Tehnoülevaatus

Foorumid

Küsimused ja arvamused automarkidest

foto@auto24.ee

Tehnika

Sõidukite modifitseerimine ja tuunimine

Mototehnika

Teised sõidukiliigid

Muud foorumid

Autosport

TEEMA: UDUTULED

08:34 02.08.2023
tobiwall
Udutuled
Tere .
Tean, et siit foorumist on juba mitu korda sarnast juttu läbi käinud kuid siiski suur küsimus.
Kui auto on aastast 1988 ja autol puudub tehase poolt tagumine udu tuli ehk pole salongis lülitit ega tagatules eraldi lampi kas pean nüüd mina selle sinna lisama või ei pea? Kuna tegin auto tagumist otsa ümber pisut siis uued tuled seal millel ka puudub udutule koht.
Või pean ülevaatusele kaasa võtma originaalid ja näitama, et need juba tehasest puudu?
09:25 02.08.2023
Deus
Re: Udutuled
Pead lisama. Lisaks on tagumisel udutulel omad tingimused ehk ei pääse lihtsalt lüliti ja pirni lisamisega. Peast ei mäleta enam täpselt. Mul kuskil arvutis on isegi algeline skeem selle jaoks olemas aga sinna taha ma ei satu mõnda aega veel, äkki keegi teine aitab välja. Markol äkki on skeem kuskil alles, ma talle kunagi saatsin üle vaatamiseks.
09:45 02.08.2023
ddig
Re: Udutuled
Viimane info üv punktist on selline, et tagumine udutuli on nõutav alates 98a autodel.

Mul ühel 97a autol vahetati vasakpoolne tagatuli ning ilmselt oli kusagilt saadud kehvemapoolse liiklusega riigi auto küljest, sest sellel puudus udutule kohal pirnipesa. Korduvalt sai sellega ka ülevaatusel käidud ning iga kord sama jutt - pole nõutud.

Muudetud 2.8.23 09:49

10:22 02.08.2023
looder 23 (registreerimata)
Re: Udutuled
deus võiks lisada mingi seadusliku viite ka oma väitele, et pead lisama.

Mootorsõiduki ja selle haagise tehnoseisundile ja varustusele esitatavad nõuded

Kood 216. Tagumised udutule laternad

Nõuded: 1) 1994. a või hiljem valmistatud M, N ja O kategooria sõidukitel peab taga olema üks või kaks E-reegli nr 38 või direktiivi 77/538/EMÜ nõuetele vastavat tagumist udutule laternat ja nende paigutus peab vastama E-reegli nr 48 või direktiivi 76/756/EMÜ nõuetele;

2) tagumiste udutule laternate kaugus lähimast piduritule laternast peab olema vähemalt 100 mm (mõõde «100 min.» on esitatud joonisel 19 ühe võimaluse näitena). Kui sõiduki taga on üks udutuli, peab see asuma tagant vaadates sõiduki sümmeetriateljel või sellest vasakul, vastavuses joonisega 30;Joonis 19. Tagumiste udutule laternate asukohad.

3) tagumiste udutulede värvus peab olema punane;

4) tagumise udutule laterna valgusava pind ei tohi ületada 140 cm2;

5) tagumised udutuled võivad lülituda koos eesmiste lähi-, kaug- ja udutuledega;

6) 1994. a või hiljem valmistatud sõidukil on lubatud kasutada ainult või tähisega tagumisi udutule laternaid, mille hajutiklaasil on «F» täht (Hollandi tüübikinnituse korral täht «B»).

ei ole kuskil öeldud, et peab lisama.
10:37 02.08.2023
Mahno3 (registreerimata)
Re: Udutuled
Seaduslikku viidet otsida ei viitsi, aga 96 aasta cherokee läks Maitene üv punktist ilma tagumise udutuleta läbi. Algul nõuti, siis uuriti pabereid ja vabandati, et nõutav alates 1998 alles. Samamoodi ei olnud ei tuld, ega lülitit.
11:33 02.08.2023
Deus
Re: Udutuled
Ma ka ei viitsi seda ark pdf'i telefonis läbi lugeda. Hea et siin teised aastaarve on välja toonud. Mul kokkupuuted 2001+ murikamaalastega, nende kõik omanikud on selle kadalipu läbi käinud ja lisatule juurde toppinud.
Küsimus oli esitatud, et kas peab? Kindlanpeale minek on öelda, et JAH, PEAB, kui öelda, et ei pea. 1980 aasta masinat ei saadeta pikalt ülevaatusel, kui seal on see tuli olemas, mis siis, et ei pea olema.
17:26 02.08.2023
ddig
Re: Udutuled
Ehk paneks oma "väidetele" ikka allikaviite kah juurde. KEHTETUtest AKTidest teksti siia kopeerimine tekitab vaid SEGADUSt.

looder 23 viidatud tekst pärineb ilmselt 2001a dokumendist: https://www.riigiteataja.ee/akt/85417

