapriiside täitmise kohustus tuleb halduslepingust vastavalt millele juba karistatakse ülevaatajaid 100€ leppetrahvidega ja ülevaatuspunkti kui juriidilist isikut saab ka sanktsioneerida vastavalt lepingu 6.5. 9600€ trahviga. Kunagi meeldis neil kasutada ütlemist: "Tõmbame Teil juhtme seinast välja" Mis tähendas, et keegi teeb Maanteeameti arvutis linnukese vastavasse lahtrisse arvutiprogrammis ja selle ülevaatuspunkti arvuti on lahti ühendatud ülevaatuse vormistamise programmist.
08:41 07.10.2019
. (registreerimata)
Re: Nõuded mis panevad kulme kergitama.
Eks see kõik tuleneb sellest, et inimesed ei tea oma õigusi, ei tunne seadust ja ei tea ametnike kohustusi ja õigusi ja nemad tunnevad end jumalatena või füüreritena, kellel on õigus shoot to kill. Kui meil satud büroktaatia hammasrataste vahele, siis ilmselt saad enne mingi ataki kui normaalse lahenduseni jõuad. Ka sellest on ammu juttu olnud, et toodetakse tohutus koguses seadusi, seaduseparandusi, täiendusi, muutmisi jne ning kõik see on tänapäeval vaid juristidele läbinäritav.
08:47 07.10.2019
. (registreerimata)
Re: Nõuded mis panevad kulme kergitama.
Aga selle riigikohtu teemal ütleksin, et elementaarne on, et üks amet võtab auto arvele ja lubab ta liiklusesse kui mingeid probleeme ei ole ja teine amet vaatab pärast ise, kuidas maksud kätte saab. Selleks on neil omad töövõtted. Mida paganat puutuvad maanteametisse maksud? Peale nende endi riigilõivude.
12:54 07.10.2019
Eesti inimesest (registreerimata)
Re: Nõuded mis panevad kulme kergitama.
Atakki saadaei tohi, peab haugi näo tegema või lollakalt naeratama.
Üldjuhul teeb ametnik teadlikult laiskusest kohe alguses rämedad vead ja siis tulebki mitte vaielda.
Õigel ajal tuleb vaikselt ja ärevuseta teha selgeks, et nüüd tuleb asjale anda avalik huvi ja teil on vestluse salvestiski olemas. Kõige parem on muidugi, kui teil on olemas mingi tema koostatud "persesaatmismäärus" juriidilise fopaa näol.
Mehed on aremad ja hakkavad lalisema lauslollust, naised võivad plahvatada- enne tulevad neil miskipärast punased laigud dekoltee piirkonda ja kaelale. Sellest saate aru, et kohe vallandub psühhopaatiline tegevus.
Nii- oma tahtmise ja õiguse te saate ja satute ka nimekirja "see raibe hakkab vastu", mis tagab teile edaspidi korrektse asjaajamise.
Kogu protsessi ajal tuleb käituda endal viisakalt, isetustele vastata "Teilegi kõike head, aga..." vms.
Kui kriiskama hakatakse, siis vaikida ja vaikuse saabumisel jätkata samalt silbilt, millelt teid segati.
Tegelikult suurelt osalt nad teavad, et rikuvad teie õigusi, see on kas laiskusest, põhjendamatust üleolekust vms tingitud käitumine. Kuni selle hetkeni, kui nad aru ei saa, et tegelikult teate, kuidas tegelikult on ja kuidas peab, kaevavad nad endale auku.
Aga te peate asjust teadma, muidu olete kaks samaväärset teineteise peale kriiskajat lõpuks ja tulemust pole.
Rahu! Üleolev suhtumine, hääletõstmine, ähvardamine jms on nõrga inimese tunnus.
Nätakas peab tulema sealt, kust seda kõige vähem oodata on- nagu suva võitluskunstis, milles esmalt vastane segadusse aetakse, veel parem närvi.
20:59 10.02.2020
Mait Millert (Laki tänava tehnoülevaatus)
Re: Nõuded mis panevad kulme kergitama.
Täna pakun mõtlemiseks absoluutselt diletantliku reegli mis ei pane enam mitte kukalt sügama vaid sõrmed kipuvad taskus rusikasse ja tahaks kellelegi molli anda. Ülevaatuspunktid on ostnud ligi 1000€ eest teekatsetuse pidurdusel keskmise aeglustuse mõõtja, et hakata täitma ministeeriumist tulnud kohustust minna tänavale tegema ÄKKPIDURDUSI sõidukiga mille pidurite korrasolek ei ole ette teada… Minu arvates on tegelikkus selline, et 110 tehnoülevaatuspunkti on täitnud ministeeriumist tulnud nõuet ja ostnud kalli seadme mille kasutamine on KEELATUD. Keeld tuleb sellest, et ei ole lubatud teha äkkpidurdusi liikluseks mõeldud teedel ja ega vist ei ole lubatud, et eraettevõtja sulgeb osaliselt sõidutee oma ülevaatuspunkti ees. Ei ole ju enamusel ülevaatuspunktidel vastavaid katsetamise võimalusi kus liiklusvahendi kiirus enne pidurdamise algust peab olema 35-40 km/h. Sama mõttetu on tulevikus nõutav numbri tuvastamise kaamera, just nagu ülevaataja ei suuda oma nägemist kasutades tuvastada. Veel on kohustus teha gaasiküttel töötavatele autodele gaasiseadmete lekke ja üldseisundi kontrolli vaatamata sellele, et meil puudub gaasipaigaldise auditi teostamise A-kategooria pädevus…
21:06 10.02.2020
bohua (registreerimata)
Re: Nõuded mis panevad kulme kergitama.
Terve Eesti elu ongi vildakas, kui meid valitsevad teoreetikutest jobud nii on ja jääb.
23:04 10.02.2020
siberia (registreerimata)
Re: Nõuded mis panevad kulme kergitama.
Kumb enne tuleb teha, kas äkkpidurduse test või tavapärane piduritest rullide peal? Kui ammu tuntud test enne teha siis on ju pidurite korrasolek ette teada ja mis siin keerulist on?

Ma olen mõnda autot lasknud Soomes üle vaadata ja seal on, erinevalt Eestist , ülevaataja ka sõiduproovi teinud. Istutakse maja eest parklast ise sisse, sõidetaks ring ümber ülevaatuspunkti, muljutakse pidurit, antakse signaali, proovitakse klaasipuhastajat jms.
Ma pole täheldanud, et see pidurdamine neid näost kaameks on võtnud. Kusjuures proovisõit on tehtud enne kui masin katuse alla pinki aetakse.
Seda ei tea, kas neil aeglustuse mõõtmiseks mingi eraldi hirmkallis riistapuu on ostetud. Veakoodi-arvuti ühendatakse küll külge ja uuritakse sõidu ajal ühe silmaga, et mida see näitab.

Gaasiautol tõmmake seebiveega torude liitekohad üle ja umbehää saab. Eluaeg niimoodi kontrollitud:)
00:27 11.02.2020
Mait Millert (Laki tänava tehnoülevaatus)
Re: Nõuded mis panevad kulme kergitama.
