Mootorsaanid

Foorumid

Küsimused ja arvamused automarkidest

foto@auto24.ee

Tehnika

Sõidukite modifitseerimine ja tuunimine

Mototehnika

Teised sõidukiliigid

Muud foorumid

Autosport

TEEMA: MOOTORSAANI JUHILOAD

22:39 21.10.2013
praximus1
Mootorsaani juhiload
mis lube on vaja et mootorsaaniga saaks sõita talvel linnas maanteepeale ja kas üldse tohib ?
23:43 21.10.2013
öö (registreerimata)
Re: Mootorsaani juhiload
Saaniga ei võigi sõita tänavatel. Sa võid teid küll ületada aga mööda teed sõita ei või ja mingeid lube vaja küll pole.
23:45 21.10.2013
rega saan ära (registreerimata)
Re: Mootorsaani juhiload
loll nagu öö?saaniga võib vabalt sõita mööta tänavat!!!
00:22 22.10.2013
tark nagu päev (registreerimata)
Re: Mootorsaani juhiload
Mootorsaani juhil peab olema mistahes kategooria mootorsõiduki juhtimise õigus (st auto, mootorratta või traktori juhtimisõigus) ja järelevalveametnikule esitamiseks liiklemisel alati kaasas vastav juhiluba.

Liiklusseaduse alusel on mootorsaaniga teel liiklemine keelatud, va tee ületamine. Lubatud on sõita lumega kaetud teel tingimusel, et see ei ole teistele mootorsõidukitele ajutiselt läbitav. Teed võib ületada tingimustel, et tee on mõlemale poole piisavalt nähtav.
07:21 22.10.2013
............... (registreerimata)
Re: Mootorsaani juhiload
Miks ma teel sõita ei tohi ? Saan on registris, liikluskindlustus makstud ? Ilmselgelt ma ei sõidaks mööda kuiva asfaldi või kruusa nii, et tolmu ja sädemepilv taga.
11:59 22.10.2013
. (registreerimata)
Re: Mootorsaani juhiload
miks, miks, miks? aga sellepärast, et mootorsaan ei vasta Eesti teedel kehtivale LE-le. Tee tiir ümber saani saad aru!
12:18 25.10.2013
.................... .. (registreerimata)
Re: Mootorsaani juhiload
No ehk räägid siis meile ka miks ? Kui saanile väljastatakse reg. number, kehtiv TÜV, ning kindlustus ? Mootor on ?, tuled-viled on ? Sõidab, seisma jääb ? Tegemist on muu liikursõidukiga ? Tegemist on samasuguse sõidukiga nagu ATV(väiketraktor, lihtsalt 4 ratta asemel on lint ja 2 suuska, sõitmise eripära on lihtsalt see, et vajab vastavat aastaaega.
Aga räägid ikkagi meile ära, miks ma ei tohi sellega avalikel teedel liigelda ?
13:03 25.10.2013
PK (registreerimata)
Re: Mootorsaani juhiload
§ 153. Maastikusõidukiga liiklemine

(1) Maastikul, välja arvatud ranna ja kalda piiranguvööndis, võib maastikusõidukiga sõita või seda parkida üksnes maaomaniku või -valdaja loal. Ranna ja kalda piiranguvööndis võib maastikusõidukiga sõita ning parkida looduskaitseseaduses sätestatud korras.

(2) Kaitsealal ja püsielupaigas reguleerib maastikusõidukiga sõitmist kaitse-eeskiri.

(3) Kohalikul omavalitsusel on õigus kehtestada kohaliku omavalitsuse üksuse territooriumil täiendavaid nõudeid maastikusõidukite liiklemisele.

(4) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud luba ei nõuta:
1) politsei- ja tollitöötajatelt ametiülesannete täitmisel;
2) haige toimetamisel haiglasse;
3) päästetööde tegijatelt;
4) muudel juhtudel, mis on seotud ametiülesannete täitmisega (nagu elektri- ja sideliinide hooldus- ja parandustööde tegemine või muud sellised tegevused).

§ 154. Maastikusõidukiga liiklemise keeld

(1) Maastikusõidukiga ei tohi sõita teel, välja arvatud jõgede, teede ja muude takistuste ületamiskohtades ning lumega kaetud teel, mis ei ole mootorsõidukitele ajutiselt läbitav, ning teel, kus seda lubab sellekohane liikluskorraldusvahend.

(2) Maastikusõidukiga võib teed ületada tingimustel, et tee on mõlemale poole piisavalt nähtav, sellega ei tekitata ohtu teel liiklejatele ja sõidutee ületatakse kõige lühemat teed mööda. Teel sõites peab maastikusõidukijuht andma teed teistele liiklejatele.

(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud liiklemise keeld ei kehti käesoleva seaduse § 153 lõikes 4 loetletud juhtudel.
13:09 25.10.2013
siiski (registreerimata)
Re: Mootorsaani juhiload
§ 154. Maastikusõidukiga liiklemise keeld
(1) Maastikusõidukiga ei tohi sõita teel, välja arvatud jõgede, teede ja muude takistuste ületamiskohtades ning lumega kaetud teel, mis ei ole mootorsõidukitele ajutiselt läbitav, ning teel, kus seda lubab sellekohane liikluskorraldusvahend.
(2) Maastikusõidukiga võib teed ületada tingimustel, et tee on mõlemale poole piisavalt nähtav, sellega ei tekitata ohtu teel liiklejatele ja sõidutee ületatakse kõige lühemat teed mööda. Teel sõites peab maastikusõidukijuht andma teed teistele liiklejatele.
13:46 25.10.2013
............... (registreerimata)
Re: Mootorsaani juhiload
No vot, nüüd on asi selge. Ühesõnaga on saani passis: Maastikusõiduk ja see paneb piirangud.
Miks küsisin üldse, meie kandis sõidetakse talve päris usinasti saanidega (kõik registris jne.)
18:15 09.11.2013
To ...... (registreerimata)
Re: Mootorsaani juhiload
Sa oled loll,või mängid lolli.Kus sul saanil tüv ja liikluskindlustus on,kus sa neid saad ja mis maksavad.
21:09 26.11.2013
Saanimees.ee (registreerimata)
Re: Mootorsaani juhiload
Tulge üle,saanimees.ee