Sisene

Foorumid

Küsimused ja arvamused automarkidest

foto@auto24.ee

Tehnika

Sõidukite modifitseerimine ja tuunimine

Mototehnika

Teised sõidukiliigid

Muud foorumid

Autosport

TEEMA: ÜHESUUNALISEL TEEL VASTASSUUNAS SÕITVALE MASINALE

10:55 19.04.2005
AQ (registreerimata)
Ühesuunalisel teel vastassuunas sõitvale masinale tuleb teed anda :)
Üks huvitav riigikohtu lahend, kus asi saadeti küll ringkonda tagasi, kuid ...

kui keerad kõrvalteelt ühesuunalisele peateele, kus liigub vastasuunas (st LE rikkuv) sõiduk, siis tuleb talle teed anda!

asjast:

Riigikohtu tsiviilkolleegiumi 13. aprilli otsus AS Advokaadibüroo Paul Varul vs ERGO Kindlustuse AS (3-2-1-26-05) on oluline liikluseeskirja §-i 159 tõlgendamise seisukohalt, mille järgi reguleerimata eriliigiliste teede ristmikul peab kõrvalteel sõitev juht andma teed juhile, kes läheneb ristmikule või liigub sellel mööda peateed, sõltumata viimase sõidusuunast. Kõrvalteelt peateele sõitev juht peab andma teed peateel liiklejale, sõltumata viimase sõidusuunast, ka siis, kui tegemist ei ole kahesuunalise peateega. Samuti kordab kolleegium selles lahendis taas, et mitme suurema ohu allika valdaja poolt ühiselt neile endile kahju tekitamise korral omab suurema ohu allikate valdajate tsiviilvastutuse kindlaksmääramisel tähtsust iga suurema ohu allika valdaja süü kahju tekitamisel. http://www.nc.ee/klr/lahendid/tekst/RK/3-2-1-26-05.html
12:09 19.04.2005
wigur (registreerimata)
Re: Ühesuunalisel teel vastassuunas sõitvale masinale tuleb teed anda
Kõrvalteelt peateele keerates tuleb seal liikuvale sõidukile ALATI teed anda. Pole oluline, mis suunas ta liigub ja mis suunaline peatee on.

Selleks, et asi oleks üheselt lahendatud, peaks LE-s olema paragraaf.
Ühesuunalisel tänaval vastassuunas liikumisel tuleb vastutulevatele ja kõrvalteelt lähenevatele sõidukitele teed anda.

Ennem seda peab muidugi olema paragraaf, et ühesuunalisel teel vastassuunas liikumine on keelatud!

Nii et jällegi üks auk meie liiklusseadustikus. Seda öeldi, et liiuda vastassuunas ei tohi, kuid vastassuunas liikumine ise on reguleerimata.
12:15 19.04.2005
Passat 2000 (registreerimata)
Re: Ühesuunalisel teel vastassuunas sõitvale masinale tuleb teed anda
Ei saandki aru
....21. märtsil 2002. a sõitis A. Kaljurand Tallinnas mööda Tina tänavat ning hakkas pöörama Vilmsi tänavale. Vilmsi tänav on muudetud ühesuunaliseks ning lubatud sõidusuund on Tina tänavalt Vilmsi tänavale pöörates vasakult paremale.

Kuda see käib, et pöörad vasakult paremale. Tavaliselt lähed nagu suhteliselt otse, enne kui pöörad kas vasakule või paremale. Ega sest juristide keelest muidu aru saa kui kooli minna.
13:50 19.04.2005
ddig
Re: Ühesuunalisel teel vastassuunas sõitvale masinale tuleb teed anda
To P2000:

Esimesel lugemisel tundus mulle kah see lause segane aga paari koma kasutamisega peaks päris selgeks saama!

"Vilmsi tänav on muudetud ühesuunaliseks ning lubatud sõidusuund on, Tina tänavalt Vilmsi tänavale pöörates, vasakult paremale."
14:02 19.04.2005
R.K. (registreerimata)
Re: Ühesuunalisel teel vastassuunas sõitvale masinale tuleb teed anda
ei saa nagu üldse probleemist aru, kui on tee andmis kohustus, siis pole ju vahet, mis suunast tulijale, keegi võib ju tagurdada või operatiivsõiduk võib sõita?
14:52 19.04.2005
ddig
Re: Ühesuunalisel teel vastassuunas sõitvale masinale tuleb teed anda
"keegi võib ju tagurdada või operatiivsõiduk võib sõita?"