Äkkpidurduse testi peab tegema siis kui sõiduki mõõtmed ei luba piduristendi kasutada (absurdne selgitus kuna laiemaid sõidukeid ei tohi arvele võtta) või kui ei ole võimalik piduritesti teha mingil muul põhjusel. Jutt käib M;N; ja L kategooria sõidukitest. Ma ei imesta kui järgmisena liidetakse traktorid, mopeedautod. Kui mootorratta pidurite kontrollimiseks ei ole piduristendi siis tehakse tsiklile pidurite äkkpidurdus. Probleem võib tekkida kui auto piduritel on suur pidurierinevus telje kohta. Ma ei kujuta endale ette mis siis juhtub kui teel tehtaval pidurikatsel kisub auto sinna suunda kuhu ei ole vaja … Nagu eelnevas postituses kirjutasin siis olen jätkuvalt arvamusel, et äkkpidurduskatse üldises kasutuses olevatel teedel ei ole mõistlik ja on pigem seadusevastane. Tähendab selleks tuleb seaduseid muuta ja anda eraisikutele õigus korraldada liiklust, mis iseenesest on absoluutne rumalus kui ÜHE auto pärast peab liiklust hakkama reguleerima ja piduritest koos ohutustehniliste ettevõtmistega võtab aega sama palju kui kogu ülevaatus. Sõiduproovi tehti ka meie riigis kuid kuna ülevaatusreeglistiku tegemise on suurelt jaolt üle võtnud ülevaatuspunktide omanikest ärimehed - siis lõpetati 50 - 100 meetrine katsesõidu kohustus, et ei peaks ülevaatuspunktile veel lisamaad ostma/rentima... Eestis loetakse katsesõiduks autoroolis ülevaatuspunkti sissesõitmist - "Lollikari aga mitte Tallinna raad" ma ütlen selle peale. Meie riigis on KEELATUD auto kontrollimine mujal kui videokaamerate vaateväljas ikka selleks, et ei oleks korruptsiooni. Soomes usaldatakse ülevaatajat, meil karistati pärnu ülevaatajat tingimisi vanglakaristusega selle eest, et tegi õigesti heitgaasitesti ja Manteeameti kontrollid rikkusid mõõtmise metoodikat ning said mittekorras heitgaasid… Soomes piisab seebiveest, meil ei piisa sest on vaja ülevaatajaid kiusata, ahistada ja hirmutada saavutamaks absoluutset kuulekust. Soomes ei kasutata hirmkallist aeglustuse mõõtjat, soomes ei aeleta auto all kraapimaks puhtaks vin-koodi, soomes ei plõksita kõiki ohurihmasid, soomes ei sõidutata kõikide uste aknaklaasitõestukeid, soomes ei saadeta autoregistrisse lahendama auto kaaludega andmesildi probleemi saamaks auto kasutusluba... Soomes ei tehta Euro 6 OBD testi ja heitgaasitesti, seal valitakse üks kahest. Soomes on organisatsioon TRAFI mis tegeleb ülevaatusreeglite ajakohastamisega, meil annab ülevaatusreeglite koostamisel tooni ärimeeste ühing TÜL mis on ebaseaduslikult omistanud organisatsiooni nimetusele sõna tehnoülevaataja sest atestaati mitte omavat ärimeest ei saa nimetada tehnoülevaatajaks - kuid meie riigis saab.
07:23 11.02.2020
... (registreerimata)
Re: Nõuded mis panevad kulme kergitama.
Kuidas saab ülevaataja subjektiivne hinnang olla pidurite korrasoleku tõenduseks? Ükski seier, ei näita, ükski andur ei reageeri, ükski seade ei registreeri tulemust. Sellised hindamised on õigustühised ja kohtus tekib raskusi ülevaataja sisemise tundemaailma ja töökogemuste koosmõjul antud otsuse kaitsmisel.
09:49 11.02.2020
Mait Millert (Laki tänava tehnoülevaatus)
Re: Nõuded mis panevad kulme kergitama.
Asjad ei ole päris nii. pidurite aeglustus mõõdetakse numbrilisel kujul ja saadakse ka vastav väljatrükk. Küll aga ei näita selline mõõtmine pidurite erinevust telje kohta, mis on peamine põhjus kui on probleeme piduritega. Ligi 3 aastat püüdsid Soome kolleegid meie ametnikke veenda pidurite vaipstendi vajalikkuses. Mina tegin neile kolm erinevat aruannet ja uurimustööd tõestamaks, et selline seade peaks ka Eestis olema lubatud, seda enam, et euroopas on seda sorti piduritester laialt levinud. Piduritestrile sõitmise kiirus on 3 korda väiksem kui innertsmõõdikuga ja testi saab teha ülevaatusruumis sees. AGA EI! Meie ametnikud on kui tigedad puuslikud sest neile ei meeldi alt tulev initsiatiiv, see on põhjus, miks ei lasta määruste ja reeglite koostamise juurde tavalisi ülevaatajaid kes omavad praktilist kogemust. Sellega rikutakse hea õigusloome tava kuid selle eest ei karistata ja nii olemegi olukorras kus tehakse reegleid mis on MITTEVAJALIKUD aga eraettevõtja raha pannakse magama sadades tuhandetes. Isegi videosüsteemid sai nendele ostetud eraettevõtja raha eest 1700 ja rohkemgi euri komplekti eest. Selleks kaamerad, et Maanteeamet hoiaks kokku kontrollimise väljasõitude arvelt, selleks, et kõikide ülevaatajate "munad" ühte pihku saada tegemaks 100€ trahvisid - selleks ongi vaja kaameraid. Vaja on kaameraid ka ülevaatajate "lühikese rihma otsas" hoidmiseks, et me ikka eranditult kõik käsud täidaks ja sealhulgas ka "tobekäsud". Kaamerad vahel tekitavad stressi mis tuleb hirmust - ehk unustasin miskit kontrollimata ja nii tuleb ette, et vahel vaadatakse üht ja sama asja kaks korda igaksjuhuks. Ei ole ju saladus, et ülevaatajate keskmine vanus on 58 aastat mis tähendab, et vanusega lisandub vahel ka natuke hajameelsust, eriti siis kui mõned kliendid eksitavad oma küsimustega keset kontrolloperatsiooni. Sellised pidurihindamised ei ole õigustühised kuna nad toetuvad vastavale määrusele. Sellised piduritestimised on mõttetud kuna ei näita pidurierinevust, sellised testimised on ohtlikud kuna auto võib piduritestis kõrvale kalduda ja ohtlikkus seisneb selles, et seda äkkpidurdust hakatakse tegema üldkasutatavatel teedel. Sellist testi peab tegema autole umbes paar korda aastas ja mõõteriist ei tasu ennast mitte kunagi.
10:09 11.02.2020
stammer (registreerimata)
Re: Nõuded mis panevad kulme kergitama.
teema on hea ja hoian aeg-ajalt siinsel huumoril pilku peal. Kõik see eelnimetet tsirkus jääks olemata kui käia ülevaatusel KORRAS sõidukiga. Paraku on paljude jaoks suurimaks üllatuseks see kui nad saavad alles ülevaatusel teada, millise mittekorras sõidukiga nad tegelikult liiklevad. Keda siis selles süüdistada?
10:40 11.02.2020
rlpt (registreerimata)
Re: Nõuded mis panevad kulme kergitama.
Mootorratastega on asi veel hullem , ülevaataja peab tegema piduri testsõidu. Sisuliselt istud esimest korda selle ratta selga ja kukud pidurdama. Kes hakkab neid motikaid välja maksma ,kui mõne külili pidurdad ?
12:57 11.02.2020
K5 (registreerimata)
Re: Nõuded mis panevad kulme kergitama.
L kategooria testsõidu võib teostada ka sõiduki omanik.
