Registreeri

Eesti Autospordi Liit

Eesti Kardiliit

 

auto24 TALENDID RAJALE

Üldjuhend

2016

 

SISUKORD 

 

 1. KORRALDUS
 2. ÜLDISED KOHUSTUSED
 3. VÕISTLUSTELE REGISTREERUMINE JA VÕISTLUSTE TOIMUMISAJAD
 4. OSAVÕTUTASUD
 5. VÕISTLEJAD
 6. ÜLDISED TINGIMUSED
 7. ÜLDINE OHUTUS
 8. SIGNAALLIPPUDE TÄHENDUS
 9. OSAVÕTJATE KOOSOLEK
 10. SOOJENDUS-, KVALIFIKATSIOONI- VÕI FINAALSÕIDU PEATAMINE
 11. STARDIRIVI MOODUSTUMINE
 12. STARDIPROTSEDUUR
 13. FINIŠ
 14. TULEMUSED
 15. ÜLDISED SÕIDUREEGLID RAJAL
 16. MÖÖDASÕIT
 17. RINGIGA MÖÖDASÕIT
 18. KARDI PEATAMINE VÕIDUSÕIDU AJAL
 19. REEGLID MÄÄRUSTEVASTASE SÕIDU VÄLTIMISEKS
 20. PROTESTID
 21. ŽÜRII POOLT MÄÄRATAVAD KARISTUSED
 22. AUTASUSTAMINE
 23. VÕISTLUSMÄÄRUSTE KOHALDAMINE JA TÕLGENDAMINE

 

1.      KORRALDUS

1.1. 2016. a auto24 TALENDID RAJALE (edaspidi sari) korraldatakse vastavuses käesoleva üldjuhendiga.

1.2. 2016. a auto24 TALENDID RAJALE kalenderplaan:

27.03. Triobet Laagri

10.04. Triobet Laagri (teistpidi rada)

24.04. LaitseRallyPark I

08.05. Kuningamäe Põltsamaa

15.05. FK Keskus Õismäe

22.05. Neste Rapla

29.05. LaitseRallyPark II

05.06. Honda Kuressaare

12.06. LaitseRallyPark III

19.06. Citroen Laagri

03.07. Suur Võidusõit 2016 (auto24ring, Pärnu)

17.07. Tartu GP

31.07. Rannarootsi GP (Haapsalu)

14.08. LaitseRallyPark IV

 

1.3. Etappide algusaeg tehakse teatavaks vahetult enne etappi sarjaga seotud kanalites.

1.4. Üldjuhendit saab muuta peakorraldaja. Muudatused jõustuvad pärast nende avaldamist korraldaja veebilehel auto24.ee/talendidrajale. Juhendi erinevate tõlgenduste korral on korraldajail ainuotsustusõigus.

1.5. Peakorraldajad on (edaspidi koos või eraldi korraldaja):

Eesti Autospordi Liit

Eesti Kardiliit

1.6. Peakorraldajate aadresssid:

Eesti Autospordi Liit                                   

Mustamäe tee 4, 10621 Tallinn                     

Tel 639 8666, faks 639 8553                        

E-mail info@autosport.ee                            

Veebileht www.autosport.ee

Eesti Kardiliit

Paldiski mnt 71, 10621 Tallinn

Tel 622 2010, faks 622 2010

E-mail info@kart.ee

Veebileht www.kart.ee

2.      ÜLDISED KOHUSTUSED

2.1. Käesolevad reeglid on kohustuslikud kõigile kardisarjas osalejatele (sh nende lapsevanematele või eestkostjatele).

3.      VÕISTLUSTELE REGISTREERIMINE JA TOIMUMISAJAD

3.1. Võistlused toimuvad võistluskalendris märgitud aegadel.

3.2. Korraldajatel on õigus vajadusel muuta kuupäevi ja etappide toimumiskohti.

3.3. Registreerimine toimub www.auto24.ee/talendidrajale lehel oleva registreerimismooduli kaudu või võistluse toimumispaigas kohapeal. 

3.4. Registreerimiseks on vajalik lapsevanema või eestkostja kirjalik nõusolek, mis antakse võistluste toimumispaigas kohapeal. 