Hetkel kehtivast selliseid kuupäevi ei leia:
https://www.riigiteataja.ee/akt/105072023278
17:33 02.08.2023
tobiwall
Re: Udutuled
Käisin kahes ülevaatuspunktis uurimas.
Mõlemad ütlesid, et kui auto on vanem kui 94 aasta väljalase siis ei pea lisama.
17:34 02.08.2023
lumehelbeke liuglemas (registreerimata)
Re: Udutuled
kehtivas lisas1
6. Alates 1. jaanuarist 1998. a esmaregistreeritud M, N ja O kategooria sõidukil peab taga olema üks või kaks E-reegli nr 38 või direktiivi 77/538/EMÜ nõuetele vastavat tagumist udutulelaternat ja nende paigaldus peab vastama E-reegli nr 48 või direktiivi 76/756/EMÜ nõuetele. Alates 1. jaanuarist 1996. a esmaregistreeritud L2e, L3e, L4e, L5e, L6e ja L7e kategooria sõidukile paigaldatud tagumine udutulelatern peab vastama E-reegli nr 38 või direktiivi 77/538/EMÜ või 97/24/EÜ nõuetele ja selle paigaldus peab vastama E-reegli nr 53 või direktiivi 2009/67/EÜ nõuetele. Tagumisele udutulelaternale peab olema kantud tähis F või F1 või F2.
18:32 02.08.2023
Deus
Re: Udutuled
Äkki keegi seletaks need direktiivid ka siis juba pikalt lahti, et millal põlema tohib minna, millal kustuma ja millal ta kohe ei tohi tööle hakata?
Algeline joonis on siin: https://i.imgur.com/gC8z7qc.png
19:27 02.08.2023
xxxxxxl (registreerimata)
Re: Udutuled
Kood 208. Tagumine udutulelatern
1. L2e, L3e, L4e, L5e, L6e ja L7e kategooria sõidukile ja enne 1. jaanuarit 1998. a
esmaregistreeritud M, N ja O kategooria sõidukitele võib paigaldada ühe või kaks tagumist
udutulelaternat. Enne 1. jaanuarit 1998. a esmaregistreeritud M, N, O ja enne 1. jaanuarit
1996. a esmaregistreeritud L2e, L3e, L4e, L5e, L6e ja L7e kategooria sõiduki tagumine
udutulelatern peab vastama valmistaja poolt ettenähtule. Tagumise udutulelaterna
paigaldamine L1e kategooria sõidukile on keelatud.
2. M, N, O, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e ja L7e kategooria sõiduki tagumise udutulelaterna
kaugus lähimast piduritulelaternast peab olema vähemalt 100 mm. Kui sõidukil on üks
tagumine udutulelatern, peab see asuma tagant vaadates sõiduki keskpikitasapinnal või
sellest vasakul. Kui L2e, L5e, L6e ja L7e kategooria sõidukil on kaks tagumist
udutulelaternat, peavad need asetsema sümmeetriliselt keskpikitasapinna suhtes ja laternate
valgusavade siseservade vaheline kaugus peab olema vähemalt 600 mm, kuid sõidukil, mille
laius on väiksem kui 1300 mm, võib kaugust vähendada 400 mm-ni.
3. M, N, O, L2e, L5e, L6e ja L7e kategooria sõiduki tagumise udutulelaterna kõrgus
teepinnast peab olema vähemalt 250 mm, kuid ei tohi ületada 1000 mm. Erandina võib N3G
kategooria sõidukil kõrgust suurendada kuni 1200 mm-ni. L3e ja L4e kategooria sõiduki
tagumise udutulelaterna kõrgus teepinnast peab olema vähemalt 250 mm, kuid ei tohi
ületada 900 mm.
4. Tagumise udutule tekitatud valgusvihk peab olema punase värvusega.
16
5. Tagumine udutuli võib lülituda ainult siis, kui lähi-, kaug- või eesmised udutuled on sisse
lülitatud ja olema väljalülitatav sõltumatult teistest tuledest.
6. Alates 1. jaanuarist 1998. a esmaregistreeritud M, N ja O kategooria sõidukil peab taga
olema üks või kaks E-reegli nr 38 või direktiivi 77/538/EMÜ nõuetele vastavat tagumist
udutulelaternat ja nende paigaldus peab vastama E-reegli nr 48 või direktiivi 76/756/EMÜ
nõuetele. Alates 1. jaanuarist 1996. a esmaregistreeritud L2e, L3e, L4e, L5e, L6e ja L7e
kategooria sõidukile paigaldatud tagumine udutulelatern peab vastama E-reegli nr 38 või
direktiivi 77/538/EMÜ või 97/24/EÜ nõuetele ja selle paigaldus peab vastama E-reegli nr
53 või direktiivi 2009/67/EÜ nõuetele. Tagumisele udutulelaternale peab olema kantud tähis
F või F1 või F2.
7. Tagumine udutulelatern ei ole kohustuslik M, N ja O kategooria sõidukil:
7.1. mis on saadud pärandvarana;
7.2. mis kuulub ümberasujale;
7.3. mis on välisriikide diplomaatiliste esinduste ja nende välisriikide kodanikest töötajate
omanduses või valduses;
7.4. mis on rahvusvahelise sõjalise peakorteri, välisriigi relvajõudude, tsiviilkoosseisu ja
nende välisriikide kodanikest liikmete omanduses või valduses;
7.5. mis on lepingulisel tööl olevate välisriikide kodanike omanduses või valduses.
22:21 04.08.2023
Viimase postitaja viimane märg (registreerimata)
Re: Udutuled
Narvas kus pooled elanikud on välismaalased, venemaa kodanikud, neile on erandid lubatud.