13:44 11.02.2020
VL (registreerimata)
Re: Nõuded mis panevad kulme kergitama.
Järgmiseks peaks olema üv-platsil MA standarditele vastav löökauk, et saaks testida veermikudetailide ja rehvide vastupidavust liiklusolustikus.
14:14 11.02.2020
Oma kogemus (registreerimata)
Re: Nõuded mis panevad kulme kergitama.
Minul seisid väravas MA ametnikud, kes minule väitsid, et vesi voolab siin just ülesmäge. Kui ma püüdsin vastu vaielda, deklareeris kõige valjuhäälsem, et "harju ära, maal ongi nii".
Ma ei jäänud uskuma ja muidugi võitsin selle keisi, kuid jäi pisut ebalev tunne, sest kui teid ehitatakse samasuguste "vesi voolab ülesmäge siin" argumentidel- siis pole vist midagi head loota.
17:12 11.02.2020
Mait Millert (Laki tänava tehnoülevaatus)
Re: Nõuded mis panevad kulme kergitama.
Minu järjekordne pahameel riigiametnike suunal on tingitud ikka ja jälle ühest ja samast asjast so. sellest, et ei küsita ülevaatajate käest. “Vanema venna“ mentaliteet istub sügaval otsustajatest ametnike sees ja nad minu arvates kuritahtlikult tekitatavad ülevaatusele reegleid mis on elukauged ja vahel lausa mittevajalikud. Nüüd siis lisati kohustusliku varustuse hulka järgmine hirmkallis vidin, mille kasutamine võib kaasa tuua liiklusohtlikke olukordasid kuna väga paljudel ülevaatuspunktidel ei ole territooriumit kus saaks aeglustit kasutades teha piduritesti alates 40 km/h.
Soomes saadakse hakkama lekkimiste kontrollil seebiveega, meil peab aga ostma vastava seadme. Minul seisab 25 aastat kapis rismus ja indikaatorkell mida ma EI OLE mitte kunagi kasutanud. Minul on müramõõtja mille kasutamiseks EI OLE vajalikke tingimusi võimalik luua linnas. No ei saa öelda, et ametnikud nii lollid on, et ei mõista lihtsat tõde - meil ei ole vaja neid kalleid vidinaid ja videokaameraidki! Pigem tuleb selline mittevajaliku varustuse nõudmine KORRUPTIIVSEST arrogantsist ja eneseimetlemisest ja kannatab kogu ülevaatustegevus kui tehakse ning aktsepteeritakse ebaseaduslikke mõõtmisi kuna puuduvad tingimused, kuna hakatakse ohtu sättima kaasliiklejad kui tehakse äkkpidurdusi. Kuna liiga suure osa ülevaatusele mõeldud ajast kulutatakse tühikargamisele, et mõõta müra rikkudes nõudeid, et puhtaks kraapida auto kere leidmaks vin-koodi kui see vaatab otsa tuuleklaasi tagant. Tühjendatakse auto pagasiruume, leidmaks asjade alla maetud tõkiskingasid, kaevatakse tagaistmete alt ohurihmasid. Loksutatakse rattalaagreid mille vahetus käib alles 250 000 – 300 000 km läbimise järel, korras heitgaasidele lisaks tehakse veel heitgaase mõjutavate vea koodide OBD test/otsing st. topeltkontroll. Ma ei tea mis organiga mõtlevad ametnikud kui keelduti pidurite vaipstendi kasutuselevõtmisest, selle sama riistapuu mis lahendaks KÕIK pidurite testimise eriprobleemid. Kuid nüüd siis samade probleemide lahendamiseks võeti kasutusele piduriaeglustuse mõõtja mis võib olla ohtlik ja ei näita kõige olulisemat so. pidurierinevust kuigi 95% piduritega kordusülevaatuse saanutest on just pidurierinevuse pärast…
19:49 11.02.2020
O (registreerimata)
Re: Nõuded mis panevad kulme kergitama.
Ma saaks asjast aru, kui meil iga päev toimuks kümneid liiklusõnnetusi tehniliselt mittekorras autode tõttu, aga neid ju ei toimu. Seega tegu on ametnike õigustusega oma olemasolule ja palgasaamisele. Ei ole ju võimalik, et istud päev otsa oma kabinetis, midagi ei tee ja riigis on kõik korras.
20:21 11.02.2020
63amg (registreerimata)
Re: Nõuded mis panevad kulme kergitama.
kas tõesti on tõkiskingad aastal 2020 kohustuslikud
20:52 11.02.2020
Mait Millert (Laki tänava tehnoülevaatus)
Re: Nõuded mis panevad kulme kergitama.
Jah tõkiskingad on kohustuslikud ka haagisel ja mootorrattur võib tulla ülevaatusele mereröövli pearätikuga kuna kiivrit ei kontrollita. Apteegi sisu üle otsustab asutuse juht, et sisu vastaks ettevõtte vajadustele. Puudused kingade või käsiapteegi puudumine on väheolulised puudused mida ei pea kunagi kõrvaldama, pealegi võib auto olla korrasolev kui tal on 29 pisipuudust.
20:58 11.02.2020
siberia (registreerimata)
Re: Nõuded mis panevad kulme kergitama.
Kui äkkpidurduse testi ei pea kõikidele autodele tegema siis võibki ju öelda, et niisugust autot mis piduristendile ei mahu selles ülevaatuspunktis kontrollida ei saa. Mingi mujale.
Ja igasugused imeseadmed võib ostmata jätta.

Analoogia põhjal - minumeelest on Eestis endiselt ülevaatuspunkte kus on ukse peal kiri, et kõiki nelikveolisi autosid üle vaadata ei saa. See on piduristendi pärast, sest päris igal stendil ei saa kõiki nelikveolisi kontrollida. Siiamaani pole vist keegi sundinud ülevaatajat teistsugust stendi ostama.

21:45 11.02.2020
Mait Millert (Laki tänava tehnoülevaatus)
Re: Nõuded mis panevad kulme kergitama.
Arvestatavalt paljudel 4wd autodel on sildade vaheline märgsidur mis isegi 4WD režiimil töötava piduristendiga annab vabaveeremisele takistuse 800 njuutonit ilma piduripedaalile vajutamiseta. On masinaid kus nelikvedu on lahendatud Quadra-Trac/Drive süsteemiga mida põhimõtteliselt ei saagi testida rullikutel ilma nelikvedu vägistamiseta ja siin on ideaalne kasutada pidurite vaipstendi. Meil aga ei koti kedagi, kui auto enne piduripedaalile vajutamist juba annab keskmise takistuse 800 njuutonit ja sisuliselt ei toimugi pidurite testimist sest pool pidurinumbritest tuleb 4wd süsteemi vägistamise arvelt. See ja Quadra teema oleks absoluutselt lahedalt lahendatud vaipstendiga AGA meie ametnikel ei ole piisavalt oidu mõistmaks miks on vaja teha neil masinatel testi teise testriga kui rullikutel. Vot nendeks juhtudeks peab täna kasutama piduriaeglustit mis ei näita pidurierinevust ja mida saab kasutada AINULT kuival ja rõhtsal teel. Vaipstendi aga kasuta millal iganes kuna ta asub ruumis sees ja on 3 korda parem ning ohutum kui innertstestri kasutus. Ülevaatuspunktis kus on ukse peal kiri, et kõiki nelikveolisi autosid üle vaadata ei saa, on möödanik alates 01.02.2020 kuna nüüd peavad ka nemad tegema piduritesti innertsmõõturit kasutades, st nad ei saa keelduda mitte ühegi auto sõidupidurite kontrollist. Ainuke võimalus kontrollist keelduda on vihke ilmastikule kui on õues märg. Kui auto tootja ei näe ette seisupiduri rakendamist kiirusel 35 km/h siis seisupidurit ei testita ja siis paigal seisval autol rakendatakse korraks seisupidur ja kõik... Õige lahendus oleks olnud, et antakse luba kasutada ka vaipstendi, nüüd aga selle asemel on riist mille ostsin kuna on kohustus aga ma ei ole seda isegi pakendist välja võtnud ja ei kavatsegi seda teha kui ehk harjutuseks.