4.      OSAVÕTUTASUD

4.1. Sarja etapil osalemiseks registreerutakse hiljemalt võistluse eelsel päeval. Erandkorras saab registreeruda ka kohapeal hiljemalt 1 tund enne võistluspäeva algust. Osavõtja loetakse registreerunuks pärast osalustasu tasumist.

4.2. Osavõtutasu kuni võistlusele eelneva laupäevani on 20 eurot võistleja kohta.

4.3. Osavõtutasu on kohapeal makstes 30 eurot võistleja kohta.

5.      VÕISTLEJAD

5.1. Võistlema pääsevad kõik Eesti kodakondsusega sõitjad, kelle sünniaasta on 2003 või hilisem.

5.2. Vanuse alampiir puudub, kuid sõitja peab iseseisvalt suutma käsitseda kardi juhtimisseadmeid.

5.3. Võistlema pääsevad sõitjad, kes ei ole enne 01.01.2016. a omanud Eesti Autospordi Liidu või Eesti Kardiliidu sõitjalitsentsi.

5.4. Võistlema ei pääse eelmiste hooaegade esikolmikus lõpetanud sõitjad.

5.5. Sõitjad, kelle puhul avastatakse, et nnad on omanud varasematel aastatel litsentsi, kõrvaldatakse sarjast ning tasutud osavõtutasud tagastamisele ei kuulu. Korraldajal on õigus käesoleva punkti põhjal tagasi nõuda kõik auhinnad ja võistlejal on kohustus need tagastada.

5.6. Võistlusele mitteilmumisel osavõtumaksu ei tagastata (osavõtutasu võidakse üle kanda järgmisele etapile, kui loobumisest on kirjalikult (sh e-post) korraldajale teada antud hiljemalt eelmisel päeval enne võistluse algust).

6.      ÜLDISED TINGIMUSED

6.1. Kõik sõidusessioonid kestavad 6 minutit, välja arvatud finaalsõidud, mille kestus on 10 minutit + 1 ring.

6.2. Kardid loositakse nii aja- ja finaalsõitude jaoks.

6.3. Kõikide finaalsõitude tulemused, samuti kõik võistluste ametlike isikute otsused avaldatakse auto24.ee/talendidrajale veebilehel.

6.4. Igale võistlejale on kohutuslik osaleda võistluse käigus toimuvates töötubades. Täpse info iga võistleja loengu kohta jagab korraldaja kohapeal.

7.      ÜLDINE OHUTUS

Kõik rajahaldajate poolt kehtestatud ohutusnõuded on kohustuslikud kõigile võistlejatele. Sõitjad kohustuvad ka tavaliikluses käituma eeskujulikult.

7.1. Võistlejatel on rangelt keelatud võistlusrajal kardiga sõita vastu liikumissuunda, välja arvatud juhul, kui see on möödapääsmatult vajalik kardi kõrvaldamiseks ohuolukorrast.

7.2. Rajapiirdest võib võistlejat välja aidata vaid kohtunik.

7.3. Võistleja, kelle kardil on sõidu ajal tekkinud tehniline rike, mille järel kardiga ei ole võimalik enam liikuda, on kohustatud ohutuse tagamiseks võistlusrajalt esimesel võimalusel lahkuma. Kardist väljumiseks võib anda loa üksnes võistluste ametlik personal.

7.4. Iga võistleja, kes soovib võistlusrajalt lahkuda, peab oma kavatsusest käe püsti tõstmisega märku andma ning boksi sõitmisel tagama ohutuse.

7.5. Võistlejad peavad osaledes soojendus-, kvalifikatsiooni- ja finaalsõitudel kandma kinnirihmatud kiivrit ja pikka sõiduriietust (sh kindaid), mis vajadusel antakse võistlejale kardikeskuse poolt ja mille täitmist kontrollib korraldaja.

7.6. Võitlejal on keelatud kanda ja kasutada mis tahes abivahendeid, mis võimaldavad suhtlust teiste võistlejate või rajaäärsete isikutega.

8.      SIGNAALLIPPUDE TÄHENDUS

8.1. Märguanded signaallippudega, mida annab võistluste juht või stardi- finišikohtunik stardijoonel:

8.1.1.      stardilipp (juhul, kui stardis ei kasutata foore): stardikäskluseks on lipu järsk allalangetamine. Sama lipuga antakse ka finiš sõidu lõppedes.

