Muud pildid

Foorumid

Küsimused ja arvamused automarkidest

foto@auto24.ee

Tehnika

Sõidukite modifitseerimine ja tuunimine

Mototehnika

Teised sõidukiliigid

Muud foorumid

Autosport

TEEMA: PILT LIIKLUSTEOORIA õPIKUST

22:03 19.07.2015
laup2ev
Pilt liiklusteooria õpikust
Oleks hea kui keegi teadjam viitsiks selgitada pildilolevat situatsiooni.

Kuna ise alles õpin teooriat siis praegusel hetkel ajab see pilt veidi segadusse.
Kumma teega on tegu? Kas ikka kindlasti asulavälise teega?

Küsin sellepärast et minuteada ei tohiks asulavälisel teel sõites kasutada sõiduks vasakpoolset pärisuunalist sõidurada juhul kui parempoolne on vaba.

Et siis selle järgi otsustades tundub et tegu on asulateega kus teatavasti tohib liigelda kõikidel pärisuunalistel sõiduradadel ning mööduda eessõitvast sõidukist parempoolset sõidurada kasutades. Kuid miks sel juhul viidatakse möödasõidu keelule?

Mulle tundub et tegu on siis ikka asulavälise teega kus juhid lihtsalt sõidavad vasakpoolsel sõidurajal hoolimata sellest et liiklusseaduses on säte mis seda keelab (LS§ 45 lg8)

See on ekraanitõmmis õppevideost, kuid pildiloleva situatsiooni kohta seal videos selgitus puudub.
Olen märganud et näiteks liiklustestides on mitmeid nn. "konksuga" teste kus pead väga tähelepanelik olema. Kas ehk on ka sellel pildil mingi "konks" sees, millest ma aru pole saanud?
Kuid ilmselt on see siiski lihtsalt video autori poolt niimoodi sattunud ja mingit konksu seal pole.
22:45 19.07.2015
asdfsdf (registreerimata)
Re: Pilt liiklusteooria õpikust
Möödumine ja möödasõit ei ole sama tähendusega.
22:48 19.07.2015
ˇ (registreerimata)
Re: Pilt liiklusteooria õpikust
liiklusseaduses on kirjas:
§ 51. Möödasõit

(1) Eesliikuvast sõidukist tohib juht mööda sõita vasakult. Kui eesliikuv sõiduk pöörab vasakule või tagasi ja see on selgelt arusaadav, tuleb sellest mööda sõita paremalt.

ja see ongi kogu vastus. kui sul töllerdab taoline teisel rajal uimerdav tegelane ees, siis ümber reastuda paremale, sõita mööda ja taas vasakule reastuda sa ei tohi. et aga reaalne elu on teistsugne, siis konkreetses olukorras teed omad otsused ise...
22:50 19.07.2015
ˇ (registreerimata)
Re: Pilt liiklusteooria õpikust
möödumise kohta on jutt selline:
§ 54. Möödumine

(1) Vastusõitvast sõidukist tuleb mööduda paremalt. Ristmikul võivad vastastikku vasakule pööravad juhid mööduda üksteisest vasakult, olles eriti tähelepanelikud.

(2) Vastusõitvast sõidukist möödumisel tuleb kitsal sõiduteel hoiduda võimalikult paremale, vajaduse korral võib sõita teepeenrale.

(3) Kui möödumine on raskendatud takistuse tõttu, peab teed andma juht, kelle ees takistus on.

(4) Liiklusmärgiga tähistatud langul peab takistuse juures teed andma laskuv juht.

(5) Pärisuunavööndis ei tohi ees sõitvast sõidukist mööduda käesoleva seaduse § 52 lõike 2 punktides 1 ja 2 nimetatud juhtudel.

https://www.riigiteataja.ee/akt/117032011021#para51