21:45 11.02.2020
R.K. (registreerimata)
Re: Nõuded mis panevad kulme kergitama.
Kas lugupeetud ülevaatajad on kaalunud riigi lolluste vastu kohtu poole pöörduda? Panete oma eksperthinnangud, te ju olete eksperdid, paberile ja annate kohtule lahendada. Ma miskil põhjusel arvan, et siin foorumis loku löömine küll soovitud eesmärgini ei vii. Pigem valab õli tulle juurde, sest ega siis härra Millert ja tema siinsed sõnavõtud Maanteeametile teadmata pole.
23:31 11.02.2020
Mait Millert (Laki tänava tehnoülevaatus)
Re: Nõuded mis panevad kulme kergitama.
Minu sõnavõtud toetuvad AINULT tõele ja 90% jutu sisust toetub vastavatele dokumentidele. Olen aru saanud, et mina ei tohi oma selgitustes toetuda oletustele ja oma kurbade mõtetega olen pöördunud KOLM korda õiguskantsleri poole, sama palju ministeeriumisse KUID KEDAGI EI HUVITA ülevaatuse teistsugune käekäik kuna need kes on pandud ülevaatust juhtima on rahul sellega mis on toimunud ja mis toimub. Minu murejuttusid kuulas Raivo Aeg isiklikult ka Helir Valdor Seeder on minu hala kuulanud silmad suured peas Toomas Leito, Vilja Savisaar, küllap veel, kõik ei tule meelde. Nüüd on EKRE inimestel olemas minu aruanne olukorrast tehnoülevaatusmaastikul ja see aruanne toetub AINULT dokumentidele, lisaks on neil väga faktimahukas kirjavahetus riigikogu saadikuga, eks näis kas suudetakse ülevaatustemaatika üle kantida Tehnilise Järelvalve Ametile. Loodan, et uute ülemustega ehk hakatakse kuulama ka seda mida räägivad tavalised ülevaatajad ja MTÜ Eesti Tehnoülevaatajate Liidu so. ülevaatusärimeeste ettepanekuid hakatakse natuke vähem kuulama. Ütlen, et TÜL ajab oma asja nii nagu oskab kuid nad paistavad minu jaoks olevat pigem ministeeriumi käepikendus kui ülevaatajate õiguste eest seisjad. Pealegi ütleb TÜL põhikiri, et seistakse ärimeeste õiguste eest. Ülevaatajad on arg lambakari ja nende hulgas ei ole inimesi kes julgeks riskida oma pere hea käekäiguga astumaks vastu riigi bürokraatiale sest nn. süvariik on väga sügaval ülevaatuse süsteemis.
09:32 12.02.2020
Mait Millert (Laki tänava tehnoülevaatus)
Re: Nõuded mis panevad kulme kergitama.
Ma ei karda Maanteeameti või ministeeriumi inimeste viha sest tegemist ei ole ju mingite salaühingutega vaid avaliku teenistusega. Olen ju saatnud ligi 200 kirja kus teen ettepanekuid asju paremuse poole muuta, minu pikad tõsielul põhinevad kirjutised, mida olen jaganud ka ametnikega, on omamoodi huvitav lugemisvara. Nii kaua kui minu palveid kuulda ei võeta niikaua kasutan neid vahendeid mis mul on. So. rääkida kirjutada ja esitada tülikaid küsimusi. Soome vagariigi ülevaatusspetsialist A. Lehtinen, kes on koolitanud pea kõikki ülevaatajaid ja lugematu arvu kordi on kulutanud Maanteeameti uksi püüdis meie ametnikele jagada mõtet vaipstendi asjalikkusest ja seda ligi kolm aastat - aga ei midagi. Arvan, et tean kes konkreetselt ja miks oli selle asjaliku piduritestri keelu taga ja mitte kõik siseinfo ei kuulu siin jagamisele. Kõik see hala siin foorumis võiks olla olematu kui mind kordki kuulda oleks võetud ja kaasatud õigusloomesse. Vastavasisulisi kirjalikke avaldusi olen teinud liigagi palju nii ministeeriumisse kui maanteameti tehnoosakonnale. Kui ma tegeleks laimamise või viha õhutamisega siis muidugi oleks põhjust miskit minu vasta algatada aga ma seisan rumaluse vastu, mõttetu tõmblemise vastu ja teadmistepõhise tegevuse eest. Võin ju paista naiivne uskudes, et vesi lihvib ka kõige kõvema kivi eks see ole minu isiklik koorem ja seni ma jaksan veel seda koormat kanda.
19:37 12.02.2020
Maitene klient (registreerimata)
Re: Nõuded mis panevad kulme kergitama.
Hr. Mait. See mida te kirjutate ja palavalt üle elate võib ja ilmselt ongi õige. Aga mõelge hetkeks kuidas mõjub see Teie tervisele kui pidevalt sisemine põlemine toimub. Teiseks tasuks mõtiskleda millist mõju avaldab ettevõttele kus töötate või omanik olete.
Kirjeldan isiklikku kogemust Maitene ülevaatuspunkti külastuse kohta.
Jah, ma põrusin ülevaatusel, sest tagumisel klaasil asuv pidurituli oli mitte väga tumeda toonkile taga. Aga milleks on vaja teha tsirkust näidates tulekustutit, tõkiskingi ja ohukolmnurka demonstratiivselt kaamera poole? See kõik jättis pentsiku mulje. Miks te seda teete? Minul kadus soov tulla tagasi kordusülevaatusele või üldse kunagi veelkord teie juurde ülevaatusele. Püüdke vähemalt kliente teenindades ennast vaos hoida ja oma emotsioone talitseda ning mitte asuda mulle ülevaatusel rääkima sama juttu mida siin kirjutate, et ametnikud on lollid jne. Mina tulin Teilt teenust saama.
21:10 12.02.2020
Eelmisele (registreerimata)
Re: Nõuded mis panevad kulme kergitama.
Soovitan külastada kohti, kus korduvülevaatuse eest raha ei küsita. Sellised üv kohad üldjuhul ei raiska enda ja kliendi aega seaduses näpuga järge ajades. Toonklaasi taga olev pidurituli on reaalselt siiski vo viga ja seda peab ka kliendile mainima, aga jooksutada inimest mingi idioodsuse pärast üv punkti vahet sellise "vea" pärast on konkreetne huiamine
21:16 12.02.2020
Kuule, klient (registreerimata)
Re: Nõuded mis panevad kulme kergitama.
Kui ta seda ei teeks, leitaks põhjus talle ära teha. Selline presentatsioon välistab selle.
22:06 12.02.2020
Maitene klient (registreerimata)
Re: Nõuded mis panevad kulme kergitama.