8.1.2.      must lipp: seda lippu kasutatakse, kui võistlejale on vaja teada anda, et ta peab järgmisel ringil peatuma boksis.

8.1.3.      mustvalge diagonaallipp: seda lippu näidatakse võistlejale koos tema võistlusnumbriga ainult ühe korra, et anda talle teada hoiatusest ebasportliku käitumise eest rajal.

8.2. Rajakohtunike poolt antavad märguanded:

8.2.1.     kollane lipp: sellega antakse võistlejatele märku ohust rajal, rajal või rajapeenral on takistus. Kollast lippu nähes ei tohi sooritada möödasõitu. Kollaseid lippe võivad asendada kollased vilkurid. Kollaste lippude (vilkurite) periood lõpeb roheliste lippude lehvitamise või vilkurite kustumisega.

8.2.2.   sinine lipp: lippu näidatakse liikuvale sõitjale, kellest hakkab mööduma tunduvalt kiirem ning ringiga eespool olev sõitja. Lippu nähes on sõitja kohustatud viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 3 kurvi möödudes tagant tulija mööda laskma.

8.2.3.      roheline lipp: lõpetab kollaste lippude tsooni, rada on vaba täiskiirusel liikumiseks, sooritada võib möödasõitu.

8.2.4.      punane lipp: sellega antakse sõitjatele kohtunike poolt teada, et sõit on peatatud ning hoog tuleb viivitamatult alla võtta ning sõita tagasi boksi.   

           9.      OSAVÕTJATE KOOSOLEK

9.1. Koosolek toimub vahetult enne etapi algust võistluspaigas.

9.2. Koosoleku eesmärk on:

9.2.1.      teavitada registreerijaid ja sõitjaid võidusõidu läbiviimist puudutavatest spetsiifilistest punktidest võistlusjuhendis;

9.2.2.      teavitada neid üldistest ja spetsiifilistest ohutusnõuetest konkreetsel rajal;

9.2.3.      anda selgitusi reeglite tõlgendamisega seonduva kohta.

9.3. Koosolek viiakse läbi alati enne soojendussõite. Erakorralisi koosolekuid peetakse vastavalt vajadusele.

9.4. Kõikide sõitjate kohalviibimine koosolekul on kohustuslik.

10.  SOOJENDUS-, KVALIFIKATSIOONI- VÕI FINAALSÕIDU PEATAMINE

10.1. Kui sõidu peatamise signaal on antud soojendus- või kvalifikatsiooni- või finaalsõidu (edaspidi koos või eraldi sessioon) ajal, langetavad kõik kardid koheselt kiiruse ja suunduvad aeglaselt tagasi hooldusalale, kõik rajale jäetud kardid eemaldatakse. 

10.2. Kui signaali andmise ajaks oli stardist möödunud vähem kui 4 minutit, antakse sessioonile kordusstart. Muul juhul läheb arvesse signaali andmise hetkel kehtinud paremusjärjestus.

11.  STARDIRIVI MOODUSTUMINE

11.1. Soojendussõitude grupid koostatakse punktitabeli paremusjärjestuse põhjal. Esimeses grupis lähevad rajale punktitabeli liidrid jne. Uued osalejad lähevad rajale viimases grupis. Käesolev punkt ei kehti sarja esimesel etapil, mil soojendussõitude järjekord pannakse paika registreerimise pööratud järjekorras, võttes lisaks arvesse eelmiste hooaegade tulemusi.

11.2. Soojendussõitude parimate ringiaegade põhjal pannakse kokku kvalifikatsioonisõitude grupid. Esimese grupina lähevad kvalifikatsioonis rajale soojendussõitude kiireimad, viimasena aeglaseimad.

11.3. Finaalsõitudes jätkavad osalemist kvalifikatsiooni 27 kiireimat võistlejat.

11.4. D-finaalis stardivad kvalifikatsioonisõitude paremusjärjestuse 19.-27. positsioonil olnud sõitjad. D-finaali 3 esimesel kohal lõpetanud võistlejad pääsevad sõitma C-finaali ning stardivad seal vastavalt stardipositsioonidelt 7.-9.

