Registreeri

Kas sinu laps on alati parim?

23.03.2016

Nii täiskasvanute, teismeliste, kooli- kui ka lasteaiagruppides on oluline luua üksteise suhtes salliv ning austav õhkkond. Me ei pea olema üksteisega parimad sõbrad ning sõbrustama sunniviisiliselt, kuid ühes grupis viibides saab alati olla teiste jaoks hea kaaslane. Et aidata kaasa lastevanemate ja laste teadlikkuse tõstmisele ning lastevaheliste paremate suhete kujunemisele, on MTÜ Lastekaitse Liidul ka sel aastal rõõm auto24 TALENDID RAJALE võistlussarjas kaasa lüüa. Kõigest lähemalt räägib projekti “Kiusamisest vaba lasteaed ja kool” võrgustikutöö koordinaator Kadi Hainas.

Oma tegevuses suunab Lastekaitse Liit valdkonnaüleselt tähelepanu laste õigustele, püüdes jõuda iga Eestimaa lapseni. Oleme tänulikud, et Eesti Autospordi Liit ja Eesti Kardiliit tegelebvad laste sporditegevuse teadliku edendamisega, juhtides tähelepanu ka adrenaliinirohke hobiga seotud riskidele, õigustele ja kohustustele. 

Lastekaitseseaduse kohaselt on igal lapsel õigus igakülgsele arengule. On aga oluline teadvustada, et õigusega käivad lapse jaoks kaasas ka kohustused. Näiteks peavad lapsed tunnustama ka spordivõistluste keskkonnas käitumise üldtunnustatud tavasid ning tundma huvi neile suunatud teabe vastu. Selleks, et võistlussituatsiooni ümbritsev keskkond oleks lapse arengut toetav ning iga lapse parimad huvid oleks tagatud, on väga oluline roll täiskasvanul, kes on lapse jaoks nii teadlikult kui ka enesele teadvustamata oluliseks eeskujuks. Seega on nii lapsevanemate kui ka laste jaoks oluline teadvustada põhimõtteid, mille järgimine aitab kasvatada terveid ja aktiivseid noori.

Kuidas oma last võistlussituatsioonis toetada?

Spordipsühholoogid on väljendanud, et sportimine mängib olulist rolli laste ja noorte tervise ning isiksuse arengus ja toetab ühiskonnaliikmele vajalike pädevuste kujunemist. Seega on võistluslikkuse kõrval täita spordil oluline sotsialiseeriv, kasvatuslik ja hariduslik roll.

Võistlussituatsioonis on lähedaste toetus äärmiselt oluline. Kuigi lapsevanema jaoks on tema laps kõige kallim, on pingelises võistluskeskkonnas mõne vale sõnaga teda lihtne haavata. Samuti võib juhtuda, et oma lapsele parimat soovides tehakse tahtlikult või tahtmatult hoopis teisele haiget. Mõlemat saab aga kergelt vältida, kui osata iseenda käitumist märgata, mis on õpitav. Seetõttu ongi oluline, et lapsevanem jälgiks hoolega oma keelekasutust ning peaks alati silmas, et lapsed võivad kõiki täiskasvanute käitumismalle kergelt omaks võtta. Kui vanema suust kõlab teisi halvustav lause, näiteks: „Sõida siis kindlasti sellest mökust mööda!“, avaldab vanem sellega nii oma lapsele kui ka teistele negatiivset eeskuju, paneb lapse ebameeldivasse olukorda ning võib temas kinnistada vale mõtte – kui mu ema või isa võib halvasti öelda, siis miks ei või mina? 

Oluline on ka meeles pidada, et lapsed vajavad alati armastust, tähelepanu ja hoolivuse väljanäitamist ning hirm ja ähvardamine muudavad lapse ebakindlaks ning tekitavad lisasurvet, millega on niigi pingelises situatsioonis keeruline hakkama saada. Eriti oluline on see siis, kui laps ei saavuta oodatud tulemust. Ka vanemale võib oma emotsioonide ohjeldamine keeruline olla, kuid sellele vaatamata tuleks lapse huvides oma emotsioone kontrollida. Sellistel hetkedel on vanemal võimalus tähelepanu juhtida positiivsele, näiteks: „Minu jaoks oled sa alati parim!“ või „Sa võtsid selle kurvi nii vingelt, et ma olen sinu üle uhke!“. 

Kuigi kõlab klišeena, siis tõepoolest pole tähis mitte esikoht, vaid emotsioonid, teadmised ja oskused, mis võitmise kui ka kaotusega laste alateadvusse kinnistuvad. Et lapsed oskaksid võistlussituatsioonist heas mõttes maksimumi võtta, on oluline iga vanema panus ja kaasamõtlemine. Võisteldes õpivad lapsed alati endast parimat andma. Näiteks võib laps kinnitust saada, et ta on võimeline paremaks kui ta arvatagi oskas, mistõttu õpib ta ka iseennast rohkem tundma ja väärtustama. See omakorda õpetab lapsi elus paremini nii iseenda kui teistega hakkama saama ning kujundabki kõigi õigusi arvestavat ühiskonda.

Fotol Kadi Hainas

  


 

Koostööpartnerid