Ühesuunalisel teel tohtis vanasti tagurdada vaid manöövriks ning operatiivsõidukil peaks sellises olukorras olema sisse lülitatud ka helisignaal!

Olen ise väga palju mõtelnud sellise olukorra peale ja leian, et süüdi peaks jääma see, kes esimesena eeskirja rikkus.
Iseenesest võib selline olukord tekkida ka kahesuunalisel teel, kui nt. paremalt lähenev sõiduk parasjagu põikab mööda mingist takistusest, kuid siis on ka teeandmiskohustusega liiklejal alust sealt poolt sõidukit oodata.
Konkreetses olukorras on ka paremalt poolt tulevat sõidukit üsna raske märgata, sest kõnnitee on seal vaid pool meetrit lai ja piirneb maja seinaga (elasin antud kohast 100m kaugusel 21 aastat).
15:12 19.04.2005
R.K. (registreerimata)
Re: Ühesuunalisel teel vastassuunas sõitvale masinale tuleb teed anda
see, kui palju tohib tagurdada ja kas op.sõidukil peab olema sisse lülitatud helisignaal või mitte ei puutu üldse asjasse, see lihtsalt näiteks toodud. asja paneb paika ikka tee andmis kohustus.
15:24 19.04.2005
stev (registreerimata)
Re: Ühesuunalisel teel vastassuunas sõitvale masinale tuleb teed anda
tagurdades pead andma kõigile teed
15:35 19.04.2005
ddig
Re: Ühesuunalisel teel vastassuunas sõitvale masinale tuleb teed anda
Paneb paika või mitte olenebki väga palju sellest kummalt poolt asja vaadata.
Keegi ilmselt ei tahaks tunnistada, olles liikunud ühesuunalisel teel vastasuunas, et olin jah loll ja olen süüdi.
Mina ilmselt raiuksin samuti, et sa pidid teed andma ja nii edasi aga enesetunne oleks kindlasti päris nigel, antud juhul võiks kasutada sõna "odav".

Seaduste vastu üldjuhul ei saa, seda eriti juhul kus on olemas pretsedendid sarnaste juhtumite käsitlemises, kuid minu moraalsete ja loogiliste arusaamade järgi peaks sellises juhtumis, nagu juba mainitud, süüdi jääma pigem see kes rikkus esimesena.
Kuna üldjuhul on kõik liiklusõnnetused halbade juhuste kokkulangevused (v.a. arulagedast kihutamisest tingitud), siis võiks antud juhtumi puhul rakendada ka sega- ehk jagatud süüd, kuna kokkuvõttes siiski mõlemad eksisid liikluseeskirja vastu.
15:44 19.04.2005
spit (registreerimata)
Re: Ühesuunalisel teel vastassuunas sõitvale masinale tuleb teed anda
Liiklusseaduse $173 lõige 4 punkt 6 sätestab: Ühesuunalisel teel võib tagurdada vastupidises suunas, kui liiklejal on piisavat raha ja hea advokaat.
16:16 19.04.2005
klamsa
Re: Ühesuunalisel teel vastassuunas sõitvale masinale tuleb teed anda
Operatiivsõiduki kohta niipalju, et neil peavad küll vilkurid töötama, kuid helisignaali neil kohustuslik ei ole. Nii et tuleks enne manöövrit mõlemale poole vaadata, mis siis, et terve mõistuse järgi ühelt poolt kedagi tulla ei tohiks.
Pealegi arvestades seda, mismoodi meil tihtipeale liiklusmärgid paigaldatud on (või on märk metallikrattide poolt hoopis minema tassitud), ei ole üldse võimatu, et inimene, kes antud kohta eriti ei tunne, võib kogemata "telliskivi" alt sisse sõita ja rahumeeli vastasuunas kulgeda, teadmata, et ta eeskirju rikub.
16:31 19.04.2005
jl (registreerimata)
Re: Ühesuunalisel teel vastassuunas sõitvale masinale tuleb teed anda
olen isegi parklast välja sõites Kreutzwaldi otsas(tartu ja kunderi vahel)ühesuunalisele teele ühel samamoodi liikuval autol peaaegu terve külje maha võtnud(mul oli pime nurk ka, ei näinud).Teine autojuht tahtis veel suurest häbitundest kohapeal asja ära klaarida, st mulle peo peale sulas kohe maksta, kuid mõtlesin et lähen parem kindlustusse.
Seal aga tehti asi kahepoolseks süüks ja ei saanud me kumbki sentigi.
Siiamaani on muinulgi tunne et mullegi tehti ülekohut...
19:12 19.04.2005
ErrVee (registreerimata)
Re: Ühesuunalisel teel vastassuunas sõitvale masinale tuleb teed anda
"Seal aga tehti asi kahepoolseks süüks ja ei saanud me kumbki sentigi."