11.5. C-finaalis stardivad kvalifikatsioonisõitude paremusjärjestuse 13.-18. positsioonil olnud sõitjad ja D-finaali 3 esimesel kohal lõpetanud võistlejad. C-finaali 3 paremat pääsevad sõitma B-finaali ning stardivad seal vastavalt stardipositsioonidelt 7.-9.

11.6. B-finaalis stardivad kvalifikatsioonisõitude paremusjärjestuse 7.-12. positsioonil olnud sõitjad ja C-finaali 3 esimesel kohal lõpetanud võistlejad. B-finaali 3 paremat pääsevad sõitma B-finaali ning stardivad seal vastavalt stardipositsioonidelt 7.-9.

11.6. A-finaalis stardivad kvalifikatsioonisõitude paremusjärjestuse 1.-6. positsioonil olnud sõitjad ja B-finaali 3 esimesel kohal lõpetanud võistlejad.

12.  STARDIPROTSEDUUR

12.1. Stardikäsklus antakse foorituledega või erandkorras ruudulise lipuga.

12.2. Stardiprotseduuri tüüp on paigaltstart.

12.3. Stardiruudustik koostatakse nn malelaua põhimõttel.

12.4. Korduva valestardi korral võib võistluste juht katkestada stardiprotseduuri. Võistluste juht võib rikkunud võistlejat karistada 10-sekundilise ajatrahviga (liidetakse võistleja finaalsõidu lõppajale) või võistlussõidust kõrvaldamisega. Uus start antakse viivitamatult.

12.5. Paigaltstart stardifooriga: stardihetk on fooritulede kustumise hetk. Stardikohtunik lülitab sisse stardifoori punase tule (punased tuled), stardisignaali annab stardikohtunik lülitades punased tuled u 4 sekundi jooksul käsitsi välja või kustuvad nad automaatselt u 4 sekundi pärast.

12.6. Paigaltstart stardilipuga: kogunemisringi lõpus võtavad kardid sisse oma stardikohad. Kui kõik kardid on liikumatult oma kohtadel, tõstab stardikohtunik stardilipu aeglaselt peakohale. Stardisignaali annab stardikohtunik stardilipu järsu allarabakuga, stardihetk on lipu järsu allaliikumise algus. Kui võistleja ei saa startida, peab ta jääma oma karti ja tõstma selle märgiks käe.

12.7. Kordusstardi andmise aja otsustab võistlustejuht.

12.8. Stardihetkel peavad olema võistleja mõlemad käed rooli küljes.

13.  FINIŠ

13.1. Finaalsõidu lõppu tähistav signaal (finišilipu lehvitamine) antakse finiši joonel niipea, kui juhtiv kart on selle ületanud, olles läbinud 10 min + 1 ringi pikkuse distantsi.

13.2. Kui mingil põhjusel võidusõidu lõppu tähistava signaali andmisega hilinetakse, loetakse võidusõit lõppenuks hetkel, mil ta normaalselt oleks pidanud lõppema, kui poleks toimunud hilinemist.

13.3. Pärast võidusõidu lõppu tähistava signaali saamist langetavad kõik võistlejad kiiruse, suunduvad otse ja ilma rajal peatumata boksi.

14.  TULEMUSED

14.1. Sarja võitjaks kuulutatakse sõitja, kes kogub etappide kokkuvõttes suurima arvu punkte.

14.2. Punkte antakse 27-le finaalsõitudes osalenute järgmiselt: 

 1. - 60
 2. - 50
 3. - 42
 4. - 36
 5. - 32
 6. - 28
 7. - 26
 8. - 24
 9. - 22
 10. - 20
 11. - 18
 12. - 16
 13. - 15
 14. - 14
 15. - 13
 16. - 12
 17. - 11
 18. - 10
 19. - 9
 20. - 8
 21. - 7
 22. - 6
 23. - 5
 24. - 4
 25. - 3
 26. - 2
 27. - 1

 

14.3. Võistluspäeva kiireima ringi sõitjale 5 lisapunkti, kusjuures arvesse lähevad kõigil sessioonidel sõidetud ajad. Võistluspäeva kiireima ringi sõitnud võistlejat autasustatakse NESTE KIIREIMA RINGI auhinnaga. Hooaja lõpus võidab NESTE KIIREIMA RINGI KARIKA võistleja, kelle nimel on enim kiireimaid ringe. Kui kiireimate ringide arv on võistlejatel võrdne, võetakse arvesse teiseks kiireimate ringide arv jne.