Möönan, et selline tsirkus välistab ärategemise võimaluse. Aga siis tasuks mõtiskleda miks mõnedele kohe tahetakse ära teha,
00:29 13.02.2020
Mait Millert (Laki tänava tehnoülevaatus)
Re: Nõuded mis panevad kulme kergitama.
Kuule, Maitene klient
Usutavasti ei ole Teie varasemalt kokku puutunud ülevaatajat inspekteerivate ametnikega. Ma natuke valgustaks Teid, et mõistaksite kui vastik on minul tegelikkuses kustutiga „Lõvikuninga multika stseeni“ läbi mängida. Jah meile ei ole tehtud ettekirjutusi, kuidas videokaamera ees näidelda ülevaatustegevusele sarnanevat tegevust, küll aga on välja pakkuda tõsijuhtum kaugelt Lõuna-Eestist. Väga varsti pärast videokaamerate paigaldust tuli telefonikõne Maanteeameti inspektorilt kes oletatavalt jälgis tegevust ülevaatusel. Auto sõitis ülevaatuspunktist välja mis tähendab, et kontrolltegevus on lõppenud ja siis ei läinud minutitki kui tuli telefonikõne kus esitati küsimus: „Miks ei kontrollitud tulekustutit?“. Väidetavalt nägi seda asjandust ülevaataja pagasiruumi põhjas kuhu ei ulatu „videosilm“ mis on seinale kinnitatud. Enne kaamerate paigaldust oli juhtum kus sooviti karistada ülevaatuspunkti kuna probleemiks peeti seda, et ei mõõdetud heitgaase heitgaasitoru väljundi keskelt kuna seal olevat kahjulike ühendite kontsentratsioon kõige suurem … Minule tehti ettekirjutus, et on lumi maha sadanud ja lume alla on jäänud parkimisjooned… Pärast seda kui ARK ja nüüd siis Maanteeameti inspektorid on aastate jooksul üles näidanud „leidlikkust“ karistamaks ülevaatajaid on valik kas teha kõike absoluutse tuimusega ajades näpuga joont, või seda mitte teha kuni on leppetrahv 100€ saadud. Ausalt ka minul on vastik kaamerale näidelda kuigi enamus ajast ma unustan kaamera olemasolu ja siis olen tavaline. Teil on hea oma arvamust esitada kuna ei ole isiklikult tunda saanud ametnike kurjust – mina olen ja liiga palju. Mis puudutab seda, et olen Teile öelnud nagu oleksid ametnikud lollid siis see on vale sest tavaliselt ma ütlen, et ametnik nõuab lolli asja ja vahel olen ka ametniku nimegi öelnud. Nüüd ütlen, miks ma nii olen teinud – sellepärast, et minul on piinlik üles näidata absoluutset seaduskuulekust näiteks otsides vin-koodi 30 minutit kuna Maanteeameti infobaas saadab mind seda otsima hoopiski kusagile mujale kus seda ei ole. Ma ei tea kui paljusid on karistatud viimasel ajal toetudes videosalvestustele ja kui lihtsate asjade eest kuid seda ma tean täpselt, et inspektoril on „laud lookas“ menetlusmaterjalidest. Mis puudutab Teie väidetud jutust mida siin kirjutan siis tundute olevat orjameelne ja kõigele alistuv ning Teile ei ole vaja, et ülevaatus oleks asjalik peaasi, et oleks kõik nii nagu tahavad ametnikud … Kõik on tõde millest foorumis olen pajatanud. Annaks jumal Teile pikaaegset kogemust kohtumistest udutavate riigiametnikega kellest oleneb Teie hea käekäik.
To: eelmisele.
Siis kui vormistasin kordusülevaatuse piduritule eest mis asus tumekilega kaetud tagaklaasi taga, sellel hetkel kehtis veel nõue korduva panemiseks. Nüüd jälle on lubatud tumekile taha peitunud pidurituled. Mõni aeg tagasi oli kordusülevaatus kui ei sütti auto tuled pärast mootori käivitamist, müüd ei ole seda nõuet. Mingi aeg tagasi keelati tumeklaas õppesõidukile, siis jälle lubati. Mingi aeg tagasi lubati kaubikul turvaseina puudumist kui on koormakinnituskonksud, nüüd jälle nõutakse turvaseina. Mingi aeg tagasi nõuti kiivrit ja sellel e markeeringut, nüüd ei nõuta. Jne jne.

Üha enam ma hakkan mõistma kui liiga palju on meie riigis orjameelseid ja alandlikke inimesi kes lubavad enda kallal ametnike isetegevust need ongi need inimesed kes asja eest muret tundvat Millert´it halvustavad.
03:14 13.02.2020
väike vend (registreerimata)
Re: Nõuded mis panevad kulme kergitama.
Tuleb arvestada ka seda, et kuna hr Millert on siin aastaid selle tolateatri (ühtlasi tuntud ka kui Maanteeameti tehnoosakond) tegemisi ja absurdseid ideid kajastanud ja seisnud selle eest, et midagi muutuks mõistlikkuse poole, siis on mõistlik eeldada et ta saab ka vastava ametkonna kõrgendatud tähelepanu osaliseks. Seega, tervemõistuslikkus ja kaalutlusruum, mis on lubatud teistele tehnoülevaatajatele ei ole tingimata lubatud temale. Kuna kõige lihtsam viis tülikast spetsialistist vabanemiseks on vormistada miski tühine mitmetitõlgendatavus või kõrvalekalle protseduurides ametialaseks hooletuseks.

Samal põhjusel olen ma viimasel ajal väga hoolikaks muutunud oma autode registreerimisnumbrite märkimisega ja ülevaatuspunktide kiitmisega (sest keegi ei kiida ju ülevaatuspunkti reeglite jälgimise eest). Ehk kui ma kirjutan avalikus foorumis, et Toomas Tervemõistuslik OÜ tegi igati hea ülevaatuse, x,y ja z kontrollis aga a, b ja c osas muret ei näinud. Siis saab maanteeametnik kohe võtta videod välja ja hakata rikkumist otsima. Ning järgmisel korral käib Toomas juba näpuga mööda juhendit või on halvemal juhul Toomas Kurjategija, kes enam ülevaatajana töötada ei tohi.
07:30 13.02.2020
........ (registreerimata)
Re: Nõuded mis panevad kulme kergitama.
Ma käin ka ülevaatusel ja mingit näitlemist seal ei tehta. Miks siis neid maanteeamet ei piina? Ja samas olen alati läbi ka saanud, sest auto korras.
10:05 13.02.2020
Mait Millert (Laki tänava tehnoülevaatus)
Re: Nõuded mis panevad kulme kergitama.