huvitav, teises liiklusfoorumis on mitmepoolse süü korral kahjukandmine teistsuguse põhimõttega ( http://www.auto24.ee/foorum/foorum.php/tid=49500 )

"Mitmepoolse süü korral siiski ei kanna mitte pooled ise oma kahjusid, vaid tekkinud kahju hüvitatakse proportsionaalselt vastutuse ulatusega. St kui vastutuse ulatus on 50%, siis hüvitatakse kahju 50% ulatuses. Kui vastutuse ulatus on näiteks 80%, siis hüvitatakse sellele osalisele 20% ulatuses talle tekitatud kahju, teisele osalisele 80%."
09:33 20.04.2005
ddig
Re: Ühesuunalisel teel vastassuunas sõitvale masinale tuleb teed anda
"Pealegi arvestades seda, mismoodi meil tihtipeale liiklusmärgid paigaldatud on (või on märk metallikrattide poolt hoopis minema tassitud), ei ole üldse võimatu, et inimene, kes antud kohta eriti ei tunne, võib kogemata "telliskivi" alt sisse sõita ja rahumeeli vastasuunas kulgeda, teadmata, et ta eeskirju rikub."

Eks tulekski lähtuda konkreetsest olukorrast!
Kui kratid on märgi minema viinud, siis peaks kahju hüvitamine olema tee valdaja/haldaja või liikluskindlustusfondi mure.
Kui lihtsalt ei pannud liiklusmärki tähele või sattusid konkreetsele teelõigule hoopis üle haljasala ukerdades, ei ole see mingi vabandus, sest konkreetsel teelõigul kehtivate piirangute tundmine on vaid juhi vastutusel.

Operatiivsõidukitele kehtivaid nõudeid täpselt ei tea, riigiteatajast õnnestus leida selline dokument:
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=831328
Sealt võime lugeda, et alarmsõiduki juht peab tagama ohutuse.
Minu loogika järgi peaks olukorras, kus liigutakse sellises suunas, kust teised autojuhid ei oska sõidukit oodata, olema sisse lülitatud kõik sõiduki õigeaegset märkamist võimaldavad seadmed.