14.4. Sarja üldarvestuses lähevad arvesse 14 etapist 10 parima etapi tulemused, kusjuures viimase etapi tulemused mahaarvamisele ei kuulu. Tulemuste arvestamisel tuleb arvestada veel p 22.2 kirjeldatud eranditega.

14.5. Kui seejärel on punktisumma võistlejatel võrdne, saab üldarvestuses parema koha rohkem kõrgemaid kohti (I, II, III jne) saanud võistleja, kusjuures arvesse lähevad sellisel juhul kõikide etappide tulemused. Edasise võrdsuse korral arvestatakse paremat tulemust viimase toimunud etapi tulemust, kus vähemalt üks vaatlusalusest sõitjast osales.

15.  ÜLDISED SÕIDUREEGLID RAJAL

15.1. Igasugune sõit rajal võib toimuda ainult võistlussuunas.

15.2. Kurvides ja nendele eelnevatel ja järgnevatel rajalõikudel võib sõita vabalt valitud trajektooril.

15.3. Mitme kardi üheaegsel liikumisel samal rajalõigul on trajektoori valiku eesõigus eessõitjal. Eessõitja eelisõigus kaob, kui talle järgnenud võistleja kart on jõudnud eessõitva kardi kõrvale. Kõrvalejõudmise asendiks on eessõitva kardi tagarataste ja tagasõitva kardi esirataste jõudmine ühele sirgele.

15.4. Kõrvutisõitmisel nii sirgetel kui kurvides peavad mõlemad võistlejad tagama kaassõitjale võimaluse rajal püsimiseks (piisava laiusega rajakoridori).

15.5. Tõsiste sõiduvigade kordumine või kardi üle kontrolli kaotamine (nt rajalt väljasõit) võib süüdlasele kaasa tuua võistluselt eemaldamise.

15.6. Sõitja, kes on otsustanud rajalt boksialasse sõita, peab sellest varakult (käe tõstmisega) teisi sõitjaid informeerima ja tagama kaasvõistlejate ohutuse.

15.7. Sõidu ajal on lubatud mootori tööd mõjutada ainult pedaalide abil.

15.8. Gaasi- ja piduripedaali korraga vajutamine mis tahes olukorras on keelatud ning võib kaasa tuua võistluselt eemaldamine.

16.  MÖÖDASÕIT

16.1. Möödasõit on lubatud mõlemalt poolt.

16.2. Enda taga olevat võistlejat võib "katta" muutes sirge jooksul trajektoori vaid ühe korra. Vingerdamine ning põhjendamatu takistamine võib kaasa tuua hoiatuse, ajatrahvi või korduval esinemisel sõidust eemaldamise.

16.3. Kaasvõistleja tahtlik või tahtmatu takistamine ühe või mitme võistleja poolt on keelatud ning võib kaasa tuua hoiatuse, ajatrahvi või korduval esinemisel võistluselt eemaldamise.

17.  RINGIGA MÖÖDASÕIT

17.1. Otsekohe, kui raja sirgel osal on kiirem kart eessõitjale järele jõudnud, peab eessõitja andma teed kiiremale, hoidudes rajaserva ja vabastades ideaaltrajektoori.

17.2. Kui aeglasem eessõitja ei märka kiiremat või ei lase tal mööduda, informeerivad rajakohtunikud aeglasemat võistlejat siniste lippudega. Võistlejat, kes ei allu sellele märguandele, võidakse karistada hoiatuse või ajatrahviga. Korduv siniste lippudega antava signaali ignoreerimine võib kaasa tuua antud võistleja eemaldamise.

18.  KARDI PEATAMINE VÕIDUSÕIDU AJAL

18.1. Võistleja, kes soovib rajalt ära sõita, peab sellest teisi varakult informeerima (ülestõstetud käega) ning eemalduma rajalt ohutuse seisukohalt sobivaimas kohas, kui näiteks tehnilise rikke tõttu ei ole võimalik jõuda boksi.