Ainuke tegevus mis paistab näitlemisena on demonstratiivne tõkiskingade näitamine kaamera suunas, tulekustutil kleebise lugemine hoides kustutit nii, et kontrollija ei jääks kaamerasilma ja kustuti vahele ja ohukolmnurga vutlar võetakse lahti näitamaks, et kolmnurk on tõesti olemas. Need asjad tehakse Lõuna-Eestis juhtunu pärast, ka selle pärast, et on kirjalik käsk - kaamera peab olema paigaldatud nii, et ta võimalikult palju suudaks salvestada ülevaatustegevust. See on küll räige euroliidu isikuandmete kaitse üldmääruse rikkumine sest kaamera peab "võtma" võimalikult vähe ja nii palju kui on vajalik st. kliendid EI TOHIKS jääda vaatevälja aga keda see rikkumine kotib? Vin-koodi ja andmesildi otsingul me ei mängi lolli näidates nagu võrdleks andmeid reg. tunnistusel olevaga kuigi koodi ega silti antud kohas ei ole. Kui nüüd mõni klient tunneb ennast ebamugavalt siis tundku, mina hakkasin ennast tundma ebamugavalt alates 01.07.2018 kui tekkisid kaamerad mis on igapäevane solvang kuna näitab riigiasutuse osakonna juhataja isiklikku põlgust ülevaatajate suhtes kes teevad oma tööd korralikult ka ilma kaamerateta. Tänan väikevenda kes sai aru mis ja milleks ja uskuge meie ei tee tsirkust meelega vaid hirm on see mis sunnib meid nii tegema - hirm kaotada töö kuna teame lugematut arvu juhtumeid kus karistati ülevaatajat võikseimagi üleastumise või siis ametniku arvates reegli vale tõlgendamisepärast. Mind isiklikult on "ahistatud" vastavate järelpärimistega NELI korda püüdes korrale kutsuda ja KÕIK korrad on selgunud, et hoopiski eksis Maanteeameti inimene kellel on tiba teine loogika kui kogemustega ülevaatajal... Kirjutasin sellest Maanteeametisse teatades, et olen seljatanud neid neli korda ja selle peale vastati, et ega me spordivõistlutel ei ole, oleks siis tunnistanud, et jah sul oli õigus - vot sellist asja ei ole veel juhtunud sest ametnike eneseuhkus ei lase tunnistada, et ka nemad võivad eksida. Kuna nad on varasemalt muutunud riigi valitsemishoovast hoopiski õigust loovaks asutuseks kui muudeti ülevaatusmäärust omaalgatuslikult 61 määrusepunktis.

Tõsi ta on, et enamus ülevaatajatest ei ole kokku puutunud omapäraste kontrollidega ja need on õnnelikud inimesed sest saavad oma tööd teha ilma psüühilise pingeta. Tegelikult ka mina saan rahus tööd teha kui unustan, et videokaamera hetkel salvestab aga tagumikku ma enam ei süga kui olen üksi ...
12:54 13.02.2020
Minu väljasöömise lugu (registreerimata)
Re: Nõuded mis panevad kulme kergitama.
Ausaid ei sallita ja ei sallita ka neid, kes teevad tõelist tööd. Juhtkonnast mõned ei salli, sest kardavad, et need, kes pole ükskõiksed ja on ausad- need võivad mingi ebamugavuse tekitada. Minul õnnestus nii vahetada 2009 terve juhtkonna ladvik, sest nad varastasid labaselt ja omandasid asutusele kuuluvat vara.
Kuna tegemist oli reformierakondlastega, siis maandusid nad koheselt teistele kohtadele ja otse loomulikult asi vaibus.
Minu otseseks ülemuseks sai rahulik ja tasakaalukas, suurte kogemustega mees, kes ei sekkunud toimiva osakonna asjadesse, pigem alati oli abiks.
Tema ülemuseks pandi aga noor poliitik, kes otse loomulikult enda meelest oli targem, kui kõik kokku, popp ja noortepärane noormees.
Paratamatult on konflikt asjas sees ja see kogenud mees lahkus päevapealt peale järjekordset noorpoliitiku ülbitsemist.
Me poleks eales arvanud, et meie osakonna etteotsa pannakse 24 talvene igerik pisike tütarlaps, kel tehnilised teadmised on 0,00. Aga pugeja oli ta tugev!
Osakonna tööst oli 70% seotud tehnilise tööga, millest see plika midagi ei teadnud, kuid juhatas! Koosolekud alalõpmata, neljatunnised, milles kõned ei tulnud kusagilt ega läinud kusagile jne.
Ta vihkas "nõukaaegseid" patoloogiliselt, kõik, kes olid lõpetanud kõrgkoolid nõukaajal, need olid igandid ja ei saanud aru, et "nüüd on Uued Ajad!"
Pmt võttis ta keerata segi kõik, füüsika, matemaatika, menetlused- ta oli Kõige Targem!
Esimene lahkuja oli kohe, sest see teadis, kellega on tegemist.
Teise asemele võeti ebaselge orientatsiooniga spetsialist, kes ei osanud tehnilist joonist lugeda ja tegi nii suuri rumalusi, et see oli koomiline.
Tööle võeti roosa läkiläkiga noormees, kes jäi pool aastat hiljem mulle asutuse vara varastamisega vahele, mitte knopkade vargusega, aga seadmete vargusega. Võeti tööle juristiks plikatirts, kes õigusruumis absoluutselt ei orienteerunud jne.
Kuna tõstsin korduvalt jama koosolekutel üles, hakkas see osakonna juhataja mind labaselt vihkama ja alalõpmata istus juhtkonna juures minu peale kaevates.
Kuna kasutasin asutuse sõidukit, tuli süüdistus, et kasutan seda oma huvides. Lasin sel tülil suureks minna ja siis esitasin mitme kuu GPS logi, mille järgi minu sõidupäevik vastas tegelikkusele täielikult. Ettenägelikult olin pannud käsi GPS-i läppariga läbi USB Vantage Point progega salvestama sõiduki kõiki liigutusi, sisuliselt 100% GPS jälgimine.
Asi kukkus seega läbi ja punaseplekilise näo ja dekolteepiirkonnaga plika lahkus ruumist uksi paugutades.
Väljun asutuse peauksest, minule ruttab vastu meeskodanik, keda ma ei tunne ja topib mulle kätte viinapudeli!? Ma ei tea, kes see on, aga pilti tehakse. Loll lugu, aga ma ei tarvita üldse alkoholi!
Minu osas polnud laekunud üle 10 aasta mitte ühtegi kaebust!
Nüüd tulid kaebused äkki isikutelt, kellega ma pole kokku puutunud, millede peale see plika algatas usinalt sisejuurdlusi ja vorpis noomitusi.
Täiesti alusetuid.
Siis õppis see koer uue triki!
Ta hakkas minule tegema tööülesandeid, milliste täitmisel ma oleksin sooritanud kriminaalkuriteo. Võimalik, et see oligi eesmärk, aga ma neid ei täitnud ja selle eest sain ikka noomitusi "allumatuse" eest.
Osakond hakkas imelikumaks minema, vanad vaikselt lahkusid ja asemele tulid need, kel puudusid igasugused kogemused, kuid kes särasilmi plika ees lömitasid. Lisaks mõnitati vanu sellega, et need oskusteta noored said palka vähemalt 50% rohkem, kui "nõukaaegsed". Kusjuures, "nõukaaegsed" olid ka need, kes lõpetasid kõrgkooli nt 1990 aastal., seega olid aastal 2013, ehk siis 44 aastased.
Asutusse võeti noori pikajalgseid plikasid, sest asutuse juht deklareeris, et "kui on valida, kas spetsialist või ilus tüdruk, ma valin alati ilusa tüdruku".
Haarem oli muidugi muljetavaldav, kuid käitumises oli olulisi puudujääke. Nt koridorist talutati läbi vanainimest, kes lõhnas tõepoolest ebameeldivalt ja "roosast kabinetist" väljus tütarlaps, kes üle terve maja kriiskas: "kes siin nii HAISEB?", kella 10-ni oli kohvituba kui kõrts, kilked, kisa, naer ja sai nimeks "nukunurk".
Roosa kabinet tehti Suur Ülemuse lähedalseisvale tibile, kõik oli roosa, mööblist, seintest kuni nutika ja läpakani välja.