Konkreetse olukorra kohta veel:
Kui kõrvalteel liikuja, peab lähtuma parema käe reeglist ja veel millest iganes ning igal juhul teed andma ühesuunalisel teel ka vastassuunas liikuvale sõidukile, siis proovime kanda sama olukorra üle 300m Narma mnt. pool asuvale Raua ja Vilmsi tänava ristmikule. Oletame, et üks sõiduk sõidab Raua tänaval suunaga Pirita poole ja Vilmsi tänavalt läheneb talle paremalt poolt sõiduk. Raua tänaval liiklejal puudub anna teed märk, siis peaks seal kehtima samuti parema käe reegel!? Nagu me teame siis märki mis näitab ristumist ühesuunalise teega ei peeta millekski.
Ma pole kontrollinud aga eeldame, et ka Vilmsi tänava sellel nurgal puudub "telliskivi" nagu ta puudub paljude ühesuunaliste teelõikude algusest.
Kas ka seal paneksite süü vasakult lähenevale sõidukile? Mille poolest erineks sellel ristmikul juhtunud sarnane õnnetus konkreetses juhtumis kirjeldatust?
Teeandmise kohustus on sama, olenemata sellest kas see on reguleeritud märgiga või parema käe reegliga.
12:20 20.04.2005
jaanus (registreerimata)
Re: Ühesuunalisel teel vastassuunas sõitvale masinale tuleb teed anda
OP sõiduki juht ei tohi olla joobes ega ilma vastava kategooria juhiloata ,samuti tagama ohutuse endale ja teistele liiklejatele
17:42 18.03.2007
murelik (registreerimata)
Re: Ühesuunalisel teel vastassuunas sõitvale masinale tuleb teed anda
see on segane värk... kui mina sõidan ühesuunalisel teel ja tahan pöörata vasakule, samuti ühesuunalisele teele, kas pean reastuma vasakusse äärde ja sealt pöörde sooritama.
19:29 18.03.2007
x-krat (registreerimata)
Re: Ühesuunalisel teel vastassuunas sõitvale masinale tuleb teed anda
Selle vaidluse lõplikuks lahendiks jäi siiski, et 80% on süüdi ühesuunalisel teel vales suunas sõitja ja 20 % kõrvalteelt tulija!
23:09 18.03.2007
tuutu1 (registreerimata)
Re: Ühesuunalisel teel vastassuunas sõitvale masinale tuleb teed anda
to murelik. Loomulikult pead vasakpöörde eel vasakule äärele reastuma. Vastasel juhul sõidan mina vasakpoolselt rajalt otse ja sina pöörad parempoolselt vasakule.
12:01 19.03.2007
mg3 nr1 (registreerimata)
Re: Ühesuunalisel teel vastassuunas sõitvale masinale tuleb teed anda
Tundub ju loogiline, et trahvi saavad mõlemad - kumbki ei järginud LE.
Põhimõtteliselt võib analoogse paraleeli tuua, et peateel olija sõitis õiges suunas kuid oli purjus ja teine sõidab talle kõrvalteelt ette.
Teooreetiliselt ei oleks tohtinud purjus seal ju olla, seega õnnetust poleks toimunud...
03:24 10.04.2007
Kenguru
Re: Ühesuunalisel teel vastassuunas sõitvale masinale tuleb teed anda
Nojah, ei tea, kas ikka tasub sellist sõidustiili näiteks Majaka Põik/Pae/Kiive ristmikul. Vasakpöördeks Pae tänavale ju üks rida, aga tegelikkus on midagi muud. Kui just traktoriga ei sõida, siis tasuks ettevaatlik olla.
10:18 10.04.2007
vass2 (registreerimata)
Re: Ühesuunalisel teel vastassuunas sõitvale masinale tuleb teed anda
üleelmisele: see paralleel alkoholijoobes sõitmise kohta ei ole õige, joobe ja liiklusõnnetuse põhjustamise vahel ei ole mingit seost, kui peateel liikuv juht oleks samas kohas sõites kaine olnud, siis kõrvalteelt ettesõitev auto oleks ikkagi kokkupõrke põhjustanud. Põhjuslik seos joobes oleku ja liiklusõnnetuse põhjustamise vahel puudub, see on kõrvalteelt ettesõitja liiklusrikkumise ja kahju põhjustamise vahel. Antud juhul on kahju põhjustamises 100% süüdi kõrvalteelt ettesõitja ja peateel liikunud, kuigi joobes juhile hüvitatakse tekkinud kahjud. Karistada saab teda vaid joobes juhtimise eest.

Foorumisse postitamiseks peavad küpsised (cookies) olema lubatud.

FOORUMI REEGLID

Juhime tähelepanu, et foorumi kasutamisel tuleb järgida Kasutustingimuse punktis 7 toodud piiranguid Sisu lisamisel. Nende piirangute täpsustamiseks ja neile lisaks on Haldaja kehtestanud Lisatingimused foorumi kasutamiseks järgmiselt:

VASTA TEATELE

Nimi
Teema 
Pildid + lisa pilte
Sisu
Soovin vastuseid   e-postile:
Kontrollkood
Sisesta pildil nähtav kood. Registreerinud kasutajad ei pea seda tegema.