18.2. Väljaspool boksiala katkestanud võistleja peab jääma antud sessiooni lõpuni raja kõrvale ohutusse kohta, kusjuures kardist väljuda tohib võistleja üksnes võistluste ametiisiku loal. Tagasi stardipaika tohib võistleja liikuda ainult ametiisiku poolt saadetuna.

19.  REEGLID MÄÄRUSTEVASTASE SÕIDU VÄLTIMISEKS

19.1. Määrustevastased sõiduvõtted, mis toovad kaasa võistluste ebaausaid tulemusi ja loovad ohuolukordi rajal, on keelatud.

19.2. Määrustevastaseks sõiduks loetakse järgmised olukorrad:

19.2.1.  sõitja „rammis“ (sõitis otsa) kaasvõistlejale tagant või küljelt;

19.2.2.  sõitja ei allunud signaallipuga antud korraldusele;

19.2.3.  sõitja põhjustas kokkupõrke (sh tagasõitja ees tahtlikult pidurdamine);

19.2.4.  sõitja surus teise sõitja rajalt välja;

19.2.5.  sõitja tõkestas reeglitevastaselt teise sõitja põhjendatud möödumismanöövrit;

19.2.6.  sõitja muutis sõidujoont ühel sirgel üle ühe korra.

20. HOIATUSED JA KARISTUSED

20.1. Määrustevastase sõidu tuvastamisel määratakse võistlejale karistused vastavalt rikkumise raskusastmele:

 • hoiatus
 • 3 kiireima ringi tühistamine (kasutatakse vaid ajasõidus)
 • 5-sekundiline ajatrahv (kasutatakse vaid finaalsõidus)
 • 10-sekundiline ajatrahv (kasutatakse vaid finaalsõidus)
 • võistluselt eemaldamine ehk tulemuse tühistamine

20.2. Kui võistluste kohtunikud tuvastavad määrustevastase sõidu, määrab võistluste juht võistlejale hoiatuse ning annab sellest sõitjale üldjuhul märku hoiatuslipuga. Kui määrustevastane sõit leidis aset võistluste lõppfaasis ning hoiatust lipumärguandena ei jõuta sõitjale edastada, siis antakse hoiatus võistlussõidu lõppedes suuliselt. Mis tahes sessioonil määratud hoiatus jääb kehtima terve võistluspäeva vältel.

20.3. Korduvalt määrustevastaseid sõiduvõtteid kasutanud võistlejale määratakse karistuseks ajatrahv, mis lisatakse võistleja finaalsõidu üldajale. Kui võistleja kasutas määrusevastaseid sõiduvõtteid ajakontrollsõidus, tühistatakse võistleja poolt nimetatud ajakontrollsõidus saavutatud 3 paremat ringiaega.

20.4. Kui sõitja kordab määrustevastast sõitu kas samas või järgmises sessioonis, siis võidakse ta eemaldada sõidust. Kui määrustevastane sõit leidis aset sessiooni lõppfaasis ning lipumärguannet ei jõuta sõitjale edastada, siis tühistatakse sõitja tulemus selles sessioonis pärast sõidu lõppu.

20.5. Kui eemaldatud võistleja sõitis samas sessioonis kiireima ringi, jääb punktis 14.3 nimetatud lisapunktid alles, va juhul, kui kohtuniku otsusena oli konkreetne kiireim ring ise sõidetud reeglitevastaselt. Kui tulemus tühistatakse, teenib punktid paremuselt järgmine sõitja.

20.6. Kui määrustevastane sõit on tuvastatud, siis võib kohtunik vastava otsuse vastu võtta ka sõitjat küsitlemata.

20.7. Korduva määrustevastase sõidu või ebasportliku käitumise korral on korraldajatel õigus võistleja osalemist hooaja järgnevatel etappidel mitte lubada.

20.8. Määrustevastase sõidu tuvastamiseks on žüriil õigus kasutada kaamerasalvestisi.

20.9. Žürii võib määruste vastase sõidu tuvastamisel kohaldada rikkunud sõitja suhtes p 22 kirjeldatud karistusi.