Teie papi eest- ärge unustage.
Pmt on päris õudne vaadata, kuidas sinu 14 aasta tööd lihtsalt lammutatakse ja töötegemine, mis seotud kodanike huvide eest seismisega, lihtsalt muudetakse töö markeerimiseks.
Koosolekul arutati, kuidas osakonnas kodanike asjadega mitte tegeleda, aga näidata, justkui tegeletaks.
Muidugi läksin minema, koos korraliku "kompensatsiooniga", sest eks nad kartsid mind.
Ma võin öelda oma kogemuste põhjal, et minu poolt kirjeldatu pole mingi erand, see on tänapäeval pigem reegel ja igaüks, kes teeb nt avalikus teenistuses oma tööd ausalt- sel peab plekitükk püksis olema, et talle ära ei keerataks. See omakorda võtab võimaluse teha tööd korrektselt, sest enese protekteerimisele kulub nii palju aega!
Muide, see plikaniru on nüüd end ministeeriumisse välja pugenud ja õpetab teisi, kuidas on õige, uudne ja mitte "nõukaaegne".
RESÜMEE:
Millertist saan aru, ka temal peab plekitükk püksis olema, et keegi oma tilli ära murraks.
Ja ikka!
Kas teile meeldib selline olukord riigiametites, omavalitsustes ja kus iganes?
13:48 13.02.2020
. (registreerimata)
Re: Nõuded mis panevad kulme kergitama.
Kusjuures asi on juba läinud nii lolliks ja tobedaks, et siin aitab ainult täielik puhastus, mis tsivilisatsiooni lõpu näol lähemas tulevikus ka tulemas on.
13:50 13.02.2020
Mait Millert (Laki tänava tehnoülevaatus)
Re: Nõuded mis panevad kulme kergitama.
Deja Vu - ja paljuski sarnast asja olen kogenud kõik see 25 aastat tehnoülevaatajana. Samas on pakkuda mitmeid teemasid sellest kuidas osakonna juhataja annab kirjalikke juhiseid RIKKUDA KEHTIVAT ÜLEVAATUSMÄÄRUST ja kõik ülevaatajad täitsid neid ... Viimane kirjalik selgitus/juhis oli soovitus teha tehnoülevaatust ILMA REG TUNNISTUSETA kuigi ülevaatusmäärus ütleb ka täna - (1) Sõiduki korraliseks, korduv-, erakorraliseks ja eriliigiliseks ülevaatuseks peab sõiduki omanik, valdaja või kasutaja esitama ülevaatajale järgmised dokumendid: 1) sõiduki registreerimistunnistuse või selle B-osa;
Et riigiametnikel on õigus rikkuda kehtivat korda on lausa vastavate monumentidega kaunistatud. Vaadates Maitene ülevaatuspunkti, näete koledat väljaehitist - ülevaatuspunkti pikendust. Sama näete "Tallinna taksopargi" ülevaatuspunktil ja paljudel teistel. Nimelt kaua aega tagasi tuli nõue, et ülevaatus peab pikem olema ja seda muudatust nõuti ARK tehnoosakonna poolt tagasiulatuvalt vaatamata sellele, et ülevaatus oli varasemalt tunnistatud vastava "ülevaatuspunkti passiga" passi väljastamise ajal kehtivatele nõuetele vastavaks. Läksin siis ARK´s tuttava osakonnajuhataja (mitte tehno) ja ütlesin, et tegemist on seaduse rikkumisega kuna ei tohi tagasiulatuvalt. Tuttav ARK´s ütles, et ma võidaksin kohtus kuid siis ei ole garanteeritud minu firma edasine toimimine, et küllap leitakse kontrollide poolt miskit... nii pidin OMA RAHADE eest ehitama ülevaatuse pikemaks. Lasnamäel on ülevaatus mis ehitati 20 CM pikemaks...
16:07 13.02.2020
Minu väljasöömise lugu (registreerimata)
Re: Nõuded mis panevad kulme kergitama.
Lisan, et asutuste, omavalitsuste jms kontorite töötajatele on KEELATUD suhelda mistahes ajakirjandusega!
Juhin tähelepanu, et tegemist on AVALIKU teenistusega!
Suhelda tohib vaid pressiesindaja, avalike suhete juht või kuidas kus teda nimetatakse.
See tegelane ei tohi sammugi kõrvale astuda ja on kohustatud rääkima seda, mida ladvik käsib.
Nt kui esitada küsimus Millerti väidete osas, saab ilmselt ajakirjandus selgituse, et "Millerti näol on tegemist kurja, kiimase, kibestunud paranoilise isikuga" vms.
Ajupestud kodanikele piisab sellest täiesti, sest enamusel küsimusi rohkem ei teki.
Tõde saab rääkida vaid mõni endine Maanteeameti töötaja.
Saate muidu aru- teile on keelatud suhelda teie vabal valikul!
Samas on ainus võimalus sigaduste korral anda asjale avalik huvi, et ringkaitse vähegi mureneks.
Samas jälle- ka suur osa ajakirjanikest on üles ostetud, peale info edastamist järgnevad repressioonid, aga artiklit mitte. Isiklik kogemus.
Olukord on sürrealistlik!
Selle tagajärg ongi roosade kabinettide ülemvõim, punaste läkiläkidega poiste vargused, kodanike mõnitamine, ajuvabad nõuded jms, sest me tõesti oleme sattunud mingite psühhopaatide meelevalda.
Miks nii juhtus?
Mõtlemisvõime, empaatiatundega ja oma eriala valdavate inimeste üle kehtestati terror ja nad lahkusid, sest nende silme all oleks kui nende oma last vägistatud.
Tunne on sant, minul kaks korda tehtud valmis ilus ja töötav süsteem, korralagedus likvideeritud, rahvas rahul.
Siis saabub poliitik, kes teatab, et tema on nt "idee autor", kogu asja juhtinud ja nüüd võtab valmis asja üle, pasunad puhuvad, trummid põrisevad ja poliitik tuiab püünel paabulinnusuled taguotsa torgatud, tähtsalt ringi.
Ikkagi "Idee Autor" (alguses lõin ma Maa ja Taeva....".
Ja aastaga on sinu mitme aasta töö hävitatud, sest Suur Juht oskas küll püünel paterdada, aupaistes särada, aga asjaga ümber käia ei osanud, kas hakkas kohe varastama või pani omad ametisse ja alati lollimad kui ta ise.
See on valus ja lõpuks ikka lähed minema.
Sinu asemele tuleb nt mees, kes tellib suvel mitte kruusateedele aga asfaltteedele tolmutõrje, teadmata, mis on tolmutõrje ja püüdes pugeda poliitikute ees, tellides tolmutõrje nende elamiste eest mööduvatele asfaltteedele. Mitte kruusateedele!
Ei ole nali! Nii oligi!
Asi on väga hapu.
02:05 14.02.2020
kolm karu (registreerimata)
Re: Nõuded mis panevad kulme kergitama.
Hr Mait Millert, aga võtke ÜV punktid ühe mütsi alla ja tehke üleriigiline streik, nii poole aastane hoiatuslask vajadusel. Kui asja korralikult kommunikeerida, saavad endale normaalsemad tingimused nii ülevaatajad, kui ka on rahul, ja samas ka pooldavad teemat, kliendid. Tänasest maailmast võib seda kohe kindlasti õppida, et kui läbirääkimisi pidada pehmelt lihunikuga lamba vaatevinklist, ei muutu suurt midagi. Hakake vastu ja kui kui vastuhakk on mõistlik, siis on ka rahvas tervikuna teie selja taga, sest eelkõige puudutab see ametnike tegevus just inimeste kottimist, mitte ainult ÜV punkte ja nende raskusi. Siin on tegelikult rohkem osapooli kes nende repressioonide all kannatavad...
10:57 14.02.2020
Mait Millert (Laki tänava tehnoülevaatus)
Re: Nõuded mis panevad kulme kergitama.
Ka mina olen mõelnud kuidas kolm karu ja jänesed ja lambad terved ja hundid söönuks saavad. Kahjuks ei ole võimalik sest ÜLEVAATAJAD on oma palgamaksjatest TEHNOÜLEVAATAJATEST sõltuvad. Tehnoülevaatajad on ju ülevaatusärimehed kes nii nimetavad oma ühingut kuhu saab kuuluda ainult ärimees või tema esindaja. Pealegi oleme orjamentaliteediga rahvas kes koogutab ülemuste ees ja on vabatahtlikult ära andnud isegi oma Riigi iseseisvuse. Ainuke eestlane Brüsselis on ju Jaak Madison. Vaadake mis meie ümber toimub, kuidas rahvas näitab üles alandlikkust ja orjameelsust, ülemuste ees koogutamist ja teineteisele ärategemist. Oleks ülevaatajate liit siis oleks õhkõrn lootus midagi liikuma saada. Tegelikkuses leiab KOGU riigi peale paar kolm inimest keda teema tõsiselt huvitab. Tean millest räägin kuna olen teinud üleriigilisi üleskutseid ühineda, näiteks tegin facebook´is - Mait Millert created the group Tehnoülevaataja.
29. veebruar 2016. Ja oleks siis kasvõi ÜKS ülevaataja kolmesajast - ümmargune NULL. Siis kogunesime minu juurde "Veski Kõrts" ja meid oli 4 inimest ülevaatuspunktide omanikke ja kui nad kuulsid, et mina ei hakka asja juhtima siis lagunes see punt. Suurimaks probleemiks pean MTÜ Eesti Tehnoülevaatajate liit pidamist ülevaatajaid esindavaks organisatsiooniks riigiametnike poolt ja seda nad kohe kindlsti ei ole. Tegemist on ülevaatusärimeestest vanemate pässide koguga (olen ise samuti 62 aastane päss kes on kuulunud kunagi sinna liitu) kus käib pigem eneseimetlemine kui tehnoülevaatuse mõistusepärane arendamine. Hea näide TÜL efektiivsusest on see kui nemad so. 32 ülevaatuspunkti omanikku said ülevaatusmäärusele 8 parandusettepanekut ja mina üksi tegin samale 192 parandusettepanekut. Seejuures oli neil üks "asjalik" määruseparandus - lubada pikema varrega haamrit... Arvan, et kui nad oleksid piisavalt asjalikud siis ei oleks täna mittevajalikke videokaameraid ostetud eraettevõtjate rahadega Maanteeameti jaoks, kui nad oleksid tõsiseltvõetavad siis ei oleks me pidanud ostma kalleid aeglusteid mida ei saa kasutada enamus ülevaatuseid. Kui nad seisaksid ülevaataja eest ihu ja hingega siis ei oleks nii mõnigi ülevaataja saanud kriminaalkorras karistatud. Kuna 10 aastat tagasi TÜL ei võtnud mind kuulda tegemaks pöördumist riigi vastu kaamerate temaatikas siis ei jäänud muud üle kui koos naaberülevaatuse omanikuga kahepeale pöördusime riigikogu majanduskomisjoni poole vastava kirjaga. Kui TÜL juhataja sai sellest teada siis juhatus istus kiiruga maha ja vorpis valmis oma kirja, et mitte välja paista uimaste kanadena, aga kuna ei olnud aega asja arutada TÜL liikmetega siis kinnitati kirja sisu juhatuse nimel... Tegelikkuses ma ei pahanda TÜL peale sest sealt on palju häid asju tulnud aga ikka ärimehe vaatevinklist sest neil enamus hääletasid isegi alatult salajase testülevaatuse poolt, minul on hääletusprotokoll olemas. Olgu nendega kuidas on AGA riigiametnikud on kas pimedad või juhmid kui ei taipa, et ülevaatusarengutesse peab kaasama ka neid kes praktiliselt kontrollivad masinaid! Nüüd siis ainukesena autosid kontrollivatest ülevaatajatest võitlengi tuuleveskitega ja oletan, et võib asjal jumetki olla kui meie otsesed ülemused vahetuvad kui asi antakse tehilise järelvalve ametile sest sellise ettepaneku olen teinud valitsuskoalitsiooni erakonnale.
11:29 14.02.2020
Minu väljasöömise lugu (registreerimata)
Re: Nõuded mis panevad kulme kergitama.
Ma unustasin ühe väga tähtsa seiga.
Kui uus ametnik tuleb tööle, selgitatakse temale mitte just otsesõnu, aga nii, et ta saab aru, et talle on keelatud oma vigu tunnistada! Ka siis, kui ta ise aru saab, et ta on teinud vea.
Asutuses ei eksita kunagi, ametnik on ilmeksimatu ja kodanik on loll!
Kodaniku kaeblemistele tuleb vastata nii lakooniliselt kui võimalik, nii ebaselgelt kui võimalik ja vastuses vastust olema ei peagi, peab olema andmebaasis märge "vastatud".
Aga- kui tuleb nt kodaniku esindajalt, nt vandeadvokaadilt mingi kiri, istuvad asutuse juristid peadpidi koos või on selleks palgatud spetsiaalne inimene ja vastus võib olla pikk ka 10 lehekülge, kuid ei tohi sisaldada selget vastust!
Sest iga midagi lubav vastus on kohustustega siduv dokument! Peale sellise väljastamist tuleb end liigutama hakata ju!
Seega on vastuses "arutame, võtame teadmiseks, võtame plaani..." jms soga, aga millal- no ei tea.
Või "täname juhtimast tähelepanu...", mis samuti andmebaasis kvalifitseerub kui "vastatud".
See on demagoogia, ükskõiksuse, alatuse jms kõrgeim pilotaaž!
Olen ise kokku puutunud kordi tibidega, kes hakkavad mingeid kodanikele täitmiseks tehtud eeskirju muutma lihtsalt seepärast, et markeerida töötegemist.
Aga nad ei tea, mida täpselt muudavad, missugused on seadused, missugune on eluline osa tegelikkuses.
Julgen arvata, et seal Maanteeametis võib olla samasugune olukord, sest mingit tegevust ju peab näitlema. Kasvõi "Kaarepere Portaali" tegema.
Või omavahel itsitades Millertitele mingeid mõttetuid kohustusi korraldama.

Foorumisse postitamiseks peavad küpsised (cookies) olema lubatud.

FOORUMI REEGLID

Juhime tähelepanu, et foorumi kasutamisel tuleb järgida Kasutustingimuse punktis 7 toodud piiranguid Sisu lisamisel. Nende piirangute täpsustamiseks ja neile lisaks on Haldaja kehtestanud Lisatingimused foorumi kasutamiseks järgmiselt:

VASTA TEATELE

Nimi
Teema 
Pildid + lisa pilte
Sisu
Soovin vastuseid   e-postile:
Kontrollkood
Sisesta pildil nähtav kood. Registreerinud kasutajad ei pea seda tegema.