20.10. Võistleja või tema kaaskonna autospordi mainet kahjustava käitumise puhul võib žürii karistada võistlejat tulemuse tühistamisega etapilt, kus selline käitumine aset leidis. Eriti ränga rikkumise puhul keelatakse võistlejal edasistel etappidel osalemine ja tühistatakse varasemad punktid.

21. PROTESTID

21.1. Protesti esitamise õigus on ainult võistlusele registreerunute esindajatel. Protestid peavad olema esitatud kirjalikult võistluste juhile või tema asetäitjale 15 minuti jooksul pärast A- ja B-finaali tulemuste avaldamist võistluspaiga infotahvlil. Protesti esitamisega kaasneb protestitasu 50 eurot. Protestitasu makstakse kohapeal sularahas.

21.2. Protesti rahuldamisel protestitasu tagastatakse. Protesti rahuldamata jätmisel protestitasu ei tagastata.

21.3. Protestid vaadatakse žürii poolt läbi ühe nädala jooksul ja neile vastatakse kirjalikult protesti esitaja e-posti aadressile. Protesti läbivaatamisel võetakse tõendusmaterjalina arvesse asjassepuutuvat videomaterjali (olemasolul) ja osapoolte selgitusi. Protest ja žürii esimehe otsus selle rahuldamise või rahuldamata jätmise kohta koos vastava selgitusega avaldatakse www.auto24.ee/talendidrajale veebilehel.

21.4. Viimasel etapil vaatab žürii protestid läbi kohapeal. Samuti langetab võistluste žürii otsuse protestide rahuldamise või mitterahuldamise kohta kohapeal.

21.5. Protesti rahuldamisega antud etapi tulemusi ei muudeta. Protesti rahuldamisel kantakse rikkuja karistus edasi järgmise etapi juurde, kus sõitja osaleb, va viimasel etapil, mil see pööratakse täitmisele antud võistluse tulemuste juures.

22. ŽÜRII POOLT MÄÄRATAVAD KARISTUSED

22.1. Kõik võistlusjärgselt protestide tulemusena tuvastatud rikkumiste põhjal määratud karistused pööratakse täitmisele sõltuvalt rikkumise raskuse astmest alates järgmisest etapist. Erandina vaadatakse viimase etapi protestid läbi kohapeal vastavalt teadustatud ajakavale.

22.2. Arvestades määrustevastaste sõiduvõtete iseloomu ja tagajärgi võib võistlejat  protesti rahuldamisel karistada vastavalt rikkumise raskusastmele alljärgnevalt:

 • noomitus;
 • hoiatus. Hoiatus kehtib ühe etapi jagu;
 • 10 sekundi lisamine lõppajale. Antud karistust kohaldatakse protesti rahuldamisel vaid viimasel etapil;
 • võistlussõidus stardirivis 5 kohta tahapoole tõstmine, kui võistleja jõuab finaalsõitu;
 • võistlusel osalemise keeld või võistluselt eemaldamine. Antud juhul ei saa võistluselt osalemise keeluga puudumist või võistluselt eemaldamist kehvema tulemusena üldpunktiarvestusest maha arvata.

23.  AUTASUSTAMINE

23.1. Võistluse kolme paremat autasustatakse karikate ja muude võidusõiduga seotud auhindadega. Võistlus on avatud lisaauhindadele.

23.2. Sarja kolme paremat autasustakse järgmiselt: 

I koht – klassi MINI komplektne võistluskart BirelART C28

II koht – täismahus osalemine võistluskardiga Eesti meistrivõistluste ühel etapil

III koht – täismahus osalemine võistluskardiga Eesti meistrivõistluste ühel etapil

23.3. Sarja autasustamistseremoonia toimub vahetult pärast viimast etappi ja kolme paremat võistlejat autasustatakse sarja karikatega.

23.4. Autasustamistseremoonial osalemine on esikolmikule ja NESTE KIIREIMA RINGI arvestuse parimale kohustuslik. Tseremoonialt puudumine toob kaasa hoiatuse järgmiseks etapiks.

24.  VÕISTLUSMÄÄRUSTE KOHALDAMINE JA TÕLGENDAMINE 

24.1. Korraldajal jätab endale õiguse käesoleva juhendi punktide tõlgendamisel.

 


 

Koostööpartnerid